• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • Rektor om statsbudsjettet: – En jobb å gjøre for ny regjering!

Rektor om statsbudsjettet: – En jobb å gjøre for ny regjering!

Bilde av studenter i kantina på campus Notodden.
(Arkivfoto: Tine Poppe/USN)

Sier forslaget til statsbudsjett vil innebære innstramminger for høyere utdanning og forskning


– Utfordringer knyttet til klima, energi, sosial ulikhet, velferdsstatens bærekraft og livskraftige lokalmiljø må møtes med kunnskap og kompetanse. Høyere utdanning og forskningsbasert innovasjon er avgjørende for bærekraftig omstilling. I et slikt perspektiv er det skuffende at den nasjonale satsingen på forskning reduseres og at kostnadene til nye oppgaver innenfor utdanning er høyere enn realveksten. Her er det en jobb å gjøre for ny regjering! sier rektor Petter Aasen.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får 2,1 milliarder kroner i bevilgning gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett.

Studentenes innsats gir vekst

– Ved USN er vi skuffet over at kuttene i bevilgningen er større enn tildelingene til ny satsning på barnevern og til videre oppbygging av den femårige lærerutdanningen. Når USN likevel får en viss vekst i bevilgningen, skyldes det studentenes innsats og gjennomføring i studiene (studiepoeng-produksjon). Den skal vi bruke til videre utvikling av Norges nyeste universitet, sier Aasen. 

USN har dessuten hatt en betydelig vekst i forskningsprosjekter finansiert av EU og Norges forskningsråd. Disse bidrar også til en positiv utvikling i bevilgningen.

Aasen trekker også frem satsningen i statsbudsjettet på fleksible studietilbud som svært positivt.

Universiteter og høyskoler får imidlertid kutt på over 1 milliard fordi regjeringen regner med at pensjonspremien blir redusert neste år. Aasen mener pensjonskuttet på 41 millioner kroner i USNs budsjett er bekymringsfullt, og at det må følges opp i forhold til beregnede pensjonskostnader kommende år.

– Umiddelbart synes kuttet å være vesentlig høyere enn foreløpige beregninger tilsier.

Fortsatt ABE-kutt

Aasen sier han er skuffet over at USN også neste år mister 10 millioner kroner gjennom regjeringens ABE-reform, men at dette var som forventet.

Han håper imidlertid den påtroppende regjeringen følger opp valgløftet og avslutter disse kuttene, som nå har vært gjennomført over så mange år at det rammer USNs kjernevirksomhet. ABE-reformen innebærer et årlig flatt kutt på 0,5 prosent i alle offentlige etater.

Studieplasser fra økadm. til barnevern

Universitetet mister 40 studieplasser innen økonomisk-administrative fag fra høsten 2022. Disse studieplassene omfordeler regjeringen til en master i barnevern. Nasjonalt blir 300 studieplasser fra Utdanningsløftet 2020 omfordelt fra juridiske og økonomisk-administrative fag til barnevernsfaglige utdanninger på masternivå. Regjeringen gir penger slik at studentene som ble tatt opp i 2020 og 2021 får gå ferdig studieløpene sine.

– Jeg synes det er beklagelig at den betimelige satsingen på barnevern går på bekostning av studieplasser som tidligere er tildelt økonomi- og ledelsesfag. Ved USN betyr det reduksjon i antall studieplasser innenfor studier i bærekraftledelse og innovasjon og entreprenørskap, sier rektor Aasen.

Kunnskapsdepartementet forventer varige endrede reisevaner som følge av korona-pandemien og har redusert bevilgningen til norske universiteter og høyskoler. USN mister 2,5 millioner som følge av dette.

Victor Simonsen FOTO

Studentene håper på den nye regjeringen

Studentleder Victor G. Simonsen ved USN er ikke fornøyd med regjeringens forslag til studiestøtte.  

– Vi i studentdemokratiet ber den kommende regjeringen prioritere å gi studentene økt studiestøtte, til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Dette er et krav vi har demonstrert for, både lokalt på USN og i samarbeid med studenter andre steder. Vi ønsker også flere studentboliger, og at det må satses på å få minimums dekningsgrad på 20%. Over de siste årene har antall studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge økt, noe som også øker behovet for studentboliger.

Simonsen sier USN-studentene støtter de ti kravene som Norsk studentorganisasjon har til den nye regjeringen.

 

Kontakt/kommentarer:

Rektor Petter Aasen, mob: 995 29 024

Studentleder Victor G. Simonsen, mob: 413 26 835

KD om statsbudsjettet

Les Kunnskapsdepartementets orientering om budsjettet for universiteter og høgskoler. (pdf)