Øver med eldre

Studenter og pensjonist øver på kommunikasjon.  Gruppebilde.
Fv: Christopher Munkhaugen, Kari Eliassen, Lise Brennskag, Cecilie Halvorsen, Siga Kazakeviciute og Regina Trumpokaitiene.

Førsteårs sykepleierstudenter øver på kommunikasjon med eldre, i et nytt kursopplegg der tredjeårs-studenter er veiledere og pensjonister spiller pasienter.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Jeg synes dette er veldig spennende å være med på, og det er jo så viktig med den kommunikasjonen.  Det er kanskje noe av det aller viktigste for meg som pasient, at sykepleierne vet hvordan de skal te seg, sier Kari Eliassen fra Drammen. 

Gjennom to kursdager spiller hun rollen som en pasient med diabetes og lavt blodsukker, som er nølende til å spise.  Studentenes oppgave er å få i henne maten de vet at hun trenger, men de må gå frem på en sånn måte at Kari selv får lyst til å spise.  Nøkkelen ligger i kommunikasjonen.  Hva sier de, og hvordan sier de det?

Lover godt for alderdommen

- Vi kan fort bli sykeliggjort hvis vi ikke blir møtt på riktig måte.  Jeg er imponert både over studentene og veilederne.  Dette lover godt for alderdommen vår, sier Kari som veksler mellom å være litt vrang når hun er i rollen, og å prate jovialt med studentene når rollespillet er over.  Men vel så viktig:  hun forteller om hvordan det føltes å ligge der i sengen og bli pratet til av sykepleieren.  Følte hun seg sett?  Følte hun seg møtt?

På en stol i hjørnet sitter Cecilie Halvorsen.  Hun er studerer sykepleie på tredje året, og har oppgaven som veileder.  Tredjeårs-studentene har vært gjennom et kurs, og har gått igjennom alle scenariene sammen med lærere fra HBV.  

Klokere sykepleiere

- Jeg tror denne treningen skaper klokere sykepleiere.  Mine tilbakemeldinger er basert på egen praksis og fagteori fra bøker.  Gjennom dette opplegget får man virkelig øynene opp for at en samtale ikke bare er en samtale.  Det er så mange momenter i en samtale, og jeg tror noe av det aller viktigste er å være nysgjerrig på pasienten.  Også er det alltid lov til å si unnskyld, hvis du har sagt noe dumt.  Vi er jo bare mennesker.   

Før hver scene forklarer Cecilie situasjonen, tilstanden til pasienten, hva som har skjedd tidligere og hva oppgaven til sykepleieren er.  Etterpå går hun gjennom hvordan situasjonen forløp, og analyserer sammen med sykepleier og pasient hva som ble sagt, hvorfor det ble sagt, hvilken virkning det hadde og hvilke andre alternativer sykepleieren hadde. 

- Sykepleierstudentene har som mål å få pasienten til å gjøre noe, og pasienten vil ikke.  Konflikten skaper læresituasjonen, og disse situasjonene vil vi møte i yrket.   Det er ikke vanskelig å være sykepleier når pasienten gjør alt du vili.  Jeg lærer også masse av dette.  Her får vi med oss noen nøkler, som blir bra å ha når vi skal ut i jobb, sier Cecilie. 

 

Christopher Munkhaugen fra Drammen er på gruppe med Lise Brennskag,  Regina Trumpokaitiene og Siga Kazakeviciute

Christopher:

- Det er veldig lærerikt, i hvert fall når du ikke er vant med å være i sånne situasjoner.   Det spontane er krevende.  Du må tenke der og da, og handle der og da. Min strategi er å være positiv og imøtekommende, så kommer mye av seg selv.  

Lise: 

- I jobb møter vi ordentlige pasienter, og da får vi ikke tilbakemelding.  Det er gull verdt å få tilbakemelding.  Jeg fikk vite at jeg stilte lukkede spørsmål.  Jeg spurte "Har du sovet godt?" i stedet for "Hvordan har natta vært?. "

Regina: 

Det var veldig utfordrende, og litt stressende kanskje - men veldig lærerikt og nyttig.  Det er bra å få det så tidlig i studiet.  Jeg håper å kunne trene enda mer utover i studiet.   Jeg tror det er kjempeviktig å øve.  

Siga: 

Det er jo en litt stressende situasjon.  Jeg hadde ingen forberedte svar, men måtte komme på noe.   Jeg har erfaring fra teater, og tok nok kanskje inn noe av det, med å bruke stemmen .   Dette er veldig viktig og nyttig, og jeg vil øve og øve.  Kommunikasjon er viktig. 

Professor og prosjektleder Hilde Eide (t.h) og høyskolelektor Iren Ruud står i front for det nye undervisningsopplegget.

I samarbeid med drammensfirmaet Conexus har de utarbeidet studieopplegget og øvelsene som blir brukt.
275 møter i hjemmetjenesten i Drammen og Ål er filmet. Det har dannet et grunnlag for å vite hvilke situasjoner som kan være krevende. 

Både Iren Ruud og Hilde Eide har lenge vært opptatt av kommunikasjon i helsevesenet. Professor Hilde Eide har sammen med HSN-professor Tom Eide skrevet den mye brukte læreboken ”Kommunikasjon i relasjoner – samhandling, etikk og konfliktløsning”.  Den danner også den teoretiske basisen for dette kommunikasjonskurset.  

Grundige forberedelser

- Studentene har kunnet forberede seg og bruke digitale ressurser som er utviklet i samarbeid med Conexus AS. De har brukt en platform for kalles FLYT som er bygget på CONEXUS system KEY Capacity, forteller Hilde Eide.

-Før øvelsene i Vitensenteret trente elleve 3. års studenter på veiledning i kommunikasjon. De var selv "sykepleierstudent" i de samme situasjonene som de yngre studentene skulle øve seg i, samtidig som de trente på å lede dette, forteller Eide.

14 frivillige eldre pensjonister fra 63 - 84 år ville være med som "pasienter". De trente også på forhånd i rollen sin, og hvordan de kunne gi gode tilbakemeldinger til studentene.

- På denne måten blir studentene forberedt på hva som kan møte dem når de skal ut i praksis etter jul, og har muligheten til å trene på dette i et trygt  miljø der de kan lære av de eldre og av hverandre, understreker Eide.

Hun forteller at situasjonene som er valgt er hentet fra en delstudie i prosjektet, der stipendiat Linda Hafskjold tok opp 270 besøk i hjemmesykepleien.

- Vi har vurdert disse som sannsynlige situasjoner studentene vil møte. Samtidig har vi tatt hensyn til at studentene er i starten av studiet, slik at vanskelighetsgraden er tilpasset studentenes studienivå. Vi ønsker å bygge ut dette gjennom tre år, og også for de andre bachelorutdanningene fakultet har; optometri og radiografi, avslutter professor Hilde Eide.

"Kommunikasjon med eldre"

Et delprosjekt i prosjektet ”Personorientert kommunikasjon med eldre, som har behov for helsetjenester hjemme.

Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplatform”  - COMHOME finansiert av Norges Forskningsråd PRAKSISVEL. 

Kommunikasjon med eldre er også et forskningsprosjekt. 

Hensikten med kommunikasjonstrening i første semester er å fokusere på kontakt og relasjonsbygging og det å gi relevant informasjon i et møte med en pasient. 

Utgangspunkt for teori er boken ”Kommunikasjon i relasjoner – samhandling, etikk og konfliktløsning”  (Eide, 2007 

Prosjektet prøver ut en digital løsning i samarbeid med firmaet Conexus AS.

Sammen med HBV har de laget et digitalt læringsopplegg i en løsning som kalles FLYT.

Det er forberedende oppgaver som studentene skal gjennomgå både skriftlig og med videoopptak.

Hver enkelt student tar opp på video på egen mobiltelefon hvordan man vil svare pasienten i forskjellige situasjoner.

Disse svarene deles med medstudenter i studiegruppen via en mobil lærings-platform som heter mYouTime.

Etter at treningen i Vitensenteret er ferdig er det en refleksjonsoppgave som skal besvares basert på opptak av den situasjonen man selv har spilt i Vitensenteret.

SE BILDER FRA TRENINGEN PÅ FLICKR

Studere sykepleie? Se vårt studietilbud for deg som vil bli sykepleier.