Nå kan du ta tre nye mastere ved USN

To studenter jobber ved et bord. Illustrasjonsbilde
NYE MASTERE: USN kan fra høsten 2019 tilby tre nye masterprogrammer.

Tre nye mastergrader er på plass ved Universitetet i Sørøst-Norge fra høsten 2019 – og du søker om opptak fra 1. februar!


Master i Management Information SystemsMaster i samfunn og helse og Master i samfunnsanalyse heter de tre nye mastergradene som tilbys fra årets studiestart ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

I tillegg kan du ta Master i optometri og synsvitenskap som industrimaster.

USN er opptatt av å utdanne morgendagens arbeidstakere som skal forme fremtiden, og har samarbeidet med både privat og offentlig sektor om innholdet i de nye masterne.

– Programmene er tett knyttet til næringslivet slik at du ferdig utdannet ikke bare får en jobb som passer deg selv, men som også passer samfunnet, sier fagansvarlige Karen Stendal og Jonn Syse.  

Master i Management Information Systems tar du på campus Ringerike, Master i samfunn og helse går i Vestfold, Porsgrunn og Drammen, mens Master i samfunnsanalyse tilbys ved campus Vestfold. 

LES OGSÅ: Slik velger du riktig økonomiutdannelse

Master i Management Information Systems

Ønsker du å gjøre en forskjell i den digitale utviklingen, og bli en brobygger mellom de som utvikler teknologi og de som skal bruke den nye teknologien?

Da kan Master i Management Information Systems være noe for deg.

– Gjennom dette masterprogrammet lærer du hvordan teknologien påvirker det som er rundt oss. For det nytter ikke å utvikle nye systemer dersom ingen kan bruke teknologien eller om den ikke virker, forklarer fagansvarlig Karen Stendal.

Målet med studiet er å gjøre det mulig å forstå hvordan samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner bruker og påvirker innovasjon av teknologi, og hvordan du bruker teknologi til din fordel.

– Utviklingen av digitale prosesser og tjenester i offentlig og privat sektor går stadig raskere. Gjennom dette masterprogrammet vil du lære om aktuell teknologi, og reflektere over bruken av teknologi i ulike sammenhenger. Endringsledelse, bruk og implementering av teknologi er andre viktige områder, forteller Stendal.

Studieprogrammet er engelskspråklig som gir et internasjonalt studiemiljø og nettverk. Med denne nye mastergraden i lomma, er du godt kvalifisert til ulike jobber i privat og offentlig sektor, som eksempel helse, transport, forretningsrådgivning, produksjon, prosessindustri og olje- og gassindustrien. 

– Du vil kunne utføre oppgaver knyttet til implementering av informasjonssystemer og bruk av teknologi. Du vil kunne søke jobber som IT-konsulent, systemutvikler, prosjektleder, forretningsanalytiker og IT-rådgiver, forteller Stendal. 

LES OGSÅ: Norge trenger flere «helsebrødre»

Master i samfunn og helse

Ønsker du mer kunnskap og forståelse for sammenhengene mellom hvordan samfunn og sosiale fellesskap styrker folks helse, kan Master i samfunn og helse være noe for deg.

Blir vi mer ensomme i en global verden? Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk? Hvorfor føler mange seg snakket om og ikke med?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar, men praksis viser at bestemte svar ikke fungerer i alle sammenhenger.

– Studentene utvikler kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. Det er behov for mer overordnede teoretiske perspektiver, eksempelvis på hvordan velferdsstaten transformeres som følge av endrede forventninger og endringer i demografi og teknologi, forteller fagansvarlig Jonn Syse

– Studieprogrammet har relevans både for videre studier og for arbeidsliv. Erfaringene fra de eksisterende mastergradsstudiene er at den tverrfaglige innretningen styrkes av at studentene har ulik utdanningsbakgrunn. De uteksaminerte kandidatene er ettertraktede i ulike posisjoner i arbeidslivet, fortsetter Syse.

Med denne nye mastergraden i lomma, er du godt kvalifisert til ulike stillinger i offentlig, privat og frivillig sektor. Deriblant kan du jobbe innenfor helse-, sosial- og velferdstjenester, undervisning, plan-, utrednings- og endringsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.  

Master i samfunn og helse kan gjennomføres på to (fulltid), fire (femti prosent progresjon) eller tre år. De fire studieretningene er:  

  • Helsefremmende arbeid (Vestfold)
  • Forebyggende arbeid med barn og unge (Porsgrunn)
  • Psykisk helse- og rusarbeid (Drammen)
  • Funksjonshemming og samhandling (Porsgrunn)

LES OGSÅ: Toppidrettsutøver og sykepleierstudent

Master i samfunnsanalyse 

Master i samfunnsanalyse gir deg solid kompetanse for å analysere komplekse samfunnsforhold.

På dette studiet lærer du mer om hvordan globalisering, sosiale nettverk, økonomi og organisasjonsendringer preger næringsliv og offentlig sektor. Slike sammenhenger vil hjelpe deg til å forstå og skape endringer i det norske samfunn.

Master i samfunnsanalyse er for studenter som har en bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i samfunnsvitenskapelige emner. 

Denne nye masterutdanningen gir deg blant annet innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, for eksempel globalisering, teknologisk utvikling, offentlig styring, innovasjon, organisasjonsutvikling og velferdssamfunnets utfordringer.

Videre får du kompetanse i å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og analyser – og formidle resultater. Du klarer å identifisere arbeidslivsrelaterte utfordringer, og sette problemene inn i en større samfunnssammenheng.

Og hva slags jobb får du? Flere ulike virksomheter har behov for samfunnsanalytisk kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning, analyse, saksbehandling, forskning og undervisning.

Utdanningen er i tillegg relevant for jobber innenfor mediebransjen, kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

Her kan du lese mer om Master i samfunnsanalyse

Her leser du mer om Master i samfunn og helse

Her leser du mer om Master i Management Information Systems

Her kan du lese mer om USN Industriakademi 

Slik søker du

Du søker gjennom lokalt opptak (Søknadsweb). 

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon som kan være nyttig for deg som søker til høyere utdanning ved USN 

Søknadsfrister og viktige datoer

De fleste studier åpner for søking 1. februar. For studenter utenfor EU/EØS var fristen 1. desember 2018.

Her finner du nærmere informasjon om søknadsfrister