Ny rapport: Reiser spørsmål ved barnehagelærerrollen

Situasjon fra barnehagemiljø. Foto
UNDER LUPEN: En ny rapport om barnahagelærerrollen bestilt av regjeringen skal bidra til økt status for barnehagelæreryrket.

Mer forskning på barnehagen, bedre utdanning av barnehagelærere og krav om mastergrad for styrere i barnehager.


Dette er noen av anbefalingene i en ny rapport fra regjeringens ekspertgruppe for barnehagelærerrollen. Ledelse og styring i barnehagesektoren, den profesjonelle yrkesutøvelsen, utdanningen og forskningen som finnes på barnehageområdet er lagt under lupen.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er representert i gruppen, som ble oppnevnt i fjor høst for å se nærmere på hvordan barnehagelærere kan styrke profesjonsrollen sin.

5. desember i år la ekspertgruppen frem den 312 sider lange rapporten for Kunnskapsdepartementet. Rapporten reiser kritiske spørsmål rundt flere sider av barnehagelærerrollen.

Les hele rapporten her (regjeringen.no)

– Målet med veivalgene og anbefalingene vi har kommet med, er blant annet å stimulere til videre diskusjon i utdanningen og praksisfeltet, forklarer førsteamanuensis i pedagogikk Marit Bøe ved USN.

LES OGSÅ: I ekspertgruppe for barnehagelærer-rollen

Krav til master hos ledelsen

Bøe er leder for ekspertgruppens sekretariat. Fra USN er også professor Thomas Moser ved Institutt for pedagogikk representert i gruppen, som ledes av professor Kjetil Børhaug fra Universitetet i Bergen.

– Jeg håper at rapporten kan bidra konstruktivt til den videre utformingen av barnehagepolitikken i Norge. Videre håper jeg at rapporten kan fungere som en kunnskapsbasis for barnehagelærerutdanningen og for profesjonsutvikling, samt forskningen på barnehagefeltet, sier Moser.

Professor Thomas Moser og førsteamanuensis Marit Bøe. Foto

Ekspertgruppen stiller blant annet spørsmål om barnehagelærerutdanningen fungerer godt nok og mener pedagogikkfaget er svekket.

Gruppen mener at utdanningen må vurderes på nytt, og at det er nødvendig å styrke ledelsen i barnehagene, blant annet gjennom masterkrav for styrere og barnefaglig kompetanse hos eiere.

Ekspertgruppen etterlyser også mer og bredere forskning på barnehagen som inngår i forskningsprogrammer over lengre tid.

– Hva tenker USN å gjøre med kritikken som kommer frem i rapporten om utdanningen og forskningen på barnehageområdet?

– Spørsmålet krever en videre diskusjon på USN om hvordan ta tak i anbefalingene fra ekspertgruppen og en kartlegging av forskningen som foregår på USN, sier Bøe.

LES OGSÅ: I ekspertgruppe for barnehagelærerrollen

Sanner lytter

Rapporten skal være utgangspunkt for hvordan barnehagelærerrollen og utdanningen kan utvikles videre for å løfte kvaliteten i fremtidens barnehager.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sa under overrekkelsen at regjeringen tar med innspillene i det videre arbeidet.

– Det er ingen tvil om at denne rapporten kommer på et riktig tidspunkt. Barnehagesektoren er i en rivende utvikling. Nå skal vi lese, analysere og også diskutere den med partene i sektoren, slik at vi kan bli enige om veien, konkluderte kunnskaps- og integreringsministeren under overrekkelsen av rapporten, sa Sanner.

Les mer om rapporten hos Utdanningsnytt.no og Barnehage.no

Ny rapport om barnehagelærerrollen

Ekspertgruppen for barnehagelærerrollen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 7. september 2017 og leverte rapporten sin 5. desember 2018. Universitetet i Sørøst-Norge er representert i gruppen, som består av:

  • Leder: Kjetil Børhaug, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
  • Professor Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda
  • Professor Anton Havnes, OsloMET
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskulen på Vestlandet
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim
  • Leder for sekretariatet: Førsteamanuensis i pedagogikk Marit Bøe, Universiteteti Sørøst-Norge

Les mer om ekspertgruppen her

Les rapporten om barnehagelærerrollen her

Professor Thomas Moser og førsteamanuensis i pedagogikk Marit Bøe fra USN har også laget en annen forskningsrapport om «Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring».

Her har de gjennom empiriske eksempler har vist hvordan omsorg, lek, læring og danning blir praktisert som en helhet.

Les rapporten om barnehagelæreres praktisering her