Må klype seg i armen av universitetsnyheten

Studenter i kantina
HSNs om lag 18.000 studenter kan få vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) allerede denne våren.

– Jeg må klype meg i armen, sier ordfører Jon Rikard Kleven om at Rauland blir en universitetsbygd. Les hva ordførerne i alle våre åtte vertskommuner mener om at Høgskolen i Sørøst-Norge snart er historie.


Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er innstilt til å bli Norges nye universitet.

Forutsatt at innstillingen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) følges opp av Kongen i statsråd denne måneden, er HSN historie og USN kan ønskes velkommen.

Hva vil det bety for omgivelsene at HSN blir et universitet? Vi har spurt ordførerne i våre åtte vertskommuner.

1. Hva betyr det for din kommune å få et universitet?  

2. Vil kommunen og regionen merke forskjell fra å ha en høyskole til å få et universitet. Hvordan?

Ordfører Are Karlsen (Ap) i Horten kommune (campus Vestfold)

Portrett av ordfører Are Karlsen i Horten kommune.

1. For Horten har det vært viktig å være en høyskolekommune. Høyskolen har betydd svært mye for næringslivet og for kommunens tilgang på kompetanse. Den har også gjort det mulig for innbyggerne å studere i nærmiljøet, bidratt til mer handel og liv i byen, samt sikret flere arbeidsplasser i kommunen. Universitetsstatusen er en dokumentasjon av høyskolens kvalitet knyttet til både utdanning og forsking, og er viktig for den videre utviklingen. For Hortens del forsterker dette de positive virkningene høyskolen har hatt og bidrar til å gjøre kommunen enda mer attraktivt.

2. Høyskolen har vært en motor for nærings- og kunnskapsutviklingen i regionen. Dette vil bli ytterligere forsterket når vi får et universitet.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen kommune

Portrett av ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen kommune.

1. For en by med ambisjoner om å bli stadig større, smartere og sunnere representerer nyheten om at Drammen nå kan kalle seg en universitetsby et nytt og spennende kapittel i byens historie. Et universitet lokalisert midt i byens sentrum representerer en ny omdreining i Drammens positive omdømme og reelle posisjon som kunnskapsby og regionsenter, både nasjonalt og internasjonalt. Lokalt gir universitetsstatusen nye innovasjons- og vekstmuligheter for kunnskapsbaserte næringer, og styrker dermed også byens attraktivitet som bosted – ikke minst for unge mennesker. Vi håper også at byens sentrale og lett tilgjengelige beliggenhet, med enkel tilgang til andre byer og universiteter i inn- og utland, representerer en vekst- og utviklingsmulighet også for universitetet.

2. Drammensregionen er en kompakt og godt integrert region, med et felles bolig- og arbeidsmarked. Vi føler oss trygge på at de positive ringvirkningene et universitet representerer for Drammen, også vil spre seg som ringer i vannet i hele regionen, og gi grobunn for økt boligvekst og flere attraktive arbeidsplasser.

Ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn kommune

Portrett av ordfører Robin Kåss i Porsgrunn kommune.

1. Det vil være et stort løft for byen vår med et universitet rett på knutepunktet og den nye jernbanen. Vi er en by med mye forsking og utvikling som vil bli løftet av et universitet. Vår forskning er i stor grad internasjonal, og da betyr universitetsstatus mye i samarbeidet med eksterne. I tillegg vil et universitet være attraktivt for studenter, og vi gleder oss til enda flere positive studenter.

2. Ja, det vil styrke næringslivet, og særlig de delene av næringslivet som er forskningsbasert og internasjonalt rettet. Et universitet vil gi økt stolthet og være en vekstkraft for hele regionen.

Kari Anne Sand (Sp) i Kongsberg kommune

Portrett av ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg kommune.

1. Kongsberg kommune er opptatt av å legge til rette for Kongsberg som studentby. Med vårt internasjonale høyteknologiske næringsliv, ligger det godt til rette for gode synergier mellom næringsliv, kommunen, øvrige utdanningsinstitusjoner og akademia. Med HSNs universitetsstatus håper vi dette samarbeidet kan styrkes enda mer.  

2. Jeg håper regionen merker det gjennom en økning i studietilbudet som på Kongsberg og økte søkertall. Kongsberg kommune gratulerer med universitetsstatus.

Ordfører Olav Kasland (V) i Bø kommune

Portrett av ordfører Olav Kasland i Bø kommune.

1. Bø har den nest største campusen innen HSN, snart USN. Statusen og kvalitetsoppfattelsen av studiestedet forventer vi vil øke ytterligere med universitetsstatus.

2. Jeg tror det vil bidra til ytterligere vekst i Bø og regionen. Selv om det er rekordstor søkning til campus Bø i 2018, forventer vi at enda flere studenter vil søke seg til campus Bø i årene fremover.

Ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger (Ap) i Notodden kommune

Portrett av ordfører Gry Fuglestveit Bløshlinger i Notodden kommune.

1. For Notodden vil det selvfølgelig løfte oss i status fra å være en industrikommune som har opplevd store omstillingsprosesser og som nå tar grep om å bli en teknologi- og utdanningskommune på høyeste nivå. Notodden kommune vil innen egen utdanning være innovativ. Kommunen har også opprettet en stilling som fra høsten skal jobbe med tilnærmingen universitetskommune og øvrig næringsliv som vi har så mye spennende av.

2. Vi mener omdømmet til bluesbyen Notodden med å kjenne seg som en universitetsby har store muligheter. Ikke minst også med vår UNESCO- verdensarvstatus for Rjukan-Notodden industriarv og etableringen av en internasjonal pilotskole i nærhet til et universitet. Vi ønsker USN lykke til og Notodden vil være en god vertskapskommune.

Ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) i Vinje kommune (campus Rauland)

Portrett av ordfører Jon Rikard Kleven i Vinje kommune.

1. Rauland er ei fjellbygd som ligger over sju hundre meter over havet, og med under to tusen innbyggere. Universitetssted? Som ordfører må jeg klype meg i armen. Lærerskolen som ble opprettet i 1971, og som ble utvidet i forbindelse med høyskolereformen i 1994, har nå gjort Rauland til universitetsbygd! Denne statusen og campusen er svært viktig for bygda og for kommunen. Et studentmiljø gjør noe med ei fjellbygd. Det påvirker ungdommen vår som vokser opp i ei bygd med norske og internasjonale studenter. Og den høye kompetansen blant ansatte gjør at kommunen får høykompetansearbeidsplasser som ikke er vanlig i ei fjellbygd.

2. Gjennom campus Rauland får kommunen mulighet til å dra nytte av mer kompetanse inn i egen organisasjon, og privat næringsliv får samme mulighet til å ta ut synergier av et samarbeid med universitetet. For kulturkommunen Vinje er det også meningsfylt å se at universitetet viderefører kunnskap på høyt nivå innen bunad, tekstil, sølv, tre og folkemusikk – kunnskap som ellers kunne blitt borte. Universitet gir tradisjonene en høy faglig status.

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike kommune

Portrett av ordfører Kjell B. Hansen i Ringerike kommune.

1. Det betyr at vi blir satt på kartet som en universitetsby og at fokuset på høyere utdanning også blir en del av oss. Dette er viktig for oss og passer svært godt sammen med vår egen satsning på økt kvalitet i grunnskolen og fylkets satsning på videregående skole i Ringerike.

2. I tillegg til fokuset på Hønefoss som universitetsby, gir endringen bedre muligheter til å fremme næringsutvikling og vekst.