– Operasjonssykepleie er yrket for meg

Liv Marte Hefte. Foto

Liv Marte Hefte er sykepleier og spesielt interessert i kirurgi. For henne ble det naturlig å velge videreutdanning i operasjonssykepleie.


Liv Marte Hefte tar Videreutdanning i operasjonssykepleie ved USN.

Hva er det beste med Videreutdanning i operasjonssykepleie?

– Det beste med utdanningen er at jeg får spesialisere meg innenfor det spesifikke feltet av sykepleie som jeg har mest interesse for. Jobben som operasjonssykepleier byr på en rekke spennende utfordringer, og arbeidsoppgavene er utrolig mye flere og mer omfattende enn hva jeg var klar over før jeg startet. Hver dag på utdanningen har gjort meg sikrere på at dette er yrket for meg. 

Hvorfor vil du jobbe med operasjonssykepleie?

– Siden jeg ble sykepleier har jeg hatt en spesiell interesse for kirurgi, så denne utdannelsen falt helt naturlig for meg. 

Hvorfor valgte du å studere ved USN?

– Jeg bor i Vestfold, og det er derfor enkelt for meg å velge USN og campus Vestfold. All praksis har vært i Vestfold, noe som også har gjort at det har gått fint å kombinere utdanningen med familielivet.

 Hvordan opplever du studietiden? 

– Gøy, spennende og intensivt. Klassen har blitt knyttet tett sammen og er blitt en stor vennegjeng. Vi har også hatt mye undervisning sammen med andre fra kreft-, anestesi- og intensivutdanningen, noe som har gjort at jeg har fått et stort, tverrfaglig nettverk. Vi har hatt nær kontakt med underviserne, og de har alltid vært tilgjengelige om det har vært behov.

Hvordan er kontakten med arbeidslivet på studiet?

– Halvparten av studietiden tilbringer vi i praksis, noe som gjør at vi hele tiden har kontakt med potensielle fremtidige arbeidsgivere.

Hvordan opplever du tiden i praksis?

– I praksistiden er ukene delt opp slik at vi har perioder på hver seksjon, noe som gjør at vi får se alle sider ved operasjonssykepleieryrket. Vi følger en veileder på hver seksjon, slik at vi får kontinuitet i læringsprosessen. Vi startet med å ikke vite hvordan vi skulle bevege oss inne på operasjonsstuene og endte opp med å kunne være helt selvstendige. Hver eneste dag i praksis har vært slitsomt, spennende, men ikke minst kjempegøy.

Hva er drømmejobben etter studiet?

– Jeg vil jobbe som operasjonssykepleier, og det er det som er drømmejobben.

Hvem vil du anbefale å studere operasjonssykepleie? 

– Først og fremt er det viktig at du synes kirurgi er spennende. Du må også være glad i å jobbe, for dette yrket er ikke for deg som liker å sitte i ro. Det er også viktig at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fordi operasjonssykepleiere inngår hver eneste dag i et team. Du må også ha anlegg for å jobbe nøyaktig og systematisk, samtidig som du må kunne ta ting på sparket.

Hvilke tips har du til kommende studenter innen operasjonssykepleie?​​

– Bruk tida i praksis til å ta til deg alt av kunnskap. Utnytt muligheten: En veileder kan gi deg de beste verktøyene du trenger for å kunne bli en selvstendig operasjonssykepleier. Jobb systematisk slik at du er sikker på at du vet hva du mestrer og hva du må gjøre mer av. Still spørsmål og vær nysgjerrig. Vær ydmyk og ærlig på hvor du er i læringsprosessen du er.