Musikk bygger bro til andre fag i skolen

Jonas Nerland og Rebekka Olafsen Aarum lærer TeachRock-metoden i musikkfaget, sammen med andre lærerstudenter på USN. Foto
MUSIKK I SKOLEN: Jonas Nerland og Rebekka Olafsen Aarum lærer TeachRock-metoden i musikkfaget, sammen med andre lærerstudenter på USN. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Lærerstudenter på USN får undervisning i å bruke musikk på en ny og tverrfaglig måte.


– Dette har vært en skikkelig øyeåpner, og jeg kommer garantert til å bruke denne kunnskapen inn i andre fag som samfunnsfag og norsk, sier lærerstudent Jonas Nerland.

USN og Little Steven

Han studerer til daglig på campus Notodden, og tar et samlingsbasert studium i musikk for GLU-studenter. Studentene får lære en ny måte å bruke musikkfaget på i skolen.

Undervisningsopplegget er utformet av TeachRock i USA, der Steven van Zandt (Little Steven) er en av grunnleggerne. 

USN er alene i Norge om å tilby TeachRock-metoden for sine lærerstudenter. Little Steven er allerede involvert i universitetets nye årsenhet i blues. (Bluesstudiet) 

Musikk skaper diskusjoner

– Denne måten å bruke musikkfaget på er veldig givende. Det skaper mange gode diskusjoner mellom elevene, og et fint samspill i klasserommet, sier lærerstudent Rebekka Olafsen Aarum.

Under samlingen ble lærerstudentene delt i to grupper. Hver gruppe skulle forberede et undervisningsopplegg, ut fra et bestemt tema. Den andre gruppen skulle være elever i henholdsvis 7. og 9.klasse i grunnskolen.

Samisk joik

Rebekkas gruppe hadde temaet «Den samiske urbefolkning i Norge», og startet timen med å høre tradisjonell joik. De brukte forskjellige typer joik til å skape en diskusjon i klasserommet, og utfordret elevene til å argumentere for og imot en modernisering av joik.

22. juli

Gruppen til Jonas hadde «Terrorangrepene 22. juli» som oppgave. De spilte blant annet «Some die young» med artisten Laleh, først som musikkvideo og dernest fra minnekonserten på Rådhusplassen et år etter angrepene.

Elevene fikk også se og høre De Lillos sin omdiskuterte «Vi ser dere nå» fra samme konsert.  Diskusjonen i klasserommet handlet mye om hvordan elevene opplevde de forskjellige sangene, og sammenhengen de ble fremført i. ´

Lov til å gråte

– Jeg begynte å gråte av opplegget dere hadde laget, og det var det rom for i timen. Det er en viktig del av jobben vår som lærer, å skape rommene, skape diskusjon, refleksjon og trygghet, sier Rebekka.

Jon forteller at gråten kom overraskende på ham og resten av gruppen.

– Det var egentlig fint å oppleve at du gråt, men det var ikke noe vi hadde tenkt over ville skje. Sånn er det med musikk. Musikk skaper følelser. Som lærer jobber jeg jo med å planlegge timen og tenke på hvilke reaksjoner elevene kan få, men jeg kan aldri være helt sikker på hva som vil skje. Alle har sine egne opplevelser og erfaringer, og derfor vil reaksjonene bli forskjellige. Det må være forberedt på, sier Jonas.

TVERRFAGLIG: – Det kan brukes inn mot veldig mange andre fag i skolen, sier universitetslektor Bård Gunnar Moe. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
Tverrfaglig undervisningsopplegg

Universitetslektor Bård Gunnar Moe sier det fine med undervisningsopplegget fra TeachRock, er at det kan brukes tverrfaglig.

– Det kan brukes inn mot veldig mange andre fag i skolen. På den måten blir musikken et bindeledd, som kan brukes aktivt i en tverrfaglig sammenheng. 

I USA undervises det ikke lenger i estetiske fag i skolen, og det er bakgrunnen for TeachRock, forteller Moe.

Han sier USN nå tar i bruk pedagogikken på lærerutdanningen, gjennom det tette samarbeidet med Little Steven og hans Rock and Roll forever foundation (RRFF), som har base i New York.

– Dette er et gratis didaktisk undervisningsopplegg, laget for grunnskoler i USA. Little Steven har presentert opplegget i flere andre land, og USN er først ut med å ta det i bruk i Norge, sier Moe.

LES OGSÅ: Signerte med Little Steven i New York

VIDEO: Little Steven forteller om sitt samarbeid med USN, og hvorfor han er opptatt av utdanning i skolen

Musikk i lærerutdanningen

Du kan ta musikk som emne i lærerutdanningen din, og lære blant annet TeachRock-metoden både på GLU 1.-7 og GLU 5.-10.

Her finner du planen for Emne 1 (15 studiepoeng)

Her finner du planen for Emne2 (15 studiepoeng

Bli lærer på USN

Vil du bety noe for barn og unge? Brenner du for å formidle et fag? Som lærer, lektor eller barnehagelærer kan du bidra til å forme barn og unges framtid.