Møtte Rwandas utenriksminister

BESØK I RWANDA: F.v: instituttleder Jan Velvin, utenriksminister Dr. Richard Sezibera, førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt, kontaktperson og tidligere flyktning Peace Rwivanga.  Foto
BESØK I RWANDA: F.v: instituttleder Jan Velvin, utenriksminister Dr. Richard Sezibera, førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt, kontaktperson og tidligere flyktning Peace Rwivanga.

Representanter fra USN Handelshøyskolen har møtt utenriksministeren i Rwanda for å snakke om mulig samarbeid.


I forbindelse med et besøk i Rwanda knyttet til menneskerettighetsstudiet på USN, fikk førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt og instituttleder Jan Velvin møte utenriksminister Dr. Richard Sezibera.
 
Formålet var å fortelle om og hva USN kan bidra med i utvikling av næringslivet i Rwanda.

Arbeidsplasser, vekst og forsoning

Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt fikk bekreftende nikk fra utenriksministeren da han sa:
 
 – Vi var her på studietur første gang i 2001, og studenter ved menneskerettighetstudiet reiser nok en gang tilbake i november. Det er viktig å dokumentere folkemord og forsoningen, men minst like viktig for å styrke forsoningen er å se fremover. Da er det sentralt å finne ut hvordan man kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst.
 
Jan Velvin sier utenriksministeren viste stor interesse. Han inviterte USN tilbake for et møte med ministeren for utdanning.
 
– Utenriksministeren var svært interessert i måten vi tenker å bygge opp vårt nye studium i ITM på, forteller Jan Velvin. (Innovation Technology Management)
 
Dette studiet settes i gang neste år
 
Velvin sier utenriksministeren vil informere president Paul Kagame om USNs tilbud. Det er regjeringens politikk å se hvordan man kan sørge for bedre forhold mellom teoretisk utdanning og praktiske ferdigheter.

Mangler praktisk erfaring

– Utfordringen i Rwanda er at mange med høy utdanning går ut i arbeidsledighet, fordi de bare har teoretisk kunnskap, sier Velvin.
 
Peace Rwivanga var behjelpelig med å skaffe kontakter i Rwanda. Hun var opprinnelig flyktning, og kom til Norge i forbindelse med folkemordet. Nå jobber hun halvt i Rwanda og halvt i Norge.