Nøkkelen for reiselivsnæringen

Professor Nina Prebensen.  Foto: HSN
Professor Nina Katrine Prebensen. Foto: HSN

HSN-professor Nina Katrine Prebensen har gjort viktige funn, som viser hvordan reiselivsnæringen kan få kundene til å ville komme tilbake.


Tekst: Atle Christiansen, kommunikasjonsrådgiver Norges forskningsråd

Nøkkelen for reiselivsnæringen er å legge til rette for at turisten blir engasjert og lærer noe om stedet. Det fører til at de kommer tilbake og til oppmerksomhet i sosiale kanaler.
 

– Vi har funn som bekrefter at opplevelsen er avgjørende for at gjestene velger å komme tilbake. Dette er særlig interessant i reiselivssammenheng der tilfredshet ikke nødvendigvis henger sammen med gjenbesøk, sier . 

Hun er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og ved UiT – Norges Arktiske Universitet. 

Prebensen har forsket på reiseliv og verdiskapning i prosjektet «Opplevelser i Nord».

– Nå sitter vi med flere tusen vitnemål fra turister som sier at verdiene som skapes sammen av kunde og bedrift, er avgjørende for å komme tilbake, sier Prebensen.