Rekordopptak ved HSN

Åpning av studieåret 2016/2017. Foto
Foto: Peter Bjerg Jørgensen

Sirka 11.000 søkere har fått tilbud om studieplass ved HSN. Snaut 11.000 står også på venteliste.


Samordna opptak (SO) har gjennomført hovedopptaket til studieåret 2017/2018 for landets høgskoler og universiteter, og totalt er det sendt ut tilbud om 94.101 studieplasser.

7035 av disse er studieplasser ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). I tillegg kommer sirka 3469 studieplasser, som allerede er tilbudt (og takket ja til) gjennom høgskolens lokale opptak. Det gir et samlet opptak ved HSN på 10.504.

Søkerne som nå har fått tilbud om studieplass, må svare innen tirsdag 26. juli.

Til sammen står 10.752 søkere på ventelister til ulike studier ved HSN.

Høgskole i vekst

– Rekorden på godt og vel 8500 førsteprioritetssøkere i april har samlet sett gitt svært gode opptakstall og bekrefter at vi er en attraktiv høgskole i vekst. Vi har en god utvikling på alle åtte campuser og på de fleste studiene, sier rektor Petter Aasen.

Han ønsker alle som har fått studieplass ved HSN velkommen til studiestart i august.

Halvor Austenå. Foto– Bismak

– Vi er fornøyde med årets opptak, men det har en bismak ved at det står nærmere 11.000 på venteliste. Det tyder på at vi burde hatt flere studieplasser, sier Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet, til NRK Radio.

Hør innslaget i NRKs nettradio

(sendt på distriktsnyhetene i Buskerud, Telemark og Vestfold NRK Radio 19.06.17 kl. 12.03)

Fortsatt ledige studieplasser

Det er fortsatt mulig å søke opptak til ledige studieplasser ved HSN. Plassene lyses ut gjennom Samordna opptak fra 20. juli klokka 09.00, og første opptak er 25. juli med svarfrist 29. juli.

Utlysningene blir oppdatert hele sommeren fram mot studiestart.

Det lønner seg å være tidlig ute, da de ledige studieplassene normalt fylles opp raskt.

Flest tilbud

Blant de ulike studieområdene ved HSN er det innen økonomi og administrasjon det er tilbudt flest studieplasser: totalt 1463 ved de ulike studiene fordelt på campusene Bø, Drammen, Kongsberg, Porsgrunn, Ringerike og Vestfold. Samlet står 644 søkere på venteliste til disse studiene.

Helse- og sosialfag skiller seg også ut: Totalt 1113 av søkerne har fått tilbud om studieplass ved et av våre helsefaglige studier (sykepleie, barnevern, vernepleie, optometri, radiografi og lysdesign). Her står hele 6856 søkere på venteliste.

Sykepleierstudiet er tunga på vektskåla: Til sammen er det sendt ut 633 tilbud om studieplasser til sykepleierstudier på campusene Drammen, Porsgrunn eller Vestfold. Til sammen står 4712 på venteliste.

Solide tall

Barnehagelærerutdanningen kan også skilte med solide tall: Det er sendt ut 525 tilbud om studieplass tile barnehagelærerutdanningen på campusene Drammen, Notodden eller Vestfold. Til sammen står 315 på venteliste.

Også ved jus-studiene på campus Ringerike er det mange om beinet: 146 har fått tilbud om plass ved et av våre to bachelorprogram mens 858 står på venteliste.

De nye studieplassene som HSN ble tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett gir økt kapasitet og opptak til vår bachelorutdanning i IT og informasjonssystemer på campusene Bø, Ringerike og Vestfold og årsstudiet i informasjonsbehandling i Bø. Totalt er det sendt ut 473 tilbud om plass ved disse studiene. Samlet står 376 på venteliste.

God plass på ingeniørstudiene

Utfordringene i arbeidsmarkedet resulterte i lav søkning til ingeniørutdanningene, også ved HSN.

Dette reflekteres i ledige studieplasser ved nesten samtlige ingeniørstudier: Med unntak av Bachelor i ingeniørfag – Byggdesign er det ikke ventelister på noen av våre ingeniørstudier.

Tilbud med forbehold til lærerstudiene

Når det gjelder den nye femårige lærerutdanningen på masternivå er det sendt ut 429 tilbud om studieplasser. Flere av søkerne kvalifiserer imidlertid ikke til opptak før de har bestått matte-eksamen etter gjennomført Forkurs matematikk for lærer- og lektorstudenter. Her foreligger ikke tallene før i august.

Høye poenggrenser

Ved mange av studiene ved HSN er nåløyet trangt. Trangest er det for årsstudiet Digital mediedesign, der det i første opptaksomgang kreves 55,1 konkurransepoeng for å få tilbud om studieplass.

På Bachelor i jus kreves det 54,7 konkurransepoeng, mens det for årsstudium i norsk og engelsk kreves henholdsvis 54,1 og 52,5 konkurransepoeng.

Førstegangssøkere under 21 år forholder seg til en annen kvote med lavere poengsnitt. Les mer om poengberegning hos Samordna opptak.

 

Kontaktperson for media:

Viserektor for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå, (mob: 481 81 667)

Fortsatt ledige studieplasser

Det er fortsatt mulig å søke opptak til ledige studieplasser ved HSN. Plassene lyses ut gjennom Samordna opptak fra 20. juli klokka 09.00, og første opptak er 25. juli med svarfrist 29. juli.

Utlysningene blir oppdatert hele sommeren fram mot studiestart.

Det lønner seg å være tidlig ute, da de ledige studieplassene normalt fylles opp raskt.