Med flyktninger og immigranter

Dr Yuka Kitayama in reception area at campus Drammen. Photo: Jan-Henrik Kulberg
Dr Yuka Kitayama in reception area at campus Drammen. Photo: Jan-Henrik Kulberg

Dr Yuka Kitayama fra Japan har tilbragt fire år som post-doc hos HSN, og ble med flyktninger og immigranter på norsk-undervisning og andre aktiviteter.


- Jeg lærte norsk med flykninger fra Midt-Østen og arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa på Introduksjonssenteret i Drammen og på Folkeuniversitetet, sier Dr Kitayama.  Hun deltok også på språk-kafeen på Drammensbiblioteket.
 

Opplevde integrering

- Jeg likte språkkafeen på grunn av den inkluderende atmosfæren, og jeg øvde på å snakke norsk med frivillige, flyktninger fra Afghanistan, Kurdistan, Syria og Uyghurstan. Det var veldig interessant, ikke minst fordi jeg fikk oppleve den norske integreringspraksisen selv, men også fordi jeg fikk lære om hvordan mennesker som har flyktet strever med å overleve og hvor hardt de prøver å tilpasse seg et nytt liv.

Dette er et utdrag fra en artikkel som er publisert på HSNs engelskspråklige nettsider. Les den fulle versjonen her.