Med pappa på forelesning

Full forelesningssal da flyktninger ble invitert til forelesning på HSN. Foto
Full forelesningssal da flyktninger ble invitert til forelesning på HSN.

Over 150 barn og voksne møtte opp da første foredrag for flyktninger ble holdt på campus Vestfold i januar.


Tekst og foto: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon

– Det er fantastisk å se så mange her. Og det varmer meg at dere også har tatt med barna deres, sa Maija Heinilä, seniorrådgiver ved HSN, campus Vestfold.

– Vi ønsker å lære mer om hvordan vi kan leve i Norge og hvordan vi kan bruke ressursene våre, sa flere av dem som møtte opp.

Siste onsdag hver måned

Siste onsdag hver måned kan flyktninger komme til campus Vestfold for å få informasjon og kunnskap de selv etterspør.

– Målet er at det skal stimulere til god integrering og forhåpentligvis at flere kan ta høyere utdanning i Norge. Forelesningsserien blir også strømmet til flyktningmottak i regionen, forteller seniorrådgiver og prosjektleder Maija Heinilä. Hun besøker jevnlig mottaket på Dal i Vestfold blant annet for å kunne vite mer om hva flyktningene ønsker av tiltak fra HSN.

80 % av de som kom på dette første foredraget var fra Syria, ellers var det flyktninger fra Iran, Irak, Afghanistan, Etiopia, Eritrea og Palestina.

– Det kom veldig mange flere enn vi trodde og vi har fått gode tilbakemeldinger. Vi hadde oversetting til arabisk. Noen ønsker også  at vi videre har oversetting til Pashtu og Dari, men det klarer jeg ikke å få til, sier Heinilä og legger til at fra og med neste gang vil det også være et lekerom for barna.

Flere hadde tatt med seg barna.  Foto
Flere hadde tatt med seg barna til HSN.

Vil gi tilgang til høyere utdanning

HSN har stilt ressurser til disposisjon for å bidra til samfunnsintegrering av asylsøkere som har fullført høyere utdanning og ønsker godkjenning av denne, har blitt tvunget til å avbryte utdannelsen på grunn av situasjonen i hjemlandet, eller allerede er forskere.

Anne Fængsrud er en av to fungerende studiedirektører ved HSN, etter den ferske fusjonen.  Hun ønsket stolt velkommen til de som møtte opp på det første foredraget, og ga et innblikk i hva HSN kan tilby av studier.

– I Norge er det svært viktig med høy utdanning og forskning. Vi ønsker å gi dere tilgang til høyere utdanning. Mange av dere har påbegynte utdanningsløp som dere kanskje vil fullføre, og mange har fullført høyere utdanning og kan komme til oss for å se på om denne kan godkjennes i Norge, sa Fængsrud. – Norge har aldri mottatt så mange flyktninger som nå. Vi prøver vårt beste for at dere skal føle dere velkomne, inkludert og verdsatt.

Seniorrådgiver og prosjektleder Maija Heinilä i samtale med noen av flyktningene.  Foto

Seniorrådgiver og prosjektleder Maija Heinilä i samtale med noen av flyktningene.

HSN gir muligheter

For ett år siden banket den syriske flyktningen Ashraf på døra til seniorrådgiver Heinilä og sa at han ville fullføre utdanningen. Nå tar han mastergrad i maritim ledelse ved HSN og han er kjent blant alle på høyskolen. På arabisk fortalte Ashraf om hvilke erfaringer han hadde gjort seg som flyktning og hvordan han har klart å komme seg frem i de vanskelige prosessene som flyktningene må igjennom.

Veiledning for flyktninger

HSN tilbyr også veiledning for flyktninger som har ambisjoner om å ta høyere utdanning i Norge. I etterkant av foredraget var det flere som har tok kontakt med seniorrådgiveren.

– Jeg veileder asylanter fra Dal Gård hver dag nå, sier Heinilä. – I dag hadde jeg en spesialistlege fra Eritrea. Vi tok kopier av alle papirer han har har slik at han er klar til å søke godkjenning når han får UDI-vedtak. I morgen har jeg tre syriske asylsøkere med 4-årige bachelors i matematikk, geologi og ekologi, samt to lærere i arabisk språk. Jeg samler alle deres dokumenter, tar kopier og sørger for at de fyller ut søknadsskjemaet til NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) for evaluering av deres dokumenter, og sender disse inn, forteller hun.