Midtveis med ph.d. i markedsføringsledelse

Håvard Ness og doktorgradsstudenter i marketing management. Foto
F.v: Professor Håvard Ness og ph.d.-studentene Afra Koulaei, Ajmal Hafeez og Ruohao Sun .

De første ph.d.-studentene i marketing management har hatt sin midtveis-evaluering. - Vi skal være på internasjonalt nivå, sier professor og studiekoordinator Håvard Ness.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Ness og kollegaene på Handelshøyskolen hadde invitert et stjernelag, med blant annet professorene C. Page Moreau og Koen Pauwels til å evaluere og gi råd til de tre studentene som startet programmet i 2014,

Pauwels er en av flere internasjonale storheter innen markedsføringsfaget, som rådgir studentene underveis. 

Han kom hele veien fra Ozyegin University i Istanbul, for å delta på de to evalueringsdagene på campus Ringerike.

Norge i front

- Jeg ser at Norge har noen av de aller beste ph.d.-studentene innen faget vårt, og det er alltid en glede å diskutere med dem, sier Pauwels som også har en 20% stilling ved BI.  

Han er i Norge tre ganger hvert år, og ønsker å utvide kontakten med HSN.  

Pauwels trekker frem Norge som et av de mest spennende landene å forske i, når det gjelder hvordan bedrifter nå tilnærmer seg kundene via ny teknologi, som for eksempel betalings-apper (DNB og Vipps.) 

- Her er Norge helt i front i verden.  Det som skjer her nå, vil komme til andre land som USA senere, sier Koen Pauwels. 

Professor Koen Pauwels på midtveis-evaluering på HSN.

Vil invitere de beste

Professor Håvard Ness sier det er en bevisst satsing å invitere de beste på feltet til midtveis-evalueringer og workshops. 

- Vi ønsker å knytte dem nærmere til fagmiljøet, og ikke minst nærmere til studentene.

Professor Ajay Kohli (Georgia Tech) er en annen internasjonal kapasitet i markesføring som jevnlig gjester HSN på den årlige «Camp Riverside» i Drammen.  

Denne workshopen ledes av Kohli og professor Fred Selnes, og er tenkt som et tilbud til ph.d.-studenter i markedsføring fra HSN, BI og NHH.

Håvard Ness sier det er avgjørende at programmet rekrutterer de beste kandidatene. Rekruttering er høyt prioritert, og nivået må være høyt.

- Vi skal publisere i de beste internasjonale tidsskriftene.  Vår doktorgrad i marketing management skal være på samme nivå som NHH og BI.  De fagansatte her publiserer i de beste internasjonale tidsskriftene allerede, så det er ingen grunn til å senke ambisjonene.

- Hva ser dere etter hos nye studenter?

- Gode karakterer er viktig, å være selvdreven og selvmotivert samt ha en klar ide om temaområde.  Teoretisk nysgjerrighet og fleksibilitet er veldig viktig.  Å være åpen for de innspillene som kommer gjennom kursporteføljen, og kunne forme prosjektet i tråd med det som skjer i fagfeltet.  Det vil ofte kunne skje endringer den første tiden, men når prosjektet så har satt seg, må man være fokusert og selvmotivert.

Studenter og faglige veiledere og deltakere på første dag av midtveis-evaluering i marketing management. Foto

En viktig milepæl

Professor Fred Selnes var sentral i utformingen av ph.d.-programmet i marketing management.  Han sier programmet ikke står noe tilbake for det som tilbys andre steder.

- Nivået her er på topp internasjonalt, og dette er en viktig milepæl.  Når vi lykkes med dette første kullet, så vil det skape en interesse blant fremtidige studenter. De foreleserne vi henter inn fra utlandet gir gode tilbakemeldinger på studentene våre, så vi er på god vei til å bygge et godt omdømme for denne utdanningen, sier Selnes.  

Han sier det har vært en bevisst strategi å ikke ansette stipendiater som ikke allerede er på det høyeste nivået.

- Vi har hatt mange søkere som vi har måttet si nei til, både av hensyn til programmet og dem selv, fordi vi vil være sikre på at de fullfører på det nivået vi vil at de skal være på, sier Selnes.

Ph.d. i Marketing management

Tilbys over fire år på campus Ringerike

Første opptak i 2014.  Har nå totalt ti studenter.

Har lyst ut 3-5 ledige stipendiat-stillinger fra august 2017

 

Gjester på workshop og kurs:

 • Ajay Kohli – Georgia Tech                                                                    
 • Dennis Arnett – Texas Tech
 • Davide Nicolini – University of Warwick
 • Maung Sein – Universitetet i Agder

Interne forelesere:

 • Fred Selnes
 • Per Egil Pedersen
 • Øystein Sørebø
 • Anja Olafsen
 • Umar Burki
 • Håvard Ness
 • Etty Nilsen
 • Marit Gundersen Engeset
 • Hallgeir Halvari
 • Kåre Sandvik

Prof II:

 • C. Page Moreau – Wisconsin School of Business
 • Edward Deci – University of Rochester
 • Radu Dimitriu – Cranfield School of Management
 • Einar Breivik - NHH
 • Sven Haugland - NHH

Eksterne veiledere:

 • Luk Warlop – Leuven/BI
 • Chunyan Xie – Stord/Haugesund
 • Auke Hunneman - BI

Dette sier de tre første studentene:

De tre første studentene på ph.d. marketing management.

Afra Koulaei ( Iran )
Forsker på kreativitet i team-arbeid.  Hvordan psykologiske mekanismer og gruppedynamikk påvirker kreativiteten innad i et team.

- Den psykologiske støtten fra staben her på campus Ringerike har vært veldig viktig for meg.  Flere av dem har invitert oss hjem til seg.  Som student på programmet må du være forberedt på å tilpasse og endre prosjektet ditt den første tiden.  Det har jeg også gjort, etter innspill fra veilederne og foreleserne.  Det betyr enormt mye å kunne møte verdensledende forskere på markedsføringsfeltet gjennom workshops og forelesninger.  De har en oversikt som er gull verdt.  Jeg har selv fått hjelp til å finne et forskningstema som kan tilføre noe nytt, og unngå det som allerede har vært forsket på.
 

Ajmal Hafeez (Pakistan)
Forsker på de kognitive prosessene som foregår hos forbrukere, når de forholder seg til nye og innovative produkter.

- Jeg har også måttet endre fokuset mitt flere ganger, og det jeg har valgt til slutt, er et resultat av innspill jeg har fått fra de internasjonale ekspertene som deltar på workshopene her.  Det har vært utrolig viktig for meg å kunne snakke med dem og høre på dem.  Gjennom å bli kjent med dem, får vi også et nettverk.  Når vi møter dem igjen på internasjonale konferanser, introduserer de oss til sine nettverk.   Mitt råd til nye studenter er å ha et klart mål for hva du vil oppnå, og hvorfor du ønsker en doktorgrad.  Når du bruker fire år av livet ditt, bør du ha en klar målsetting, fordi det er en stor investering å ta en doktorgrad.  Selv valgte jeg HSN på grunn av fagkompetansen på fakultetet.
 

Ruohao Sun (Kina)
Forsker på de langvarige effektene av markedsføringstiltak, kunde-engasjement og bruk av forskjellige markedsførings-modeller.

- Å få anledning til å møte folk som Koen Pauwels har vært veldig viktig for meg.  Jeg har snakket med ham tidligere, og innspillene hans har virkelig forbedret arbeidet mitt.  At han sitter i panelet på halvveis-evalueringen min er stort.  Mitt prosjekt har også endret seg flere ganger underveis, men jeg har holdt fast i lidenskapen min for statistisk metode.  Det at intervjuprosessen var så grundig, var motiverende for meg.  Jeg likte at det ble stilt høye krav til oss.  Nå er jeg på sporet, etter å ha lært veldig mye de to første årene, og det har vært fint å bli møtt av så mye vennlighet fra de ansatte her.  Jeg vil også anbefale nye studenter å være bevisst på interessene sine og ha en klar tanke for hva de vil jobbe med.