Milliontildeling til USN-partnerprosjekter fra Oslofjordfondet

Student som sjekker nærsynhet Hos Nasjonalt Senter for optikk, syn og øyehelse kan du sjekke om du er nærsynt.

Tre forskningsprosjekter der USN er med i som partner, har nylig fått tildelt midler fra Oslofjordfondet på cirka 1,3 millioner kroner.


Oslofjordfondet kunngjorde 25. oktober at tre ulike forskningsprosjekter der USN deltar i som partner ,er innvilget pengestøtte på tilsammen 1 298 000 kroner.

De tre prosjektene eies av henholdsvis Skien kommune (tildelt 500 000), Rodenstock Norge AS (tildelt 498 000) og Stiftelsen Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde (tildelt 300 000).

Skal redusere mikrobiell belastning

Prosjektetet som eies Skien kommune har fått navnet «The quest to make the home a safe treatment site? The relevance of disease-causing microbes».

Førsteamanuensis Jörn Klein ved USNs Institutt for sykepleie- og helsevitenskap er prosjektleder, og sier at formålet er å identifisere mikrobiell risiko for både pasienter og kommunale helsearbeidere.

– Forebygging av infeksjoner i hjemmesykepleie er spesielt vanskelig, og gjeldende retningslinjer for smittevern er hovedsakelig utviklet for sykehus og etter hvert også sykehjem. En stor forskjell mellom helsetjenester som leveres i sykehus og sykehjem sammenlignet med hjemmesykepleien, er at helsepersonellet har langt mindre kontroll over det fysiske miljøet i sistnevnte. 

Klein sier at mange eldre pasienter som er utsatt for infeksjoner mottar hjemmetjenester.

– Eksponering for mikrobielt forurenset inneluft er muligens den raskeste og mest effektive måten å spre sykdomsframkallende mikroorganismer, kalt patogener. Luftbårne patogener, inkludert antibiotikaresistente bakterier og en rekke andre smittsomme stoffer bosetter seg på miljøoverflater, som deretter kan spre innendørs og infisere pasienten. En viktig utfordring i kontroll av luftbåren spredning av infeksjoner er tilstedeværelsen av flere og mobile kilder til patogener i hjemmet. 

Prosjektgruppen skal fremover jobbe med et konsept rundt ventilasjon av hus og utforming av både hus og møbler som har som formål å redusere den mikrobielle belastningen. I tillegg skal de se på ulike innovative dekontamineringsmetoder og tjenester i hjemmet, slik at pleie og medisinsk behandling i eget hjem blir tryggere for pasienter, helsearbeidere og pårørende.

Jörn Klein. foto.

Skal måle bruk av Mixed reality-briller

Rigmor Baraas, professor og leder av forskningsgruppen I-Merse, har ansvaret for USNs rolle i prosjektene til Rodenstock og Stifelsen Eikholt.

– Sammen med Rodenstock, K-tech og Tinius Olsen Fagskolen jobber vi med å utvikle en metode for å undersøke og tilpasse synet hos personer for å utnytte XR-teknologier på best mulig måte.

XR-teknologi – eller extended reality – er en betegnelse for nye teknologier som tar brukerne inn i et helt eller delvis sanseomsluttende verden.

– Innføring av XR-teknologi innbyr til nye og mer effektive måter å lære og arbeide på, både for lærlinger og erfarne arbeidstakere. Et eksempel kan være bruken av MR (mixed reality)-briller, der virtuelle komponenter plasseres i virkelige omgivelser. Bruk av teknologien fordrer at brukeren får de synskorreksjonene den trenger. USNs rolle i dette prosjektet er blant annet å utføre synsmålinger på lærlinger og undersøke i hvilken grad øye- og synsfunksjonsparametere blir påvirket etter bruk av slike briller, både på kort og lang sikt.

Professor Rigmor Baraas med VR briller

LES OGSÅ: Blant dem som leder prosjektet er USNs FoUi-ekspert Martin Rostrup i Rodenstock.

Ulike behov for filterbriller

Prosjektet som ledes av Stiftelsen Eikholt har til hensikt å forbedre utprøvingen av filterglass i briller for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon. 

Filterbriller er vanlige briller med spesielle filterglass som filtrer bort det mest irriterende lyset uten nødvendigvis å være veldig mørke.

– Bakgrunnen for dette prosjektet er funn fra et tidligere forskningsprosjekt vi gjennomførte på Eikholt. Vi så at en del av deltakerne i studien foretrakk utradisjonelle filtre på brillen sin, og dette er filtre som per i dag ikke er godkjent av NAV. Det vil si at brukerne ikke mottar pengestøtte til innkjøp av briller med slike filtre, selv om det er disse som fungerer best for dem. At disse filtrene ikke godkjennes skyldes at man bruker en forklaringsmodell på «effekt av filterbriller» som ikke stemmer for alle brukergrupper. Målet med dette prosjektet er derfor å finne ut av hvorfor ulike brukere foretrekker ulike filtre.

Prosjektene

 • The quest to make the home a safe treatment site? The relevance of disease-causing microbes. Ledes av Skien kommune.
   
 • Utvikling av metode for å undersøke og tilpasse synskorreksjon for å optimalisere utnyttelse av XR teknologi i den industrielle verdikjeden. Ledes av Rodenstock Norge AS.
   
 • Effekt av filterbriller. En bedre utprøving av filterglass for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon. Ledes av Stiftelsen Eikholt nasjonalt ressurs-senter for døvblinde.

Oslofjordfondet

Oslofjordfondet er dannet av Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner, og finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor. 

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Les mer på Oslofjordfondets nettsider.