Ny studentleder valgt

Michael Melbye blir den øverste representanten for studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han omtaler seg selv som samarbeidsvillig, men ikke uten kampvilje.


Michael Melbye. FotoDet aller første studentvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge er avholdt, og mandag 2. mai ble det klart at Michael Melbye skal fylle rollen som studentleder i det aller første valgte arbeidsutvalget (AU) i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Han tiltrer 1. juli, sammen med det øvrige arbeidsutvalget (se faktaboks til høyre).

Melbye hadde æren av å være den siste lederen av studentorganisasjonen i Telemark, og i forbindelse med høyskolefusjonen mellom HiT og HBV gikk han over i rollen som politisk leder for det fusjonerte Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Harde kamper

Han trekker fram kreativitet, rettferdighet, og positivitet som sine beste egenskaper og ønsker ta disse med seg videre som studentleder:

– Det viktigste er å være løsningsorientert på en reflekterende, kreativ og positiv måte. Saker kan diskuteres og drøftes frem og tilbake, men til syvende og sist er det viktigste at man kommer frem til de gode løsningene for studentene. Noen ganger må det kompromisser til, andre ganger må vi kjempe hardt for saken. Som studentleder vil jeg lytte og prøve å komme til de løsningene som gagner flest. Jeg vil også bruke styrkene til folkene rundt meg for å få frem studentenes stemme, sier Melbye, som for tiden studerer enkeltemner innen historie og filosofi ved høyskolen.

Hjertesaker

– Jeg stilte til valg som studentleder fordi jeg ønsker å være studentenes talerør. En studentleder kan ikke fikse alt, men jeg skal jobbe på spreng for at høyskoleledelsen, forelesere, kommuner og samskipnad lytter til oss og gjør sitt beste for at studietiden skal bli best mulig for oss studenter.

Melbye trekker frem fire ting som sine hjertesaker: studenthelse, trygt læringsmiljø, likhet på tvers av campuser samt en sterk studentrøst:

Om studenthelse:
– Én av fem studenter sliter psykisk. Vi som studentenes talerør må sette fokus på studentenes helse, både psykisk og fysisk, og må jobbe sammen med kommunene, samskipnaden og skolen for få et bedre lavterskel-tilbud.

Et trygt læringsmiljø:
– Luft i grupperom, uforståelige forelesere, rot med praksis og mobbing. Dette er alle ting som er med på å prege vår hverdag og skape et dårlig miljø for studie og læring. Jeg mener at en av studentdemokratiets viktigste oppgaver er å bidra til at vi har et godt læringsmiljø på HSN.

Om likhet på tvers av campuser:
– Ulikhetene mellom studiestedene er mange, og noen er naturlige. Men jeg mener vi må jobbe for at studentene møter det samme gode tilbudet fra kommuner, samskipnad og skole på alle campuser ved HSN.

Om en sterk studentrøst:
– Studentdemokratiet må jobbe for å øke viktigheten av studentenes stemme, både i fag, i klasse og på institusjon. Det skal være et mål at flere har lyst til å si sin mening og at vi skal være en naturlig samarbeidspartner.

Nyvalgt AU for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge:

  • Michael Melbye, studentleder
  • Elin Cornaby Gravningen, organisatorisk nestleder
  • Petter Sætre, politisk nestleder
  • Tine Haukenes Mitchell, velferdsansvarlig
  • Eton Williams, internasjonalt ansvarlig

 

Les også

Intervju med Michael Melbye i Khrono