Ny mastergrad i elkraftteknikk

Svein Thore Hagen og Gunne Hegglid
Professor Svein Thore Hagen (t.v) og teknisk direktør Gunne Hegglid i Skagerak Energi AS

- Framtidas bærekraftige energibruk forutsetter mer bruk av elektrisitet. Og vannkraft er samtidig den mest effektive formen for fornybar energi, sier professor Svein Thore Hagen ved Høgskolen i Sørøst-Norge


Det er bakgrunnen for at HSN nå møter neste studieår med et mastergradsstudium i elkraftteknikk. Søkningen til det nye studiet er allerede i gang.

- Vi har i flere år hatt prosjektsamarbeid med Skagerak Energi AS og Statkraft. Formålet med samarbeidet er å utdanne ingeniører med den kompetansen som bransjen trenger. Og det er i fortsettelsen av dette samarbeidet at kan vi nå også tilbyr solid elkraftteknikkutdanning på masternivå, og med en profil mot automatiseringsteknikk, forteller Svein Thore Hagen.                                                    

Sivilingeniørutdanning

Med denne mastergraden – som er sivilingeniørutdanning – har Høgskolen i Sørøst-Norge nå i alt 45 masterutdanninger.

Den nye mastergradens fagområde er samtidig et tema i doktorgradsprogrammet «Prosess, energi og automatiseringsteknikk» ved HSN. 

- Det nåværende Institutt for elektro, IT og kybernetikk i Porsgrunn har med dette masterstudiet dermed en naturlig progresjon fra bachelor til doktorgrad, peker Svein Thore Hagen på.

Han er også studiekoordinator for fagområdet.

På engelsk

All undervisning ved det nye mastergradsstudiet foregår på engelsk, og navnet på studiet er Master of Science - Electrical Power Engineering.

Målgruppen for masterstudiet er søkere med bachelorgrad i elkraftteknikk eller tilsvarende. Det er også lagt opp til at søkere med bachelorutdanning i elektro-automasjon ved tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold kan tas opp ved det nye mastergradsstudiet.

Mastergradsstudiet i elkraftteknikk vil være i gang fra kommende høst.

Behov  

Teknisk direktør i Skagerak Energi AS, Gunne Hegglid, er glad for det nye masterstudiet i elkraftteknikk.

Han har også undervisningstimer ved bachelorstudiet i elkraft.

- Det er godt nytt for oss at kompetansen på dette feltet bygges opp ytterligere med et masterstudium, sier han.

Grunnlaget er veldig godt. Bachelorstudiet har svært motiverte studenter, og det rekrutterer studenter fra hele landet. 

Inn i den fornybare tidsalderen

Svein Thore Hagen minner om at elkraftstudentene tilhører den generasjonen som skal ta samfunnet inn i den fornybare tidsalderen ved hjelp av vannkraftens muligheter.

- Framtida er elektrisk. Vi kan ikke fortsette i lang tid med fossil energi, sier han.