Likhet mellom Trump og Obama

Donald Trump. Foto iStock/Bastiaan Slabbers
Foto: iStock/Bastiaan Slabbers

– Begge vant med generelle og lite konkrete budskap om store endringer og fornyet håp, sier statsviter Dag Einar Thorsen ved Handelshøyskolen på HSN.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap og underviser i politisk filosofi og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.  Han har skrevet doktoravhandling om antitotalitær tenkning i det tjuende århundret, og har i flere år fulgt amerikansk politikk tett. Thorsen var også sammen med professor Raino Malnes redaktør for boken  "Demokrati - historien og ideene" der forfatterne blant annet skriver om USA og utviklingen av landets institusjoner.

- Trump har truffet en nerve med sitt generelle og lite konkrete budskap om store endringer og fornyet håp, faktisk ikke helt ulikt det Obama vant valget med i 2008. Men der stopper nok også likheten dem i mellom. De henvender seg til ulike velgergrupper, og på detaljnivået er budskapet naturligvis meget forskjellig, understreker Thorsen.Dag Einar Thorsen. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Selv holdt han en knapp på Clinton foran valget.

- Med Clinton som president kunne nok verden pustet med magen en stund, men jeg stiller meg tvilende til at hun er rette person til å gjøre noe virkelig effektivt med den økonomiske og sosiale marginalisering, som er en viktig årsak til oppslutningen omkring Trump, sier Thorsen.