Nærmere 10.000 på venteliste til USN

 studenter i simuleringssenteret ved campus Vestfold.
LANG VENTELISTE: Hele 3700 søkere står på venteliste til en av helseutdanningene ved USN. Bildet viser studenter i simuleringssenteret ved campus Vestfold.

Universitetet i Sørøst-Norge har sendt ut tilbud om studieplass til 7774 søkere gjennom Samordna opptak. 3080 søkere har allerede takket ja gjennom lokalt opptak. Samtidig står nærmere 10.000 på venteliste.


Nå har søkere til høyere utdanning fått svar fra Samordna opptak på om de får oppfylt studieønskene sine eller ikke. I år har Universitetet i Sørøst-Norge gitt tilbud om studieplass til 7774 søkere. Antallet søkere på venteliste har økt fra 9211 i fjorårets opptak til 9771 i år.

Lange ventelister på helsefag og maritime utdanninger

1141 søkere har fått tilbud om studieplass på ulike helsefagutdanninger ved USN, mens nesten 3700 søkere står på venteliste. Helseutdanningene omfatter sykepleie, vernepleie, barnevern, radiografi og optometri.

Også de maritime utdanningene ved USN har lang venteliste. Her står til sammen 539 søkere på venteliste. Særlig bachelor i skipsfart og logistikk tiltrekker seg flere søkere, og hele 343 søkere står på venteliste til denne utdanningen.

– Det er gledelig at disse utdanningene er så populære på USN. Kandidater fra disse utdanningene er viktige for arbeidslivet, sier Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved USN.

LES OGSÅ: Først i verden med ny maritim utdanning

Årets lengste venteliste på sykepleie

Sykepleie er fremdeles en svært populær utdanning. Bachelor i sykepleie ved campus Drammen har hele 704 søkere på venteliste.

– Sykepleieutdanning har vært veldig populært de siste årene og det er stort behov for sykepleiere i arbeidslivet. Arbeidsrelevans er viktig for USN og tallene viser at det også er viktig for søkere til høyere utdanning, sier Marheim Larsen.

Økt interesse for eiendomsmegling og jus

USN Handelshøyskolen har god økning i søkertall til sine bachelorutdanninger. Da søkertallene ble offentliggjort i april, hadde bachelor i eiendomsmegling en økning på hele 74% fra året før.

201 søkere har nå fått tilbud om studieplass, mens 436 søkere står på venteliste, mot 158 i fjor.

Også jusutdanningene på campus Ringerike har steget i popularitet. De to utdanningene bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi har gitt til sammen 330 søkere tilbud om studieplass, mens 736 søkere befinner seg på venteliste.

Flere vil bli spesialpedagoger

USN tilbyr både årsstudium, bachelor, master og videreutdanning i spesialpedagogikk. Studiene innen spesialpedagogikk øker i popularitet og har mange søkere på venteliste.

På bachelor og årsstudium, som søkes på gjennom Samordna opptak, har til sammen 91 søkere fått tilbud om studieplass. Her er det til sammen 387 som står på venteliste, mot 224 året før

Da årets søkertall ble offentliggjort i april, opplevde grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved USN en liten tilbakegang, i tråd med trenden for resten av landet. GLU 1-7 ligger stabilt fra i fjor, mens GLU 5-10 opplever en nedgang. Her fikk 193 søkere tilbud om plass i årets opptak, mot 242 i fjor.

For barnehagelærerutdanningene er søkertallene stabilt høye, og USN har ikke den samme tilbakegangen som vi ser nasjonalt.

– Spesialpedagogikk har fått økt interesse de siste årene. Det er viktig kompetanse i skolen, men vi skulle gjerne også sett større søkning til grunnskolelærerutdanningene, og særlig til utdanning for 5-10. skoletrinn, sier Marheim Larsen.

Søkerne i Samordna opptak har fram til midnatt 24. juli på å bestemme seg for om de vil takke ja eller nei til studieplass.

Rekordøkning også i søknader til masterutdanninger

Mens Samordna opptak i hovedsak behandler søknader til bachelorutdanninger og årskurs, behandles søknader til masterutdanninger, forkurs til ingeniør, realfagskurs, TRES, Y-veien og enkelte videreutdanninger lokalt ved USN.

USN opplevde en formidabel økning i søkningen til masterstudien denne våren, og i det lokale opptaket har 3080 søkere allerede takket ja til studieplass. Til sammen står 1921 søkere på venteliste på studieplasser i det lokale opptaket.

LES MER: Søkertallene 2021: Over 20 000 vil ta en utdanning ved USN

– USN har over tid etablert flere masterutdanninger og vi ser nå at dette er svært populært. Det er mange grunner til at søkere ønsker å styrke sin kompetanse ved å ta en masterutdanning, og noe kan kanskje tilskrives at pandemien har vist betydningen av formell kompetanse for å ha en trygg jobb, sier Marheim Larsen.

Det er fortsatt noen av våre studier som har ledig kapasitet, og som kan ta imot nye søkere.

Fra 20. juli kan disse søkes via Ledige studieplasser, både gjennom Samordna opptak og lokale studier ved USN. Det er første-mann-til-mølla som gjelder for kvalifiserte søkere, og studiene tas av lista så snart de er fylt opp.

Se ledige studieplasser ved USN her.

Utdanninger med lengst venteliste ved USN

Utdanninger med høyest poenggrense ved USN

Kontaktperson:

Ingvild Marheim Larsen
Viserektor for utdanning
+47 970 99 182