Rett i jobb etter praksis under studiet

Øystein og Daniel i Opoints kontorlokaler.  foto
Øystein og Daniel i Opoints kontorlokaler.

Du vet at sjefen er fornøyd når han går til styret og får gjennomslag for å opprette en ny stilling til deg.


Tekst: Helle Friis Knutzen

På Bachelor i internasjonal markedsføring kan studentene velge å ha praksis i deler av siste studieåret. Det valgte Øystein Simonsen Opperud, Daniel Humlebrek, Tom Erik Olsen og Sandra Lindhjem. Nå har alle fire fått jobb i bedriftene de hadde praksis i.

Øystein og Daniel er Digital Marketing Coordinator og Account Manager i firmaet Opoint AS. Tom Erik er markedskoordinator i XXL Sport & Villmark AS, og Sandra er Web Content Coordinator i Komplett AS.

Langt fra kaffekoking og kopiering

Alle fire studentene kan fortelle at de har hatt utfordrende og spennende ansvarsoppgaver i praksis-perioden. De har hatt ansvar for å koordinere og evaluere kampanjeaviser, har arbeidet opp mot X-Games, produsert innhold til komplett.no/se/dk og laget markedsplaner. Øystein og Daniel sto for all markedsaktivitet for den norske delen av Opoint i praksisperioden. De laget også markedsplaner og kampanjer, gjennomførte ulike markedsaktiviteter rettet mot bedrifter, og styrket tilstedeværelsen i sosiale kanaler og andre kanaler på nett.

 - Vi deltok også i produktutvikling og andre prosjekter underveis, og vi har fått erfare i praksis mange aspekter av det vi har studert i teorien tidligere, sier Øystein og Daniel.

Daniel nevner spesielt at bruken av dagsaktuelle problemstillinger i forelesninger har vært viktig for forberedelsene til arbeidslivet. 

Skapte nye arbeidsplasser

Terje Andersen er administrerende direktør i Opoint AS. Etter å ha hatt Daniel og Øystein i praksis, gikk han rett til styret og framforhandlet to nye stillinger til sine praktikanter:

- Øystein og Daniel fikk jobbe med oppgaver som Opoint har ønsket å jobbe med lenge, men ikke hatt ressurser til. Det gjorde de på en så utmerket måte at det var uaktuelt for oss å gå tilbake til der vi var uten dem.  De har rett og slett løftet Opoint på noen markedsføringsområder. 

Terje Andersen er også foreleser på høyskolen, og sier han er priviligert som kan knytte kontakter med det han vet er flinke og offensive studenter. Da kan man ha store forventninger og tørre å gi dem utfordrende oppgaver i deres praksis.  

 - Øystein og Daniel fikk muligheten. De tok vare på den på en utrolig bra måte og skapte gjennom det to nye arbeidsplasser her hos oss.

Mange får jobb

Instituttleder Aase Haukaas Gjerde kan fortelle at det er ganske mange studenter som får tilbud om fast jobb, vikariat eller i det minste sommerjobb i bedriften de har hatt praksis i. 10 bachelorstudenter på Internasjonal markedsføring valgte praksis i år og fem har fått tilbud om fast jobb. Av 11 IT-studenter som valgte praksis fikk sju tilbud om jobb etterpå. 

Verdifull erfaring for studentene

 - Jeg tror praksis har vært en meget verdifull erfaring. Man lærer mye i klasserommet, men jeg erfarte tidlig at det ikke teori alltid samsvarer med praksis, sier Øystein. Han fremhever også at praksis gir god læring, når man får gode og relevante arbeidsoppgaver:

- Praksis gjør at man blir klar for arbeidslivet. Man får også erfaringer som jeg tror fører til at man bedre kan reflektere over det man studerer. 

Sandra Lindhjem i Komplett opplever det samme:

Bilde av Sandra Lindhjem foran Komplett-logo

- Foreleserne i Bø er kjempeflinke og alltid der hvis man lurer på noe. Man lærer teorien i studiet, men det er veldig annerledes når man faktisk sitter og jobber med det. Jeg tror ikke jeg hadde vært klar for arbeidslivet på samme måte som jeg var uten praksistid. 

Alle fire vil anbefale studenter å ha praksis i sin utdanning. De anbefaler også sterkt å delta i frivillig arbeid. Tom Erik var PR-ansvarlig for VIKO 2015:

- Det ga meg utrolig mye erfaring. Jeg fikk minner for livet og kontakter som jeg senere i livet vil kunne ha glede av.

Nyttig for næringslivet  

Aase Haukaas Gjerde understreker at ordningen med praksisplasser også er nyttig for næringslivet:

- Bedrifter får gjort arbeidsoppgaver de kanskje ellers ikke ville fått gjort. Men kanskje aller viktigst er de også får sjansen til å sjekke at våre studenter fungerer godt i en arbeidssituasjon. Mislykkede ansettelser er svært kostbart for næringsliv og organisasjoner.    

Globale oppgaver

Opoint ble akkurat en del av det internasjonale M-Brain konsernet. Øystein Opperud gleder seg  nå til det som følger når man går fra å være et nordisk selskap til et globalt selskap:

- Jeg ser for meg at det nå vil bli enda kjekkere å ta del i og få ansvar for produktutvikling, nå som vi får langt flere tjenester å tilby. 

Fakta om praksis

Det er mulig å velge praksis på flere av HSNs økonomisk/administrative studieprogram. Studentene må selv finne praksisplass. HSN har dialog med praksisplassbedriften for å sikre at studenten får faglig relevante arbeidsoppgaver og det inngås en formalisert kontrakt mellom student, bedrift og høyskole. Fagansvarlig ved HSN følger opp bedrift og student gjennom praksisperioden.  

Studenten arbeider i bedriften gjennom et helt semesteret, med arbeidstid tilsvarende det som er vanlig i bedriften.  Studenten må i tillegg lage en rapport om et faglig tema/fordypningstema hvor de bruker praksiserfaringen sin. 

Studet økonomi, ledelse og innovasjon ved HSN. 

Som student på HSN har du store valgmuligheter, både geografisk og faglig. Se studietilbudet innen økonomi, ledelse og innovasjon her.