Mangler penger til det mest nødvendige

Eiendomsmegler i samtale med ungt par. Illustrasjonsbilde iStock/bernardbodo
(Illustrasjonsbilde: iStock/bernardbodo)

Eiendomsmeglere under opplæring har i perioder så lite penger at de ikke har råd til det mest nødvendige.


I en undersøkelse fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) forteller eiendomsmeglerfullmektiger om så lav lønn, at de ikke har nok penger til livsopphold.

Krav om praksis

Etter at de er ferdig med bachelorstudiet, har de kommende eiendomsmeglerne krav om minst to års praksis med kjøp og salg av eiendom hos et meglerforetak, og det er denne perioden som er undersøkt.

– Det er svært lite forskning på den form for mesterlære som finner sted ved et eiendomsmeglerkontor. Det lille som foreligger av forskning er i form av master- og bacheloroppgaver med ukjent kvalitet, sier dosent Einar Mo og universitetslektor Aase Haukaas Gjerde.

De hadde egentlig ikke tenkt å lage en lønnsundersøkelse. Målet deres var å kartlegge læringen etter studiet, og om fullmektigene vurderte eiendomsmeglerutdanningen ved USN som relevant og nyttig i forhold til yrket de nå var kommet ut i.

– Men vi kunne ikke se bort fra lønnsvilkårene, siden det var det fullmektigene var mest opptatt av. Den bekymringen de rapporterer om, vil også kunne påvirke læringen deres.

16 dybde-intervjuer

Mo og Haukaas Gjerde underviser på eiendomsmeglerstudiet ved USN. Begge har vært advokater, solgt eiendommer og arbeidet mye med faste eiendommers rettsforhold.

I undersøkelsen gjennomførte de intervjuer hos samtlige eiendomsmeglerforetak i et geografisk område i Sørøst-Norge. Funnene er basert på de 16 dybde-intervjuene som ble foretatt (kvalitativ undersøkelse).

– Det er kjent fra før at det kan være ganske tøft for nyutdannede eiendomsmeglere, særlig i Oslo og de store byene. Vi ble likevel overrasket over hvor stor utrygghet de nyutdannede fullmektigene opplever i sin første jobb. Vi kan ikke si at våre funn er representative for alle eiendomsmeglerfullmektiger i Norge. Da må det gjennomføres en større undersøkelse (kvantitativ) med flere intervjuobjekter.

Einar Mo og Aase Haukaas Gjerde har undersøkt situasjonen til eiendomsmeglerfullmektiger. Foto av dem
Savner tilbakemeldinger

I tillegg til dårlig råd, forteller fullmektigene om stor grad av utrygghet i opplæringssituasjonen. De savner struktur og tilbakemelding fra de erfarne meglerne.

Forskerne mener det ikke kommer av vond vilje hos meglerforetakene. Årsaken er snarere høye krav til inntjening, som gjør at meglerne må fokusere på å skaffe oppdrag.

– Mens fullmektigene gjerne ville ha mer oppfølging, struktur og tilbakemelding, syntes de erfarne meglerne at de bruker for mye tid på oppfølging og tilbakemelding. For oss som utdanner eiendomsmeglere er det viktig at det blir en god læretid etter studiet. Vi skal legge grunnlaget gjennom bachelorstudiet, men det skjer også en viktig læreprosess i tiden som fullmektig, sier Mo og Haukaas Gjerde.

I artikkelen skriver de at «mangelfull opplæring kan i sin ytterste konsekvens medføre at studiet har vært mer eller mindre bortkastet. Verdien av fullmektigperioden kan derfor vanskelig overvurderes.»

Ønsker endringer i studiet

Mens fullmektiger og meglere hadde forskjellig opplevelse av situasjonen på meglerkontoret, var de enige om å ønske endringer på selve eiendomsmeglerutdanningen

De ville ha mindre teori, og mer praksisbasert tilnærming til faget. Begge gruppene ønsker større vekt på salg og kommunikasjon i studiet.

Mo og Haukaas Gjerde anbefaler at utdanningsinstitusjonene vurderer å justere studiet, slik at det blir mer i tråd med disse tilbakemeldingene.

Livsopphold:

Med livsopphold menes utgifter til helt grunnleggende behov, som mat og drikke, klær og sko, husholdnings- og hygieneartikler, bolig, strøm og oppvarming, samt andre sider av dagliglivet, som fritidsaktiviteter og sosiale behov. (kilde: NAVs nettsider om sosialhjelp)

Fakta: