Over 200 lærere på skolebenken

Høgskolelektor Audhild Norendal hadde norskundervisning denne uken.
Høgskolelektor Audhild Norendal hadde norskundervisning denne uken.

Grunnskolelærere i Porsgrunn kommune deltar på et unikt videreutdanningsprogram, hvor målet er å bli bedre undervisere.


Tekst: Stian Kristoffer Sande

- Jeg synes jeg har fått mye ut av dette allerede, selv vi bare har vært samlet noen få ganger, sier Åse Stenersen Aasland, barneskolelærer ved Heistad barneskole.

Aasland er én av 32 grunnskolelærere i Porsgrunn kommune som i løpet av de to neste årene skal ta 30 studiepoeng innen norsk språk og litteratur. I tillegg til norskfaget vil også lærere i Porsgrunn senere få mulighet til å videreutdanne seg innenfor matematikk og engelsk.

Studieprogrammene lærerne tilbys ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er en regional variant av ”Kompetanse for kvalitet” – Kunnskapsdepartementets strategi om å videreutdanne lærere og skoleledere frem mot 2025.

Unikt samarbeid mellom kommune og høgskolen

Det er for å følge opp departementets strategi at Porsgrunn kommune har tatt initiativ til et nytt samarbeid med HSN om et etter- og videreutdanningsprogram for kommunens lærere. Et samarbeid som er det første av sitt slag.

- Et slikt tett og forpliktende samarbeid mellom UH-sektoren og en hel kommune er unikt fordi det langsiktige samarbeidet vil sørge for at samtlige lærere får muligheten til å opparbeide seg den formelle kompetansen som kreves for å undervise i de aktuelle fagene, sier Audhild Norendal, høgskolelektor ved Institutt for språk og litteratur ved HSN.

- Vi tror det kan gi positive ringvirkninger at lærerne får studere sammen med kollegaer fra egen skole og med kollegaer fra andre skoler i kommunen.

- Tettere på hverandre

Selv om det er kommunen som har tatt initiativ til prosjektet, mener Norendal at samarbeidet også er viktig for HSN.

- Dette er en unik mulighet for oss som deltar i prosjektet til å bli bedre kjent med praksisfeltet, lærerne og undervisningen i skolen. Alle arenaer der UH-sektoren og skolene får anledning til å møtes og utveksle kunnskap og erfaring, er uvurderlig for en profesjonsutdanning.

Ifølge Norendal springer det nye prosjektet mellom høgskolen og Porsgrunn kommune ut fra et tidligere samarbeid mellom partene.

- I flere år har HSN campus Porsgrunn hatt et tett samarbeid med praksisskolene i Porsgrunn gjennom prosjektet ”Over gjerdet”. Her jobber skolene og lærerutdanningen sammen om å utvikle og ivareta en tett praksisoppfølging av lærerstudentene, og det har bidratt til at høgskolen og kommunene har kommet tettere på hverandre.

- Begynnelsen på noe stort 

Ifølge Astrid Granly, leder ved Institutt for språk og litteratur, tydeliggjør prosjektet samtidig at HSN ønsker å spille en sentral rolle i regionen.

- Det viser at vi er lydhøre for skolenes ønsker, og at vi går i dialog for på best mulig måte å dekke de behov som finnes. Vi opplever å stadig få henvendelser fra kommuner som er interessert i liknende satsninger, så her er det mulig vi ser begynnelsen på noe stort.

I Porsgrunn er rundt 230 lærere med på ordningen. Lærere som ikke tar studiepoeng får i stedet tilgang til undervisningsmaterialet til opplæring. Utdanningsløpet for hvert av fagene varer i to år, og er nett- og samlingsbaserte studium.