Mattekurs for lærer- og lektorstudenter

En mannlig og tre kvinnlige studenter jobber rundt en Mac. Foto: Tine Poppe
Her kan du velge om du vil følge undervisning på nett eller på en av våre campus,

Vil du bli lærerstudent til høsten, men innfrir ikke karakterkravet om 4 i matematikk? HSN tilbyr forkurs i matematikk. Bestått eksamen betyr at du tilfredsstiller karakterkravet.


Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter en kombinasjon av nett- og samlingsbasert undervisning. Du velger selv om du vil delta via nettet eller møte opp på en av våre campuser i Drammen, Vestfold eller på Notodden.

Kursingen foregår fire dager i uken fra 3. til 21. juli. Du melder deg på via Samordna opptak fram til 29. juni.

– Det er et krevende og intensivt kurs. På fire korte uker gjennomgår vi to års pensum. Det sier seg selv at dette er arbeidskrevende, men det er realistisk å bestå eksamen for de som arbeider aktivt med stoffet gjennom hele forkurset, sier foreleser Bjørn Lauritzen.

Sommerkurset er beregnet på studenter som har søkt opptak til studier innen grunnskolelærer eller lektor i historie eller norsk. Det er ikke beregnet på de som vil studere til lektor i realfag. De har andre inntakskrav.

Først på programmet står en tredagerssamling på campus Notodden. Her får du innføring i dataverktøyene som blir brukt på sommerkurset og under eksamen. Deltakelsen er frivillig, men anbefales på det sterkeste.

Organisering:

  • To dager pr. uke gis det nettforelesning fra campus Notodden, der du også kan velge å være fysisk til stede i undervisningslokalet. Nettforelesningene blir i tillegg satt opp på storskjerm på campus Drammen og campus Vestfold. I tillegg kan du følge forelesningen på egen datamaskin.

  • To andre dager i uken blir det arbeid med oppgaveløsning og veiledning. For nettstudenter vil dette skje på nett, mens for campusstudenter skjer dette på campus.

  • Campusstudentene får veiledning tirsdager og torsdager på campusene Drammen, Vestfold og Porsgrunn.

  • Nettstudentene får veiledning tirsdager og fredager.

  • Forkurset avsluttes med en sentralgitt skriftlig

 

 

 

Lurer du på noe?

Kontaktperson: høgskolelektor Bjørn Lauritzen.

Påmelding

Via Samordna opptak fram til 29. juni.

Viktige datoer

  • 29. juni: søknadsfrist for sommerkurs
  • 3. juli: sommerkurs i matematikk starter
  • 31. juli: kurset avsluttes med en sentralgitt eksamen

Lån og stipend

Du kan få lån og stipend fra Statens Lånekasse for dette sommerkurset,

Opptakskrav

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Pensumlitteratur

Faglærerne anbefaler Sinus 1P (ISBN 9788202432867) og Sinus 2P (ISBN 9788202432874) fra Cappelen Damm, som pensumbøker.