Nye studentboliger og oppgradert campus

Nærbilde av prosjektleder Lisbeth Varpe og kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen foran nybygget i Vestfold
Prosjektleder Lisbeth Varpe (til venstre) og kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen i Studentsamskipnaden kan ønske studenter velkommen til nye hybler og leiligheter i dette nybygget på campus Vestfold. (Foto: An-Magritt Larsen)

USN-studenter kan glede seg over nye toppmoderne studenthybler med sjøutsikt i Vestfold og en oppgradert og mer attraktiv campus på Ringerike.


To store byggeprosjekter er i sluttfasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Studenter og ansatte kan glede seg over både nye studenthybler og ny storstue med blant annet kafé og bokhandel.

campus Vestfold står Fagerlund klar til høstens studiestart, et flerbruksbygg i seks etasjer hvor de fire øverste rommer hybler og leiligheter til studentene. Og de får den beste utsikten over Oslofjorden!

– Utrolig gøy å kunne tilby studentene nye, flotte, campusnære boliger. Her snakker vi studentboliger med helt fantastisk utsikt. De er allerede fullbooka til studiestart og vi håper at beboerne vil trives som plommen i egget, sier kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen og prosjektleder Lisbeth Varpe i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).

Bygning på campus Ringerike som reises.

campus Ringerike oppgraderes store deler av den gamle bygningsmassen. Her reises et nytt bygg som skal romme kontorer, møterom og Ringerikes storstue med kafé, bokhandel, kunstverk og servicetorg. I tillegg rehabiliteres to gamle fløyer.

– Vi vil fremstå som en oppgradert og fresh campus og et mer attraktivt studiested, sier Laila Gustavsen, USNs driftssjef på Ringerike.

LES OGSÅ: USN-studentbedrift tok 3.-plass i EM

Vestfold klar til studiestart 2018

Til sammen 160 boenheter åpner dørene for innflytting fra 10. august i nybygget i Vestfold.

I første etasje vil SSN bruke det meste av arealet til studentservicesenter og kontorer, mens Fagskolen i Vestfold leier hele andreetasje.

Prosjektet har tenkt miljø i alle ledd, og boligetasjene er bygd i massivtre med passivhusstandard som skal sikre et godt inneklima.

– Boligene vil først og fremst være hybler på 15 til 19 kvadratmeter med eget bad og felleskjøkken. I tillegg bygges ettromsleiligheter med eget kjøkken og bad, noen større toromsleiligheter, samt hybler og ettromsleiligheter tilrettelagt for funksjonshemmede, forteller Varpe.  

– Vi håper boligene med bofellesskap der mange deler kjøkken, vil legge til rette for sosiale arenaer hvor alle blir sett, og har mulighet til å skape gode relasjoner og vennskap i studietida. Her ligger det til rette for spektakulære soloppganger, hyggelige fellesmåltider eller spillekvelder, og forelesningssalen ligger bare noen skritt utenfor inngangsdøra, sier Tangen.

 

Nærbilde av nybygget på campus Vestfold.

Med det nye bygget er campus Vestfold godt rustet med studentboliger til studiestart 2018, med totalt nærmere 700 enheter.

– Det begynner å fylles opp til studiestart. I «Norge-skala» har vi veldig god boligdekning her i Vestfold, sier Tangen, med følgende oppfordring til studentene:

– Benytt anledningen til å bli kjent med medstudenter i boligene og oppsøk arenaer hvor du kan stifte nye bekjentskaper. Vi håper bofellesskapene kan bidra til å redusere ensomhet blant studenter. Våg å delta på det som skjer helt fra studiestart. Og til de mer utadvendte der ute: Inkluder de rundt deg, inviter til fellesmiddager eller fisketur. Du kan gjøre en forskjell!

Selve byggeaktiviteten har i størst grad påvirket dem som oppholder seg i idrettsbygget, hvor enkelte ansatte fikk utdelt hørselvern da støyen sto på som verst. SSNs kommende prosjekt er i Kongsberg, før Bø står for tur.

– Vi vil åpne dørene til nye studentboliger i Kongsberg til studiestart 2019. Det er en veldig god følelse å endelig kunne sette spaden i jorda der, sier Tangen.

LES OGSÅ: Åpnet enormt solcelleanlegg på USN-taket

Ringerike klar til studiestart 2019

På campus Ringerike gleder driftssjef Laila Gustavsen seg til den store oppgraderingen er helt ferdig til studiestart neste år. Her reises både et nytt bygg og to fløyer rehabiliteres.

– Dette er et stort og viktig byggeprosjekt for USN Ringerike, som får en vesentlig oppgradering av både arbeids- og læringsmiljøet, sier Gustavsen.

Portrett av Laila Gustavsen

Nybygget står innflyttingsklart til jul i år og vil romme kontorer og møterom, samt en vestibyle som blir Ringerikes storstue med kafé, bokhandel, kunstverk og servicetorg.

– Nybygget gjør at vi kan endre bruken på dagens campus. Få grupperom og manglende universell utforming har preget Ringerike frem til nå. Rehabiliteringen av de gamle fløyene gir oss blant annet et digitalt workshoprom, mange flere grupperom og flotte kontorfasiliteter i den nye storstua, forteller Gustavsen.

Den ene fløyen skal også være ferdig oppgradert til jul, mens rehabiliteringen av den andre fløyen starter til våren.

– For bare to år siden tok vi i bruk nye studentboliger på campus. Ved studiestart 2019 vil dermed Ringerike ha en oppgradert og moderne campus med både boliger og bygningsmasse, som er et stort fortrinn når vi skal rekruttere studenter, sier Gustavsen. 

Hun er fornøyd med at de nye studentboligene er plassert nær studiestedet.  

– Vi ønsker at studentene skal bruke campus hele døgnet, og ser at nærhet til studentboligene gir mer liv i gangene også etter forelesningsslutt, sier hun.

Campus Ringerike i byggeperioden med pressenning på sore deler av bygget

Driftssjefen roser ansatte og studenter for tålmodigheten under byggeperioden. Neste på ønskelista til Ringerike, er rehabilitering av biblioteket.

– Å drifte en campus samtidig som det bygges, byr på utfordringer med både støy og støv. Men ansatte og studenter har stilt opp fantastisk med positive holdninger. Nå ser vi alle frem til å flytte inn i nybygget, sier Laila Gustavsen.

LES OGSÅ: Språkkafé ble redningen