Møter nedgangstider med utdanning

Windea La Cour er et skip fra Ulstein som skal frakte serviceteknikere ut til offshorevindmølleparker. Dette er det første av to søsterskip, som begge arbeider for Siemens. (Foto: Ulstein Group/SjimpHansen Media)
Windea La Cour er et skip fra Ulstein som skal frakte serviceteknikere ut til offshorevindmølleparker. Dette er det første av to søsterskip, som begge arbeider for Siemens. (Foto: Ulstein Group/SjimpHansen Media)

HSN er kunnskapsleverandør når Ulstein Group satser stort innen Systems Engineering.


Ulstein Group består i dag av flere selskap innen skipsdesign, skipsbygging,  automasjon og systemutvikling.. De satser nå stort på å utvikle kompetanse innen Systems Engineering, og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal stå for kompetansehevingen.

– En god oppskrift

Systems Engineering er et tverrfaglig område som behandler alle faser fra design og drift av komplekse systemer over hele livssyklusen. Systems Engineering er et fagområde med gode og robuste løsninger som overfører kunnskap til nye produkter og systemer.

Silja M. Sverreson– Det handler kort fortalt om å gjøre de rette tingene til rett tid, og som gjør at din bedrift blir konkurransedyktig i et globalt landskap.  Det burde være en god oppskrift for bedrifter i trange tider, sier Silja Merete Sverreson, oppdragsleder ved The Norwegian Industrial Systems Engineering Research Group (NISE) ved HSN.

Sverreson mener Ulstein Group står fram som et godt eksempel på hvordan bedrifter kan tenke i nedgangstider for å møte oppgangstidene:

– De har tatt et bevisst valg om en betydelig satsing på kompetanseutvikling blant sine ingeniører, framfor oppsigelser og nedskjæringer, sier Sverreson.

Undervisning i verdensklasse

HSN tilbyr undervisning i verdensklasse innen Systems Engineering, og sender nå våre renommerte fagfolk til Ulsteinvik, der de gjennomfører en egen kursrekke for Ulstein Group sine ingeniører ved Ulstein Design & Solutions og Ulstein Power & Control på deres hjemmebane.

Alberto Sols Kurset består av de obligatoriske emnene i vår mastergradsutdanning innen SE, og foreløpig er det professor Alberto Sols og førsteamanuensis Jonas Andersson som har stått for undervisninga.

– Det var en høyst givende opplevelse å undervise i Systems Engineering for Ulstein Group. Deltakerne var svært motiverte og – til tross for at de hadde mange års vellykket praksis i bransjen – ble kurset vurdert som svært positivt og berikende i tilbakemeldingene vi fikk, forteller Sols.

Flere av kursdeltakerne beskrev undervisningen som «en øyeåpner». Mange oppga at de ble mer bevisste på betydningen, relevansen og implikasjonene av å møte problemer med en systemtilnærming. I tillegg opplevde deltakerne at kurset gjorde dem bedre rustet til å håndtere en rekke konkrete saker (som å lage CONOPS, å formulere interessent- og systemkrav, utføre funksjonsanalyse, utføre formelle designgjennomganger, gjennomføre verifikasjon- og valideringsøvelser og så videre).

Satser på framtida

– Vi er inne i en kraftig nedgangstid, men ser samtidig at vi må satse på framtida. Derfor har vi plukket ut de kompetanseområdene som er viktigst for oss og satset på disse, forteller HR-direktør Torild Bugge i Ulstein Group.

Gjennom flere år har Ulstein Group hatt et systematisk opplæringsløp med en ekstern leverandør innen prosjektledelse. Erfaringene har vært gode, og nå er de godt i gang med neste område: Systems Engineering.

Kompetansehevinga hos Ulstein Group er støttet gjennom statlige bevilgninger til bedriftsintern opplæring, såkalte BIO-midler.

Professor Alberto Sols foredrar over Fundamentals of Systems Engineering på et av kursene for Ulstein Group, som ble holdt i Ulsteinvik.– Et rammeverk

Hvorfor satser Ulstein Group på Systems Engineering?

– Jeg tror vår bransje, og i alle fall den delen vi operer innenfor, har mye å hente på å være mer strukturert i vår tilnærming til problemløsning knyttet til produktutvikling, design og engineeringsprosesser. Vi ønsker et rammeverk som sikrer at vi tar de rette beslutningen til rett tid, og det er derfor vi velger Systems Engineering, sier Bernt-Aage Ulstein, som ansvarlig for design og engineering i Ulstein Group.

Han opplever ofte at det dukker opp utfordringer knyttet til kravene som stilles fra kunder og interessenter:

– Det stilles gjerne krav som er motstridende eller simpelthen dårlig formulert. Da er det opp til oss å møte dette på et profesjonelt vis: opptre strukturert i kravhåndteringen og klare å finne de gode kompromissene. Vi har tillitt til at opplæringen innen Systems Engineering vil berike dette aspektet ved Ulstein Group, sier Ulstein.

 

 

 

Systems Engineering for din bedrift

  • Ønsker din bedrift å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan designe og lede komplekse ingeniørsystemer? Systems Engineering er det ultimate verktøy for rask overføring av kunnskap til nye konkurransedyktige produkter.
     
  • Norwegian Institute of Systems Engineering (NISE) ved HSN tilbyr en rekke kurs – på høgskolen eller ute i din bedrift.

Kurskatalog for våren 2017 (.pdf)

Kontaktperson: Silja M. Sverreson

 

Ulstein Group

Ulsteinvik Group. Logo

  • tilbyr skipsdesign, skipsbygging og systemløsninger til skip 
  • utvikler nye løsninger for bærekraftige marine operasjoner i nært samarbeid med kunder over hele verden
  • hovedkontor i Ulsteinvik i Møre og Romsdal
  • familiedrevet selskap 
  • opprettet i 1917

Nettsted: ulstein.com/