Ny mastergrad i alpin økologi

Norske og slovakiske studenter og lærere samlet utenfor en bygning ved University of Zilina i Slovakia.
Masterstudiet i alpin økologi er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Øst Norge og University of Zilina i Slovakia. En HSN- delegasjon var på besøk ved University of Zilina's avdeling i Tatra-fjellene i høst.

Fra studiestart 2016 tilbyr Høgskolen i Sørøst- Norge en mastergrad i alpin økologi, i samarbeid med University of Zilina i Slovakia. -Internasjonale fellesgrader henger høyt, sier HSN- rektor Petter Aasen.


Tekst: Ingvild Gjone Sildnes

University of Zilina’s «Institute of High Mountain Biology» ligger midt i Tatra – fjellene i Slovakia, og det er dette fagmiljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Bø, nå samarbeider med.

Både University of Zilina og Høgskolen i Sørøst-Norge har dette som ett av sine satsningsområder, og det forventes økt fokus på disse områdene i fremtiden, først og fremst på grunn av klimaendringer og økt menneskelig aktivitet.

- Både Norge og Slovakia har alpine områder med til dels ulik flora og fauna, men på begge steder vil man merke endringer i økosystemene. Studiet vil gi en bedre og bredere forståelse av nåværende og fremtidige utfordringer og trusler som alpine miljøer står overfor, forteller førsteamanuensis Øyvind Steifetten som er fagansvarlig for studiet.

Fleksibel master

Masterstudiet er spesielt rettet mot søkere med bakgrunn innen natur- og miljøvernfag. Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning.

Mastergraden som på engelsk heter «Joint Master of Science in Alpine Ecology» går over to år. Det første halvåret tilbringes på campusen i Bø og det andre halvåret ved University of Zilina i Slovakia.

Det siste året vil gå med til å skrive mastergraden. Veiledning vil bli gitt ved den institusjonen man velger.

Internasjonale fellesgrader henger høyt

Masteren har blitt finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og de to institusjonene har brukt to år på og utvikle masteren.

Dette er ikke den eneste felles internasjonale graden HSN tilbyr. Ved campus Vestfold kan man ta en mastergrad i Smart Systems Integration i samarbeid med Heriot-Watt University i Skottland og Budapest University og Technology and Economics i Ungarn.

Ved campus Drammen tilbyr HSN en internasjonal bachelorgrad innen lærerutdanning i samarbeid med Stenden University i Nederland og University College Sealand i Danmark.

- Slike internasjonale samarbeidsavtaler henger svært høyt i vår sektor og det er utfordrende å få til, men det er noe både vi som utdanningsinstitusjon og myndighetene ønsker. Her samarbeider vi om både forskning og undervisning, sier rektor Petter Aasen.