Oppstart av ny maritim utdanning

Tanker. Photo.
(Illustrasjonsfoto: Kongsberg Maritime)

Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.


Det nye programmet, bachelor i Maritime Management, starter som en pilot høsten 2019, og vil gjøre det langt enklere for søkere med maritim fagskoleutdanning å gå videre på en bachelorgrad.

Opptaket til piloten er på Høgskulen på Vestlandet (HVL), men samlingene vil være fordelt på alle de fire institusjonene som står bak programmet. Målet er å rekruttere studenter over hele landet.

– Nå blir det enklere for de som ønsker å bygge på sin maritime fagskoleutdanning med en bachelorgrad. De får godskrevet deler av det de har lært på fagskolen, slik at de oppnår en bachelorgrad raskere. Denne kompetansen er etterspurt av den maritime næringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). FotoFritak for 60 studiepoeng

Studentene vil kunne få fritak for 60 studiepoeng, basert på kunnskapen de har fra den maritime fagskoleutdanningen. Studentene vil dermed kun måtte ta 120 studiepoeng, i stedet for 180, som er det vanlige for en bachelorutdanning. 

Krav til opptak vil være fullført og bestått toårig maritim fagskole, med fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå eller maskinoffiser på ledelsesnivå. Programmet er nettbasert med samlinger.

Institusjonene har basert studiet på innspill fra maritimt næringsliv fra hele landet og tidligere fagskoleutdannede.
 

Trolig vil mange av studentene på det nye studiet være i jobb, og derfor vil den nye bachelorgraden tilbys som et deltidsstudium med halvert studieprogresjon. Det vil si at studentene kun vil ta 15 studiepoeng per semester, mot normalt 30 i en ordinær bachelor.

Tilpasset næringsliv og fremtiden

– Det nye studiet legger til rette for et næringslivstilpasset og framtidsrettet studieløp som knytter sammen fagskole og bachelorutdanning. I løpet av få år har MARKOM2020-samarbeidet dermed utviklet og etablert en helhetlig maritim profesjonsutdanning fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til ph.d.- utdanning, sier Petter Aasen, leder i styringsgruppen for MARKOM2020 og rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  

Petter Aasen, foto
 

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, 17.12.18

Om MARKOM2020

Siden 2011 har samarbeidsprosjektet MARKOM2020 arbeidet for å løfte maritim utdanning fra fagskole til doktorgrad til et høyere nivå, med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. 

Overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor er en viktig del av dette arbeidet.

Spørsmål om studiemodellen:

Spørsmål om studiemodellen kan rettes til leder i styringsgruppen MARKOM 2020, Petter Aasen. Mob. 995 29 024.

Maritime studier på USN

Jobb innen shipping eller som kaptein? Har du eventyrlyst og vil oppleve verden etter endt utdanning? Da er maritime studier noe for deg. En maritim utdanning gir gode karrieremuligheter om bord på skip eller på land. I studiene har du tilgang til simulatorer av verdensklasse og kontakt med den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk.