Optikere skal lære seg å lære nytt

Førsteamanuensis Per Lundmark. Foto
NYE LÆRINGSMODELLER: Nordisk Ministerråd støtter prosjektet NorDSam, som skal utvikle læringsmodeller som kan brukes for etterutdanning av optikere i Skandinavia. Førsteamanuensis Per Lundmark leder arbeidet ved USN. (FOTO: Jan-Henrik Kulberg / USN)

Optometriutdanningene i Skandinavia samarbeider med bransjen om gjøre det enklere for optikere å tilby oppdaterte tjenester.


De fleste yrkesgrupper må forholde seg til en utvikling som både går raskt og som fører med seg omlegging og oppdatering samt justering av krav og forventninger. Optikere er intet unntak.

Økt omstillingsevne

– Våre ulike etterutdanninger har gode søkertall og høy gjennomføringsgrad, men det viser seg at mange optikere likevel ikke lykkes i å legge om praksisen sin i tråd med den nye kunnskapen de har fått, sier førsteamanuensis Per Lundmark ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som er alene om å tilby optometriutdanning i Norge.

Med støtte fra Nordisk Ministerråd går USN nå sammen med optometriutdanningene i Danmark (Dania Academy) og Sverige (Linnéuniversitetet) for å utforske hvordan de kan levere kunnskap som i større grad gjør at optikernes omstillings-vilje blir omgjort til omstillings-evne.

Læring for livet

Hensikten med prosjektet er å utvikle en ny læringsmodell som kan brukes for etterutdanning av optikere i de skandinaviske landene. Arbeidet lener seg på en ny og spennende gren innen pedagogikken: evaluative judgement.

– Det handler om å lære seg å lære nye ting. Det krever en evne til å identifisere kvaliteten på arbeidet man utfører målt opp mot de standardene som finnes. Den evnen er et viktig verktøy som optikerne også kan bruke til å holde seg oppdaterte med tanke på ny kunnskapsutvikling. Slik sett blir dette læring for livet, sier Lundmark.

Bransjen bidrar

Optikerkjedene Specsavers/Louis Nielsen og Brilleland/Synoptik deltar i prosjektet for å synliggjøre forventningene og behovene i bransjen.

– Det kan være svært ressurskrevende å legge om praksis. Slikt krever både tid og fokus. Derfor ønsker vi å bygge opp nye læringsmodeller som fra grunnen av er tilpasset de særskilte forventingene og behovene fra optikernes yrkesliv, sier Lundmark.

Flerbruk

Prosjektet tar utgangspunkt i et tema som er sentralt og aktuelt i alle tre samarbeidsland: utskriving av hensiktsmessige pasienthenvisninger til spesialisthelsetjenesten.

– Med en aldrende populasjon øker kravet til samhandling mellom optikere og øyeleger. Dessverre får optikere i alle de skandinaviske landene kritikk fra legehold for at de ikke sender gode nok henvisninger. Det handler blant annet om uklarheter rundt selve årsaken til henvisningen, slik at legene får vansker med å prioritere i hvilken rekkefølge de skal kalle pasientene inn, forklarer Lundmark.

Han understreker at læringsmodellen prosjektet skal utvikle også vil være overførbar til kurs med andre tematikker.

 

Fakta om prosjektet:

Navn: NorDSam: Nordisk samarbeid for utvikling av ny læringsmodell for å oppnå god klinisk praksis innen optometri

Mål: utvikle ny læringsmodell for etterutdanning av optikere og resultere i produksjon av kursmoduler i Danmark, Norge og Sverige basert på denne.

Samarbeidspartnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Linné Universitetet i Sverige, Dania Academy i Danmark og optikerkjedene Specsavers (Louis Nielsen i Danmark) og Brilleland (Synoptik i Danmark) i hvert land.

Støtte: 45.000 euro fra Nordisk Ministreråds mobilitets- og nettverksprogram NordPlus

Varighet: 1 år fra august 2019