Paven, Klosterlasse og skolen

Høgskolelektor Sigurd Hareide.  Foto
Høgskolelektor Sigurd Hareide.

Hvordan skal vi nå fortelle om reformasjonen i skole og samfunn, etter at lutheranere og katolikker har fortalt om den sammen, spør Sigurd Hareide i kronikk hos Tønsbergs Blad.


"Da pave Frans deltok i en felles katolsk-luthersk markering av at det i 2017 er fem hundre år siden reformasjonens begynnelse, ble det skrevet historie. Det gir grunn til å spørre: Hvordan skal vi nå fortelle om reformasjonen i skole og samfunn, etter at lutheranere og katolikker har fortalt om den sammen", spør Hareide.

I kronikken forteller han også om Klosterlasse fra Tønsberg. 

"Mannen med det karakteristiske kallenavnet het egentlig Lauritz Nilssøn, og ble født i 1538, året etter innføringen av reformasjonen i Norge. Han studerte ved katedralskolen i Oslo, før han dro utenlands og konverterte til katolisismen i Nederlandene, i dagens Belgia. Her sluttet han seg raskt til jesuittordenen, beryktet for sin innsats i Den katolske kirkes motoffensiv mot de ulike protestantiske reformasjoner."

Les hele kronikken i Tønsbergs Blad.