Nye tall: Stadig flere USN-studenter søker utveksling

Guro Emma Rødsjø utveksling usn. foto.
FÅR MYE IGJEN: USN-student Guro Emma Rødsjø har akkurat kommet hjem fra et utvekslingsopphold i Italia: – Faglig, kulturelt og sosialt får man utrolig mye ut av et studieopphold i utlandet. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Tross økningen har USN en lavere andel uteksaminerte studenter som har vært på utveksling enn landsgjennomsnittet. – Generelt er det for få studenter som tar en del av utdanningen sin i utlandet, sier Norges forsknings- og høyere utdanningsminister.


Norge har forpliktet seg til at 20 prosent av alle norske studenter skal ha et studieopphold i utlandet innen 2020, men i dag er tallet 16 prosent. Kunnskapsdepartementet (KD) sier det haster for norske utdanningsinstitusjoner å legge til rette for at flere studenter utveksler eller tar fulle grader i utlandet.

– Internasjonal erfaring er viktig for Norge. Det bidrar til at kvaliteten i høyere utdanning blir enda bedre, og arbeidslivet trenger den kompetansen man får ved studieopphold utenlands, sier Iselin Nybø (V), som denne uka besøkte Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å snakke med studenter og ansatte om internasjonal studentmobilitet.

– Nye tall viser at hvor du studerer kan påvirke om du reiser på utveksling. Sånn skal det ikke være. Tallene viser at mange universiteter og høyskoler må legge bedre til rette for at studentene kan reise ut. Det må en kulturendring til og ansatte og ledelsen må snakke opp det å reise ut.

Iselin Nybø på campus Drammen for å snakke om utveksling. foto.

LES OGSÅ: Dette er dine utvekslingsmuligheter ved USN

Her kan du se NRK sin TV-reportasje fra Nybøs besøk til USN (06:13 ut i sendingen).

– Et hypersosialt semester

I 2018 dro totalt 7 283 norske studenter utenlands. Det er 446 flere sammenlignet med året før. Ved USN var det kun 9 prosent av dem som avla grad i fjor som hadde hatt et utvekslingsopphold i løpet av studietiden sin. Det synes USN-student Guro Emma Rødsjø er synd.

– Jeg kom akkurat tilbake fra et utvekslingsopphold ved Universitetet i Pisa, en opplevelse jeg vil beskrive som helt fantastisk.

Hun var blant USN-studentene som snakket med Nybø om hvorfor de dro på studentutveksling.

– For min del handlet det om muligheten til å oppleve en ny kultur og møte nye mennesker. Og det ble virkelig et hypersosialt halvår. Jeg reiste gjennom programmet til Erasmuspluss (ekstern lenke). Deres organisasjon var utrolig flink til å arrangere sosiale aktiviteter for oss internasjonale. Vi var med på alt fra toppturer, spillkvelder og utflukter til fest og sportslige aktiviteter. Det faglige utbyttet var veldig bra, men jeg mener man lærer like mye av det sosiale og kulturelle man opplever gjennom utveksling.

Rødsjø tror det er flere årsaker til at antallet studenter som utveksler ikke er høyere.

– Dessverre tror jeg mange ikke tør reise ut på grunn av at man må kommunisere på engelsk. På akkurat det punktet bør vi studenter bli tøffere til å utfordre oss selv. Her i Norge er vi ganske gode i engelsk sammenlignet med de fleste andre som reiser ut, så vi bør ikke la oss hindre av språket. Samtidig tror jeg mange flere studenter ville reist ut om det norske arbeidslivet var tydeligere på at internasjonal erfaring er kompetanse de søker. Studenter er ganske konkurransedrevet. Om vi får klare signaler på at dette er noe som kan hjelpe oss med å få en bedre jobb, så tror jeg definitivt flere vil reise utenlands.

Her kan du høre Rødsjø og Nybø snakke om utveksling på NRK Buskerud.

Iselin Nybø diskuterer utveksling med USN-studentene Annabelle Siiri og Nasra Mohamed Roble. foto.

LES OGSÅ: USN-studenter studerer verden over

Stor økning på få år

Selv om antallet USN-studenter som utveksler ligger under landsgjennomsnittet, har universitetet opplevd en kraftig økning på mobilitetssiden de siste årene. Fra 2016 til 2018 økte antallet USN-studenter som dro på utveksling med 42 prosent.

– Den tendensen vil vi nok se at fortsetter i 2019, sier Heidi Tovsrud Knutsen, leder ved USNs seksjon for internasjonalisering.

– I fjor fikk vi 237 søknader om utveksling for høsten 2018. For utveksling høsten 2019 har vi mottatt 335 søknader, som altså er en ny økning på over 40 prosent.

Knutsen tror økningen har sammenheng med at seksjonen jobber mer direkte med og mot studentene enn tidligere.

– Det har skjedd mye siden 2016. I tillegg til våre faste orienteringsmøter med hvert studentkull, har vi tatt i bruk nye verktøy for å nå studentene våre. Vi er svært aktive i sosiale medier, og lar studentene som er i utlandet presentere hvordan de har det gjennom våre kanaler. Nå tar vi også i bruk digitale verktøy som gjør at vi kan kjøre veiledningsmøter på tvers av campus.

Rektor Petter Aasen sier de nyeste tallene gir grunn til begeistring.

 – Våre fagmiljøer utvikler stadig samarbeidet med utenlandske universiteter som sikrer at studentutvekslingen bidrar til å styrke kvaliteten i studieprogrammene. Utvekslingen gir dermed en faglig merverdi samtidig som et utenlandsopphold gir erfaringer og opplevelser man kan dra veksler på gjennom hele livet. Det er derfor oppløftende å registrere at stadig flere studenter benytter seg av dette tilbudet.

Iselin Nybø og Heidi Tovsrod Knutsen. foto.

Sikter mot 50 prosent

På sikt er ambisjonen til Nybø og KD at halvparten av dem som avlegger en grad i høyere utdanning har hatt et utenlandsopphold som en naturlig del av studiet. 

– Kvalitet på oppholdet er vel så viktig som antallet som reiser ut, men vi må også få opp antallet. Det er derfor veldig bra å se at det går i riktig retning hos USN. Jeg håper at vi forsetter å se en positiv utvikling fremover her, sier Nybø.

Statsråden jobber nå med en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Visitten til USN er en del av en rekke besøk hun skal ha til norske høyskoler og universiteter for å høre mer om hvor skoen trykker og hva institusjonene som får det til gjør rett.

– Innspillene vi nå får fra institusjonene og studentene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for regjeringens arbeid med meldingen. Jeg er glad for at så mange møtte opp på USN og ga sine innspill. Jeg merker meg særlig at det jobbes for å få færre, men mer funksjonelle utvekslingsavtaler som gjør det lettere for studentene å dra på utveksling. Alle studentene jeg snakket med i dag som hadde vært på utveksling var glade for at de hadde reist ut, og jeg håper flere vil la seg inspirere til å dra ut i verden. 

Stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.