Løser næringslivets utfordringer med Demola-metoden

De tre studentgruppene som deltok med hvert Demola-oppdrag sammen med arbeidsgivere fra Imatis, Sykehuset i Drammen og Lifjell utvikling.
Gruppene: De tre studentgruppene som deltok med hvert Demola-oppdrag sammen med arbeidsgivere fra Imatis, Sykehuset i Drammen og Lifjell utvikling.

Å gjøre Lifjell til fremtidens vinterdestinasjon, å finne nye anvendelsesområder for IT-løsningen Imatis samt vurdere handelstilbudet rundt det nye sentralsykehuset i Buskerud er oppgaver USN-studenter har løst gjennom arbeidet med Demola.


I tre måneder har tre studentgrupper fra tre ulike campuser ved USN jobbet etter en spesiell metode der en bedrift, organisasjon eller en offentlig institusjon samarbeider med et universitet for å finne nye og gode løsninger for framtidig virksomhet. Metoden kalles Demola og er hentet fra Finland.  

– Gjennom Demolametoden får studentene jobbe med relevante og ekte utfordringer. Læringsprossessen er det viktigste i denne prosessen og resultatet av prosjektet er bonusen, sier prosjektleder Lars Gunnar Sønsteby.

Fredag 25. mai var de tre studentgruppene samlet på campus Porsgrunn for å presentere sine forslag til oppdragsgiverne, samt fasilitatorer og veiledere på universitetet. Studentene hadde jobbet hardt med prosjektene og hadde forberedt presentasjonene godt.

Prosjekt: Få Lifjell på vinterkartet

Oddveig Silva-Thorstensen, Henrik Landmark, Mats Emil Rostille og Thomas Rummelhoff går på studiene innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring og reiseliv ved campus Bø. Deres oppdrag var å hjelpe Lifjell høyfjellshotell med å bli en av de store vinterdestinasjonene i Norge slik som Hemsedal, Trysil og Rauland.

– På 50-tallet var Lifjell Norges midtpunkt. Men da alle vinterdestinasjonene vokste frem, ble Lifjell stående igjen på perrongen. Etter flere undersøkelser og intervjuer så vi behov for å skape en identitet som trekker til seg en ny målgruppe uten å jage bort de som er der i dag, fortalte studentene.

Den utvalgte målgruppen studentene så for seg var langrennsentusiastene. Med det 80 kilometer lange løypenettet og tidvis svært bratte bakker vil Lifjell kunne tiltrekke seg de ivrigste skiløperne. Studentene ønsket å gi Lifjell en mer aktiv profil og utnytte det potensialet fjellet har. Ved å etablere Lifjell-lekene og en egen "Wall of Fame", med sesongens resultater som folk selv måtte opp å se på Lifjelltua, så vil man utvide brukergruppene til Lifjell og skape et mer aktivt miljø for dem som ønsker å gå på langrenn.

Prosjekt Lifjell

Prosjekt: Nye anvendelsesmetoder for IT-systemet til Imatis

Studentene Eleonora Ntreska, Ingrid Vik Hansen, Morten Liknes, Simen Theie, Daniel Åmås Lindahl og Joakim Moen fikk i oppdrag å finne nye anvendelsesområder for IT-selskapet Imatis' programvarer. Gruppen bestod i hovedsak av ingeniørstudenter på Informatikk og automatisering på campus Porsgrunn.

Gruppen hadde gjort en omfattende analyse og var innom 40 ulike bruksområder før de kom frem til at programvaren egnet seg godt til krise- og kommunalkommunikasjon mellom innbyggere og kommune.

Det kom frem etter et møte de hadde hatt med beredskapsledere og kommunikasjonsrådgivere i Larvik, Skien og Porsgrunn kommune. Kommunene bruker i dag Facebook og SMS som informasjonskanaler, men har et ønske om å samle programmet med ett felles grensesnitt.

– Vi bruker eksisterende løsninger, men sentraliserer mye av den dataen som finnes i dag så det gir en bedre oversikt, forklarte studentene.

De hadde samlet informasjonskilder som DSB - Facebook- strømleverandører- Statens vegvesen – Kartverket – kriseinfo.no. SSB – Skiinfo.no – Luftkvalitet.no osv.

Skape en helseklynge ved Drammens nye sykehus

Den tredje studentgruppen bestod av studentene Henrik Paulsen og Magnus Angell på bachelor i økonomi og ledelse ved campus Drammen. De to hadde fått i oppdrag å skape en helseklynge rundt det nye sykehuset i Drammen. Sykehuset, som bygges på Brakerøya, skal stå klart i 2024. Studentene skulle se på hva slags miks av handel og service brukere, ansatte og øvrig publikum ønsket seg.

Gjennom undersøkelser var det én ting som brukerne var opptatt av, og det var parkeringsplasser. Og parkeringsproblematikken er ikke til å spøke med, for det sies at ansatte har sluttet grunnet den vanskelige parkeringssituasjonen som er på sykehuset i dag. Det kan også være en utfordring ved at brukerne av sykehuset ikke rekker timen sin, hvis de sliter med å finne ledig parkeringsplass. Dette måtte guttene ta med inn i oppgaven.

– Vi har derfor sett på muligheten for å utvikle en informasjonsapplikasjon med oversikt over ledige parkeringsplasser, avdelinger og servicetilbud ved sykehusområdet, kollektivtilbud til og fra samt generell informasjon, forteller de.

Nye muligheter til høsten

Dette er første gang USN bruker Demola-metoden i reelle prosjekter mot arbeidslivet. Gruppene som har deltatt i denne «pilotsesongen», har løst oppgavene som bacheloroppgaver. På avslutningen tok seg tid til å diskutere hvordan metoden har fungert.

– Innovasjon er en prosess som må læres. Det er noe helt annet enn å sitte med nesa i en bok, fortalte Henrik Landmark.

De andre studentene fulgte opp:

– Nå jobber vi med noe som er praktisk og det er en kul måte å jobbe på.

Sønsteby forteller at neste mulighet vil være til høsten og at oppgaver vil bli tilgjengelig på https://southeastnorway.demola.net/. Her kan man også søke om deltakelse. Demola retter seg mot studenter på både bachelor, master og p.hd.

Fasiliotatorene