Nytt studenthus skal produsere strøm

Studenthus i Porsgrunn
Foreløpig skisse av det nye studenthuset på Campus Porsgrunn. Den endelige utformingen er nå under arbeid

I løpet av året vil et nytt studenthus reise seg sentralt på Høgskolen i Sørøst-Norges campus i Porsgrunn. Studenthuset vil gå i pluss: Det vil produsere mer strøm enn det bruker.


Tekst: Per Magnus Holtung

Nybygget vil erstatte det gamle og slitte studenthuset «Elverhøy» fra 1890.

I tillegg til lite plass og slitasje ligger Elverhøy også plassert midt i et boligområde. Det har blant annet lagt sterke begrensninger på bruken av huset til konserter.

Elverhøy har bare plass til rundt 200 personer, mens det i dag er drøye 2500 studenter knyttet til Campus Porsgrunn.

24 timers aktivitetshus

Det nye studenthuset vil med sine 1000 kvadratmeter romme scene med øvingslokale, studentpub, kontorer til studentorganisasjonene og grupperom for studentene.

Med sine fleksible løsninger er studenthuset tenkt som et 24 timers aktivitetshus.

Huset vil også få en utforming og fasader som gjør det godt synlig og som skiller det klart fra bygningsmassen ellers på studiestedet.

Passivhus-standard

Huset vil bygges etter såkalt passivhus-standard. Det betyr vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus, bl.a ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

På taket vil det være cirka 350 kvadratmeter med solcellepaneler. Det gjør at det nye studenthuset i gjennomsnitt vil produsere mer strøm enn det bruker.

Planen er at overskuddsenergi skal leveres ut på nettet. Målet er å redusere klimagassutslippene med 30 prosent sammenlignet med vanlig byggepraksis

Spillvarme fra industrien

Energien til oppvarming vil det nye studenthuset i hovedsak få fra varmepumper. I kalde perioder vil dette suppleres med varmtvann fra fjernvarmesentral som utnytter spillvarme fra produksjonsanleggene til gjødselkonsernet Yara International.

Tre ingeniørstudenter, Kai Arne Sætre, Michael Melbye og Sondre Konradsen Mjøen, har hele tida vært aktive gruppedeltakere i planleggingen av huset. 

Det ferdige studenthuset  vil også være velkommen kilde og tema for prosjektoppgaver for teknologistudentene med f.eks tilpasning, oppfølging og videreutvikling miljøløsningene.  

33 millioner

Byggearbeidene starter rundt 1. mars og huset skal etter planen stå klar til bruk innen utgangen av året.

Studenthusets 1.000 kvadratmeter er fordelt to plan, og kostnadsrammen er nær 33 millioner kroner eks moms.