Ministerbesøk og maritimt utstyrsløft

Røe Isaksen og prorektor Kristian Bogen. Foto
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og prorektor Kristian Bogen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom spaserende, men presis, til HSN Porsgrunn fredag morgen. Med seg på den lille snarvisitten hadde han 3 millioner i gave som skal gi et utstyrsløft for de maritime utdanningene ved HSN.


Tekst og foto: Ingvild Gjone Sildnes
 

- Man kommer ikke tomhendt når man kommer på besøk. Jeg har derfor med meg en gave på 3 millioner kroner som skal gi et utstyrsløft til de maritime utdanningene ved HSN. Pengene skal brukes til å oppgradere og fornye maskinparken for utdanninger innen sjøfart, og studentene vil dermed kunne være bedre forberedt til oppgavene som venter i arbeidslivet, sa ministeren.

- HSN er nå en stor høgskole som også er stor på maritime utdanninger. Både Telemark og Vestfold har lange maritime tradisjoner. Norge mister nå arbeidsplasser innen olje og gass, men så lenge jeg lever, vil den maritime næringen være stor, sa ministeren da han kunngjorde nyheten på besøket ved HSN.

HSN mottar mest

Tiltaket er en oppfølging av Regjeringens maritime strategi MARKOM 2020. Videreutvikling av de maritime utdanningene er en del av denne der fire høgskoler/universitet samarbeider, og prosjektledelsen sitter ved HSN, campus Vestfold. Totalt blir det i denne omgang bevilget 15 millioner til MARKOM2020, og HSN er den institusjonen som får den største potten. 

Det var prorektor Kristian Bogen som tok imot ministeren og han måtte innrømme at det var en god start på dagen.

- Vi er veldig fornøyd med 3 millioner i gave til utstyr og videreutvikling av det nautiske utstyret vårt. Dette gir oss rom til å investere i infrastruktur, og det kommer studentene til gode. Når regjeringen gir 3 millioner, så må vi også legge 3 millioner på bordet, så det blir en total investering på 6 millioner kroner knyttet til treningsarenaer for de maritime utdanningene, sier prorektoren.

Ministeren, som opprinnelig kommer fra Porsgrunn, har flere ganger tidligere vært på besøk hos HSN, men dette var første besøket etter at HIT og HBV har fusjonert. Han fikk dermed høre siste nytt fra noen områder HSN jobber med, og som Kunnskapsdepartementet er opptatt av.

Til høyre påtroppende leder for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Bente Monica Aakre, som holdt innlegg og fortalte om HSNs optometriutdanning og dens nasjonale posisjon. F.v: prorektor Kristian Bogen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen.  Foto

Påpekte skjev finansieringsordning

Blant innlederne var påtroppende leder for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Bente Monica Aakre, dekan på Fakultet for teknologi og maritime fag Duy Tho Do, Mari Kallåk som er prosjektleder for Demola og leder for Institutt for sosialfag Ramona Lorentsen.

Det ble særlig trukket frem den dårlige finansieringen bl. a. bachelorstudiet i optometri på campus Kongsberg har. Samme utfordring har studiene innenfor tradisjonskunst- og folkemusikk på campus Rauland.

Disse utdanningene er spesielt ressurskrevende med tanke på både utstyr og lærerkrefter. I tillegg forvalter HSN gjennom disse fagfeltene et nasjonalt ansvar gitt at ingen andre har disse tilbudene.


Dette er utdanninger som i dag ligger i kategori E (kr 45.000 per student per år), mens instituttleder Aakre og prorektor Bogen mente at disse utdanningene burde ligge på kategori B (kr 114.000 per student).

- Dette er utdanninger hvor HSN på vegne av Norge forvalter viktige utdanninger med lange tradisjoner. Når utdanningene i tillegg er særdeles ressurskrevende, i mange sammenhenger snakker vi om en til en-undervisning, er det klart for alle at en finansiering i kategori E langt fra dekker inn kostnadene. Et stykke på vei kan samme argumentasjon legges til grunn for finansieringen av de maritime utdanningene, la Bogen til.

Overlever på gaver

Instituttlederen påpekte at for optometri sin del så dekker ikke bevilgningen fra KD kostnadene til studiet, og at gaver og bidrag fra næringen selv blir uvurderlig for en videre god utvikling av dette fagfeltet.

- Her må departementet enten heve kategorien eller øke basisbevilgningen, krevde instituttleder Bente Monica Aakre.

Ministeren lyttet, spurte og avsluttet saken med at han ønsket en oppsummering av dette i etterkant.