Norge risikerer å mangle 5800 «perfekte lærere» om 20 år

Iselin Nybø med "den perfekte lærere" om lærerutdanning ved USN. foto.
Perfekt: Under videregående-besøkene i Horten og Porsgrunn fikk statsråd Iselin Nybø hilse på han som skoleelever har beskrevet som den «perfekte læreren», her spilt av Jørgen Kaupang-Marthinsen (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Statsråd Iselin Nybø og USN er ute på frierferd blant elever i videregående skole, med mål om at flere skal velge lærerutdanningene. Bare i Vestfold, Telemark og Buskerud vil det i løpet av få år trolig være behov for over 800 nye lærere.


– Elever står overfor en vanskelig og viktig beslutning når de skal velge utdanning, så derfor mener jeg det er viktig at vi reiser ut og møter dem ansikt til ansikt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

Mandag besøkte hun, sammen med representanter fra Universitetet i Sørøst-Norges (USN) lærerutdanninger, elever ved Horten videregående skole og Porsgrunn videregående skole.

– Vi kan kanskje gi dem noen svar, og fortelle dem ting om lærerutdanningen og læreryrket som de ikke visste fra før.

LES OGSÅ: Disse lærerutdanningene kan du ta ved USN

Trenger flere lærere

At budskapet Nybø og USN forkynner til den yngre garde handler om lærerutdanning, er langt ifra tilfeldig. Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det i fremtiden vil være stort behov for flere kvalifiserte lærere, både i grunnskolen og i videregående skole.

I Telemark, Vestfold og Buskerud er det til sammen nesten 850 lærere som i dag er 60 år eller eldre, og som kommer til å gå av med pensjon i løpet av de kommende årene. I tillegg viser tall fra SSB at Norge kan komme til å mangle 5800 lærere i 2040.

– Jeg håper selvsagt at vi kan få flere til å velge læreryrket, sier Nybø. 

– Her i distriktet er man heldig som har et universitet i nærheten som har en god lærerutdanning. Så yrket gir en trygg jobb, og utdanningen kan være enklere tilgjengelig enn mange i regionen tror.

Iselin Nybø på Porsgrunn videregående skole snakker med elever om lærerutdanning. foto.

LES OGSÅ: Fem gode grunner til å bli lærer

Bestemt på å bli lærer

En som allerede har bestemt seg for at hun skal studere til lærer, er Marie Huste Nordheim, som er elev ved Porsgrunn videregående skole.

Selv om fristen for søking til høyere utdanning ikke går ut før 15. april, har 18-åringen har allerede sendt inn søknad til opptak på grunnskolelærerutdanningen 5.-10 ved USN.

– Egentlig så har kunnet tenke meg å bli lærer helt fra jeg begynte på skolen, forteller hun.

Eidangerjenta gir sin første lærer æren for det.

– Jeg hadde en helt fantastisk lærer da jeg gikk i 1. klasse, som jeg så veldig opp til. Et slikt forbilde kunne jeg også tenke meg å bli, fordi jeg mener alle barn trenger å ha gode rollemodeller rundt seg. Som lærer kan jeg forhåpentligvis bidra til at elevene får en positiv hverdag.

Marie Huste Nordheim om lærerutdanning ved USN

LES OGSÅ: Derfor vil Syver bli lærer på barneskolen

Gir innblikk i studiehverdagen

Under ministerbesøket til Porsgrunn fikk Nordheim også anledning til å snakke med USNs studentambassadører, som i dette tilfellet var nåværende lærerstudenter ved USN. 

– Det var spennende å snakke med ambassadørene. De ga meg et innblikk i hvordan det er å studere ved USN og hvordan studiemiljøet er. Det er jo noe helt annet å være student enn å gå på videregående merker jeg, så det er nyttig å høre fra dem som går på studiet i dag.

Har du spørsmål om studier eller livet som student? Spør en av våre studentambassadører på Facebook.

Statsråd Nybø priser også studentambassadørenes arbeid.

– At vi har flotte ambassadører for lærerutdanningene som forteller om hvordan det er å studere og hvordan studielivet er en kjempeviktig ressurs for å nå ut med informasjon om utdanningsmulighetene. Når det kommer til valg av studier tror jeg noe av det viktigere er denne ung-til-ung-kommunikasjonen.

LES OGSÅ: Lurer du på noe angående lærerutdanning?

Her kan du se NRK sin reportasje fra besøket til Horten VGS (04:43).