Ny karriere for permitterte ingeniører

Studenter sitter foran laptoper på pulter i undervisningsrom.
KOMPETANSEHEVING: Permitterte og arbeidsledige ingeniører kan utdanne seg til programvareutviklere ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Illustrasjonsfoto: Tine Poppe)

Færrest mulig oppsigelser og permitteringer. Isteden skal flest mulig ansatte beholdes på jobb – inkludert kompetanseheving for seg og bedriften.


Det er et av målene for nytt industripilotprosjekt i Kongsberg, som er et samarbeid mellom parter i arbeidslivet, akademia og staten.

11. januar gikk startskuddet for industripilotens første etterutdanning i programvareutvikling. Studiet er utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og industrien i teknologibyen, og skal utdanne allerede ingeniører til å jobbe som programvareutviklere. 

Åpningen ble markert digitalt via Zoom med gratulasjoner fra både forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og USN-rektor Petter Aasen.

– Vårt universitet ønsker å utvikle studietilbudene slik at de møter samfunnets, næringslivets og industriens behov. Programvareutvikling er etterspurt kompetanse. Jeg takker for godt samarbeid med Kongsbergindustrien – og ønsker dere studenter lykke til med studiet, sa Aasen under åpningen. 

LES OGSÅ: Kan søke ny etterutdanning for ingeniører 

Vil unngå oppsigelser

Industripilot Kongsberg handler om å unngå oppsigelser og permitteringer og heller beholde flest mulig ansatte på jobb, samtidig som de kan bruke tiden til kompetanseheving og utviklingsarbeid for seg og bedriften. Kongsbergpiloten dekker kurs både fra Fagskolen Viken og USN.

Kompetansesatsingen skal bidra til en vellykket digital omstilling når ny teknologi fases inn på arbeidsplassene, at bedrifter ikke reduserer driften, går konkurs eller flagger ut. Kongsbergs posisjon som en verdensledende industriklynge skal sikres også i fremtiden. 

PC-bilde med deltakere på Zoom og minister Henrik Asheim i sentrum.

Det nye studiet i programvareutvikling er finansiert gjennom industripiloten og Kompetanse Norge, som har bevilget ti millioner kroner til kurs- og kompetansehevingstiltak innen industriell digitalisering. 

Målgruppen er i første rekke fagarbeidere, ledere og ingeniører. Frem til juli kan også permitterte og arbeidsledige delta på kursene – gratis!

– Tilgangen på digital kompetanse er en stor utfordring for å lykkes med omstillingen til den heldigitaliserte industrien. Dette studietilbudet er et av flere viktige tiltak for å få det til og forbedre Kongsbergindustriens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt, sier leder Willy Holdahl i Industrilederforum på Kongsberg.

LES OGSÅ: Velg videreutdanning for ingeniører  

Stor interesse

Industrimiljøet i teknologibyen sto i fare for å miste mye kompetent arbeidskraft som følge av Covid 19-krisen og oljeprisfall, noe som ville ført til ringvirkninger hos underleverandører i hele landet.

Dette er bakgrunnen for at Kongsbergindustrien kontaktet USN i mai i fjor. Utviklingen av studiet har siden skjedd i ekspressfart, hvor også NAV Kongsberg har vært med å kartlegge antall potensielle ledige studenter i Viken og relevansen i studiet.  

Interessen har så langt vært stor med rundt tretti ingeniører som er i gang med etterutdanningen til programvareutviklere.  

– Kongsbergindustrien kom med et forslag til oss som handlet om hvordan permitterte og oppsagte ingeniører kunne bli relevante arbeidstakere igjen. Dette tente vi på umiddelbart. Jeg vil berømme alle som har jobbet med å få dette i stand på rekordtid. Dette er helt i tråd med våre strategier om å samarbeide tett med både offentlig forvaltning og arbeidslivet i regionen vår, sier Aasen.

Etterutdanning i programvareutvikling er for alle ingeniører med en bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende og som ønsker å styrke kompetansen.  

– Studiet er gratis og tilbys på deltid og heltid over to semestre eller som enkeltkurs. Tilbudet er utviklet for å gi 60 studiepoeng, mens til nå er det finansiert gjennom Kompetanse Norge til å gi 45 studiepoeng, opplyser faglig ansvarlig Olaf Hallan Graven ved Institutt for realfag og industrisystemer. 

 LES OGSÅ: Ingeniørstudenter konstruerte katapulter