Nytt matematikktilbud for kommende lærere

Kalkulator

Allerede i januar starter vi opp et nytt tilbud i matematikk for elever i videregående skole som vil bli lærere, men ikke oppfyller 4-kravet i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.


Kurssamarbeid

Kurset tilbys i samarbeid med Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark. Det et et landsdekkende, nettbasert matematikkurs for studiesøkende og elever i videregående skole som vil bli lærere. Det nettbaserte matematikkurset er for dem som ikke har gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer), og som ønsker å innfri firerkravet for å få opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning. USN samarbeider om kurset med dyktige lærere fra videregående skole.

USN har lang erfaring med nettbasert undervisning gjennom sine nett- og samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninger. Vi har utviklet vår matematikkdidaktikk gjennom nettundervisning og har over tid utviklet læringsressurser som skal fremme læring i matematikk.

Målgrupper

Matematikkurset tilpasses ulike målgrupper. Det er elever i 2. og 3. klasse på videregående skole og studiesøkende som ikke møter firerkravet for opptak til lærerutdanning.

Matematikklærere i fylkeskommunen som kjenner lærestoff, læremidler og elevgruppe godt, skal gjennomføre undervisningen.

Påmelding

Les mer og meld deg på her

Matematikk er et modningsfag. Vi ser det derfor som en fordel å få startet matematikkopplæringen så tidlig som mulig i 2020. Kursdeltakerne må melde seg opp til privatisteksamen innen 1. februar 2020 (merk at det er egne regler for de som tar eksamen i Nordland). Eksamen gjennomføres i ordinær eksamensperiode for videregående opplæring.

Undervisning og veiledning er gratis for kursdeltakerne, men selve privatisteksamen dekkes ikke. Vi vil spesifisere om studentene trenger utstyr og programvare for å kunne følge nettundervisningen.

USN og fylkeskommunen vil samarbeide med Kunnskapsdepartementet om bekjentgjøring og informasjon og å søke deltakelse på kurset. Det gjelder informasjon til videregående skoler gjennom fylkeskommunene, og informasjon til alle UH-institusjoner som tilbyr grunnskolelærer- eller lektorutdanning.

Kontaktpunkt for påmelding til kurs og annen informasjon vil i første omgang være e-postadressen mattekurs@usn.no.

Les også: