Legger om ingeniørutdanningene

Dataingeniørstudent jente sitter foran data og snur seg mot kamera. Illustrasjon
NY DRAKT: USN har revidert og fornyet alle ingeniørprogrammene for å sikre studentene riktig kunnskap og ferdigheter for et arbeidsliv i endring. (Illustrasjonsfoto: Tine Poppe)

Ingeniører og teknologer sitter med nøkkelen til å løse mange av vår tids største utfordringer. USN legger nå om ingeniørutdanningene for å tilpasse et arbeidsliv i endring.


Ingen kan spå fremtiden. Men vi vet at kreativitet og ny teknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig verden. Ingeniører og teknologer kan bidra med nye og bedre løsninger på store samfunnsutfordringer.

For å møte et arbeidsliv i endring har Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjennomført en større omveltning i studieporteføljen til ingeniørutdanningene. 

– Høy kompetanse og innsikt i realfag og teknologi vil få større betydning i fremtiden. Vi tilpasser oss etterspørselen fra næringslivet i regionen, og satser innen bærekraft i tråd med endringene som skjer, sier dekan Morten Christian Melaaen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Kunnskap innen teknologi, naturvitenskap og realfag er vesentlig for å nå FNs bærekraftmål, som blant annet skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

– Som universitet skal vi møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanning. Ingeniørene blir en viktig brikke for å utvikle teknologien som kan løse disse utfordringene, sier Melaaen. 

LES OGSÅ: Grønn omstilling i næringslivet

Dette er nytt i teknologistudiene 

USN har revidert og fornyet alle ingeniørstudiene som gir studentene større og bredere program hvor de kan velge flere retninger. Målet er å sikre at alle studentene får relevant og god utdanning ved de ulike campusene.   

Navneendringene skal dessuten gjøre det enklere for studentene å velge riktig og for fagmiljøene å samarbeide mellom campusene. Studentene har mulighet til å søke seg til annen campus og studieretning innen samme program etter første studieår.

Dette er USNs reviderte ingeniørstudier på bachelornivå:  

Digitalisering og IKT får større oppmerksomhet på alle ingeniørstudiene, og samarbeid med arbeidslivet og entreprenørskap løftes til et nytt nivå.  

Portrett av dekan Morten Christian Melaaen

I tillegg lanserer USN ny master i Computer Science og lektorutdanning i realfag og teknologi. Denne lektorutdanningen er unik her til lands da den ikke bare inneholder realfag, men også valgmuligheter innen teknologiske fag.

– Høy kompetanse og innsikt i realfag og teknologi vil få større betydning i fremtiden, og er en forutsetning for å forstå og løse store samfunnsutfordringer, sier Melaaen.

LES OGSÅ: En utdanning med valgmuligheter 

Attraktiv kompetanse i arbeidslivet

I teknologi, realfag og ingeniør tilbyr USN til sammen åtte bachelorstudier inkludert arkitektonisk lysdesign og ti masterstudier.

Studenter kan også velge næringsbachelor og industrimaster som kombinerer studier og lønnet arbeid i relevant bedrift.

I tillegg kan ingeniørstudentene velge å gå videre på fire ulike doktorgradsprogrammer ved fakultetet. 

Nyutdannede ingeniører og teknologer får også raskt jobb etter studiet, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse 2019. Ifølge fagforeningen til naturvitere og teknologer med mastergrad er ni av ti nyutdannede teknologer og realister i jobb innen fem måneder.

– Etterspørselen etter teknologisk og realfaglig kompetanse er igjen stor. Dette viser at de som velger en høy utdanning innen disse fagene, velger lurt, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

LES OGSÅ: Millioner til forskning på autonomi

 

Hvorfor bli ingeniør ved USN?

  • Tett på næringslivet.
  • Praksis i studiet.
  • Forskning i undervisningen.
  • Moderne laboratorier.
  • Tilgjengelige faglærere.
  • Et mangfoldig og internasjonalt studiemiljø.
  • Du blir med og skaper løsninger for fremtiden.