Ny styreleder og styrerepresentanter på plass

SKAL LEDE STYRET: Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Sverre Gotaas til å være styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge i neste periode. (Foto: An-Magritt Larsen)
SKAL LEDE STYRET: Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Sverre Gotaas til å være styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge i neste periode. (Foto: An-Magritt Larsen)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Sverre Gotaas som ny styreleder ved USN for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.


I tillegg har departementet oppnevnt tre eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer til styret ved USN.

Tre av dagens eksterne styremedlemmer forsetter i USN-styret neste periode. Det er Sverre Gotaas, Kristin Saga og Tine Rørvik. Gotaas, Saga og Rørvik kommer alle fra stillinger i det private næringsliv, og har sittet i styret siden etableringen av USN.

Gotaas er direktør ved Herøya Industripark i Porsgrunn, bor i Horten og har jobbet som innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen. Gotaas var også styreleder ved Høgskolen i Buskerud i sin tid.

Gotaas: – Viktig med kontinuitet

– Det er fint og viktig med stor kontinuitet i styret, for fusjonen har såvidt begynt. Arbeidet med å få USN til å bli et samlet universitet er en jobb som vi ikke er ferdige med, men de ansatte har gjort en formidabel jobb så langt, sier Sverre Gotaas. Han er opptatt av å fortsette på den kursen som er lagt, og sier det ville vært slitsomt for hele organisasjonen om det ble store endringer nå.
 
– En av grunnene til at jeg sa ja til å bli styreleder er nettopp hensynet til kontinuitet, så vi kan fortsette på det gode arbeidet som er satt i gang. 
 
Gotaas sier USN har valgt en utfordrende struktur med åtte campuser, men er tydelig på at denne strukturen skal bestå.
 
– Det er en krevende modell, men en riktig modell. 
 
Sverre Gotaas sier hans bakgrunn fra industri og næringsliv naturlig nok vil prege hans syn på USNs rolle. 
 
– Jeg er opptatt av hvordan USN utfører samfunnsoppdraget sitt ute blant bedrifter og det offentlige, og der må vi fortsette den gode utviklingen med forskningsbasert samarbeid. USN tilbyr allerede flere etter- og videreutdanninger ute hos industrien, og det er veldig bra. Dessuten vil det bli økt oppmerksomhet rundt bærekraft og det grønne skiftet. En av grunnene til at den landbaserte industrien har fått mer vind i seilene er nettopp det grønne skiftet, og der må USN være en medspiller, sier Sverre Gotaas.

Nytt eksternt styremedlem

Danske Mogens Rysholt Poulsen er oppnevnt som nytt, eksternt styremedlem. Han er ansatt som dekan ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 

Varamedlemmer

Javad Mushtaq er oppnevnt som varamedlem nummer én av Kunnskapsdepartementet. 30-åringen er gründer og leder av MAX som er et nettverk av unge ledertalenter med mangfoldsbakgrunn. Han ble også kåret til beste økonomistudent i Norge i 2010.

Cecilie Daae er oppnevnt som varamedlem nummer to. Hun er Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ligger i Tønsberg.

Bringe landet videre

I brevet som USN mottok 15. mai trekker departementet frem den sentral rollen universitet- og høgskolesektoren har i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse:

«Kunnskap gir muligheter for den enkelte, er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft, bygge landet videre og å håndtere store samfunnsutfordringer. Universitetene og høyskolene er også viktige aktører for å nå bærekraftsmålene, skape innovasjoner og det grønne skiftet. Det er viktig at styret er bevisst dette ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomhetene».

Styrerepresentanter 2019

Nye ansatt- og studentrepresentanter til USN-styret

Torsdag ettermiddag ble det klart hvilke studenter og ansatte som skal sitte i USN-styret i fra høsten 2019.

Fra gruppen undervisnings- og forskerstillinger:

Vararepresentanter:

 1. Rune Bakke
 2. Marit Gundersen Engeset
 3. Tony Burner
 4. Elisabeth Holm Hansen

Fra gruppen administrativt og teknisk ansatte:

Vararepresentant:

Fra studentene:

Vararepresentanter:

 1. Haydarali Nawrozi        
 2. Robin Lund (plassen vil bli stilt til disposisjon ved høstens suppleringsvalg for å oppfylle kvoteringskrav).

Nytt styre ved USN

Kunnskapsdepartementet oppnevner styreleder, styremedlemmer og numeriske varamedlemmer til styret ved USN. Medlemmene velges for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Eksterne medlemmer

 • Sverre Gotaas, styreleder (1959, Horten)
 • Morgens Rysholt Poulsen (1963, Aalborg, Danmark)
 • Kristin Saga (1968, Sandefjord)
 • Tine Rørvik (1967, Porsgrunn)

Varamedlemmer for eksterne medlemmer

1. Javad Mushtaq (1988, Oslo)

2. Cecilie Daae (1962, Oslo)

Ansatterepresentanter i styret

Varamedlemmer for ansatte

 1. Rune Bakke
 2. Marit Gundersen Engeset
 3. Tony Burner
 4. Elisabeth Holm Hansen
 5. Synnev Aas Aaby (representerer administrativ og teknisk ansatte)

Studentrepresentanter

 • Tora Berg Hatlestad
 • Eton Williams

Varamedlemmer for studenter

 1. Haydarali Nawrozi        
 2. Robin Lund (plassen vil bli stilt til disposisjon ved høstens suppleringsvalg for å oppfylle kvoteringskrav).

Mer om oppnevningen