– Naturfag er gøy

Line Jansrud. Foto
Lege og tv-fjes, Line Jansrud, i full sving under Naturfagkonferansen HSN 2016.

Rundt 400 lærere, barnehagelærere og studenter fikk en realfaglig vitamininnsprøyting på Naturfagkonferansen HSN 2016.


Høgskolen i Sørøst-Norge er blant de største institusjonene for lærerutdanning i landet, og ønsker å bidra til en styrkning av realfagenes stilling i norske skoler og barnehager. Som et ledd i dette ble Naturfagskonferansen HSN 2016 avviklet på campus Vestfold 6. april.

Her ble lærere og barnehagelærere i regionen samt høyskolens egne studenter servert et rikholdig program, der formålet var å skape engasjement rundt naturfag og heve kompetansen innen fagfeltet.

Se flere bilder fra arrangmentet (Flickr)

Konferansen var en del av EU-prosjektet Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) og av Utdanningsdirektoratets satsing på realfagskommuner.

Undring og nysgjerrighet

– Undringen over verden og hangen til å følge nysgjerrige impulser ligger i oss fra fødselen. Hvert år møter nye barn til skolestart, proppfulle av lærelyst, men likevel melder en stor andel at skolen er «kjedelig» bare etter få års undervisning. Denne konferansen griper fatt i akkurat dette paradokset, og understreker hvor viktig måten vi lærer bort på er, sa dekan Kristin Barstad ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved HSN, før hun åpnet konferansen på utradisjonelt vis:

Ved hjelp av en sprayflaske med jod fikk Barstad ordet «ÅPNET» til å åpenbare seg på papirark festet på ei tavle. Bokstavene var skrevet med den kjemiske forbindelsen fenolftalein, som er fargeløs når den er på det nøytrale arket, men som blir rød i basisk løsning.

Kristin Barstad. Foto

Dekan Kristin Barstad i aksjon med jod-flaska under åpningen av konferansen.

Trolldom og løssluppenhet

Totalt 400 gjester deltok på konferansen, som startet med generelle og høyst underholdende foredrag med kjente fjes på scenen i Bakkenteigensalen.

Medisinstudent og magiker Kristine Hjulstad serverte forsamlingen sitt magiske teater som synliggjorde hvordan naturfagfeltet er fylt av trolldom og hvordan dette kan utnyttes til å vekke undring.

Lege og fjernsynspersonlighet Line Jansrud var også invitert for å snakke om formidling av naturfag til barn og unge, slik hun har lykkes storveis med gjennom programmene «Newton» og «Kroppen din». Det ble en oppvisning i ledig og løssluppen formidling, og Jansrud delte sin ærlige læringsfilosofi samt et rikholdig utvalg eksempler på gøyale og engasjerende undervisningsmetoder.

Foredragsholder og tidligere Newton-programleder Ole André Sivertsen leverte også foredraget «Hvordan bli forelsket».

Diskusjoner i klasserommene

Deltakerne fikk også faglig påfyll levert i parallelle sesjoner av en bukett fagfolk fra HSN, UiO, HiOA, UiB og Forskningsrådets tiltak «Nysgjerrigper».

Blant bidragsyterne var førsteamanuensis Elin L. Aschim og høgskolelektor Harald Bjar fra HSN, som holdt en dialogbasert forelesning om hvordan lærere kan arbeide med aktuelle dilemmaer i samfunnet og diskusjoner i naturfagstimen.

– Mange elever har en forestilling om naturfag som et ferdig utviklet faktasett, mens realiteten er at det finnes mange usikre kunnskapsområder, hvor verdier og argumenter er vel så viktige som fakta, sa Aschim.

– Fellesskapsfølelse

Lærerstudentene Lene Knudsen og Sander Syvertsen har begge valgt spesialisering innen matematikk og naturfag, og er glade for at høyskolen setter naturfagsengasjement på dagsorden:

– Lærerne har en fantastisk mulighet til å åpne elevenes øyne for realfagene, og dagen i dag har vært veldig nyttig i så måte. Jeg føler meg ekstra motivert til å klare skape interesse og liv i klasserommet, sier Syversen.

Medstudent Knudsen kom også styrket ut av dagen:

– Rent faglig er konferansen verdifull, men det er også flott å få så mange fagfolk inn på campus og kunne ta del i et slikt fellesskap allerede som student, sier Knudsen.

Joakim Tveitan, Erik Salminen og Irene Brodin Bratterud.

Fra venstre: realfagslærerne Joakim Tveitan, Erik Salminen og Irene Brodin Bratterud i ett av mange engasjerte øyeblikk under konferansen.

– Ess i ermet

Blant deltakerne på konferansen var Irene Brodin Bratterud, som leder realfagskommune-satsingen i Larvik foruten å være realfagslærer ved Hedrum ungdomsskole.

– Vi er her i dag fordi vi ønsker å bli enda bedre formidlere i naturfag, og kunnskapen vi har ervervet på høyskolen i dag skal vi formidle videre gjennom realfagkommune-prosjektet, forteller Bratterud.

Hun hadde følge av kolleger ved Mellomhagen ungdomsskole, Joakim Tveitan og Erik Salminen, som begge gløder for naturfagsundervisning:  

– Naturfag er jo både utrolig interessant og samtidig gøy å lære bort. Samtidig vet vi at veldig mange barn og unge opplever at det butter, særlig når det kommer til de mer abstrakte menene. Da er det veldig greit å ha noen undervisningsmessige ess i ermet, sier Salminen.

– Mange nye ideer

Fra realfagskommunen Kongsberg var blant andre Skytterløkka barnehage representert ved pedagogisk leder Anette Fanitulla Apeland:

– Konferansen setter fokus på noe helt sentralt: nemlig at det er mye lettere for barna å ta til seg kunnskap når de er engasjerte. Vi reiser hjem med mange nye ideer til hvordan vi kan få ungene gira, og vi gleder oss til å sette disse ut i live, sier Apeland.

Anette Fanitulla Apeland, Edel Apeland og Veronica Radocaj

Fra venstre: barnehageansatte Anette Fanitulla Apeland, Edel Apeland og Veronica Radocaj prøver ut undervisningsmateriell under konferansen.

Utdanningsdirektoratets satsing på  realfagskommuner

De første realfagskommunene ble valgt ut våren 2015 og får faglig og økonomisk støtte ut 2016. Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at realfagskommunene skal ha en helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.  

 

Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated

Konferansen tjente som en sluttmarkering på EU-prosjektet Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI), som er et kompetansehevingsprogram for lærere i Europa. Programmet handler om å gi lærere ferdigheter i å drive utforskende naturfagundervisning som motiverer og engasjerer elever.

I TEMI benyttes mystiske naturfaglige fenomener som utgangspunkt for utforskning, og prosjektet har utviklet en rekke klasseromaktiviteter i form av naturfaglige mysterier som elevene skal utforske.

100 lærere fra ungdomskoler i Buskerud og Vestfold har deltatt på TEMI-samlinger i regi av institutt for matematikk og naturfag. Lærersamlingene ved HSN har blitt gjennomført med blant annet foredragsholdere fra Naturfagsenteret, tryllekunstnere og teaterinstruktører.