Markerte verdens synsdag

Optikerstudenter på Kongsberg har stand og samler inn penger. Foto: Irene Langeggen.
Optikerstudenter på Kongsberg har stand og samler inn penger. Foto: Irene Langeggen.

HSNs optikerutdanning markerte verdens synsdag, som er til støtte for Verdens helseorganisasjon (WHO) sin kampanje "Bedre global øyehelse"


- I dag selger vi kaker og armbånd på stand ved synsklinikken på campus Kongsberg, fortalte førstelektor Irene Langeggen ved Institutt for optometri og synsvitenskap på verdens synsdag 13. oktober.  Pengene går til prosjektet "Optometry giving sight", som har prosjekter i 37 land.

Unødig blindhet også i den vestlige verden

Andelen av blinde i Vest-Europa som kunne vært forhindret ved øyeoperasjon eller briller er ca. 40%. Det er ikke alene snakk om et fattigdomsproblem, men en generell mangel på kunnskap om syn og øyehelse, og mangel på øyehelsefagarbeidere som optikere og øyeleger.

I de fleste land er det optikeren som har kompetanse på det å undersøke synet og rekvirere briller, kontaktlinser og andre synshjelpemidler. I mange land, deriblant Norge, har optikeren også kompetanse i å undersøke for, og oppdage øyesykdommer.

Hovedmålet til WHO sin kampanje for bedre global øyehelse er å redusere unødvendig blindhet med 25%. For å oppnå dette mener de blant annet at det må utdannes flere optikere. Det er imidlertid ikke alle land som har optikerutdanning.

Optikerstudenter samler inn penger på stand. FotoHSN i Moldova

I Moldova er det kun øyeleger som tilbyr øyehelsetjenester. Det utdannes 7-10 øyeleger i året og det finnes kun omkring 200 praktiserende øyeleger i en befolkning på 3,5 millioner. Til sammenligning er det i Norge om lag 350 yrkesaktive øyeleger og 1500 optikere i en befolkning på drøye 5,2 millioner.

Helsedepartementene i Norge og Moldova har underskrevet en overenskomst for å fremme bedre helsetjenester. Norges eneste optikerutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge, institutt for optometri og synsvitenskap, mottok nylig seks millioner kroner fra Senter for Internasjonal utdanning til et prosjekt som har som målsetning å etablere en fireårig optikerutdanning i Moldova ved State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”. Viktige samarbeidspartnere er Optometry Giving Sight og Hjelp Moldova som er aktive aktører for god øyehelse i Moldova.

Hvorfor Norge?

Det er store forskjeller fra land til land hvordan optikerutdanningen er bygget opp og hva en optiker har tillatelse til å gjøre. I den ene enden av skalaen har optikeren kun lov til å lage briller etter rekvisisjon fra øyelege, mens i den andre enden kan optikeren undersøke for synsfeil, samsynsproblemer og øyesykdommer og håndtere disse. Den norske utdanningen er en av få utdanninger representerer den høyeste standarden. Tilgjengelighet av optikere på dette nivået vil bidra til redusert forekomst av blindhet og synshemming. Høgskolen i Sørøst-Norge er bevisst sitt samfunnsansvar og engasjerer seg derfor sterkt nasjonalt og internasjonalt.

Verdens synsdag 13.10

Verdens synsdag er til støtte for Verdens helseorganisasjon (WHO) sin kampanje 2014-2019: "Bedre global øyehelse."

De anslår at det i  2010 var 285 millioner mennesker som er unødig svaksynte eller blinde og at dette kan forebygges eller kureres i hele 80% av tilfellene.

Den vanligste årsaken til blindhet og synshemming er grå stær, en øyesykdom som er enkel å oppdage og som kan kureres med en øyeoperasjon. Tre av seks kjente grunner til synshemming kan avdekkes ved å studere øyets netthinne.

Men, det kanskje mest tankevekkende er at manglende eller feil briller er en svært vanlig årsak til blindhet og synshemming. På verdensbasis utgjør denne gruppen over 20% av de blinde og over 50% av de synshemmede.