Revidert første verdenskrig i Store norske leksikon

En gruppe soldater fra Royal Irish Rifles i en grøft under slaget ved Somme. Datoen er antatt å være 1. juli 1916, den første dagen ved Somme, og enheten er muligens 1. bataljon Royal Irish Rifles (25. Brigade, 8. divisjon).  Foto: Wikimedia.
En gruppe soldater fra Royal Irish Rifles i en grøft under slaget ved Somme. Datoen er antatt å være 1. juli 1916, den første dagen ved Somme, og enheten er muligens 1. bataljon Royal Irish Rifles (25. Brigade, 8. divisjon). Foto: Wikimedia.

-Kunnskap om første verdenskrig er viktig for å kunne forstå vår egen samtid og dagsaktuelle hendelser, sier HSN-historiker Eirik Brazier som har revidert teksten om krigen i Store norske leksikon.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg og Eirik Brazier

I disse dager, hvor samarbeidet i EU settes på harde prøver gjennom strømmen av flyktninger til Europa, understreker Eirik Brazier at historien og minnet om første verdenskrig også har vært en viktig drivkraft for fred og samarbeid i Europa.

- Selv om EU ble bygget opp i ruinene av andre verdenskrig, var også erfaringene fra første verdenskrig en sentral plass i det europeiske fredsprosjektet. Det ikoniske bildet av daværende president François Mitterand og kansler Helmut Kohl som hånd-i-hånd minnet de anslagsvis 760 000 franske og tyske soldater som ble såret eller drept under kampene ved Verdun i 1916 har blitt et symbol på det europeiske samarbeidet i moderne tid.

Ny forskning

Store norske leksikon (SNL) har i lengre tid ønsket at noen gjorde en større revisjon av den eksisterende hovedartikkelen om krigen. Teksten er en av de mest leste på nettsidene til SNL, men var begynt å bli noe utdatert.  HSN-historiker Eirik Brazier fikk oppdraget.

- Det at artikkelen trengte en gjennomgang betyr ikke at den var dårlig, tvert imot, men mye og nyere forskning har kommet til siden den ble skrevet, forklarer Brazier. 

Verdensomspennende - ikke bare europeisk

Noe av det nye som han valgte å bruke plass på, var å vise hvordan første verdenskrig ikke bare var en europeisk konflikt men også en global krig.

- Skyttergravene i Frankrike og Belgia er ofte det første mange tenker på når de hører om første verdenskrig, men faktum er at dette i aller høyeste grad var en verdensomspennende krig.  Utenfor Europa foregikk det kamphandlinger i Afrika, Midtøsten, Asia og på de store verdenshavene. På den måten ble store deler av verden berørt av krigen på en eller annen måte, sier Brazier.

Allerede kort tid etter krigsutbruddet gikk for eksempel newzealandske, australske og franske styrker til angrep på tysk Samoa i Stillehavet. En hendelse som foregikk tusenvis av kilometer unna kampene på den europeiske vestfronten.

- På det afrikanske kontinent ble hundretusenvis av lokale menn innrullert som soldater i kolonimaktenes militær styrker, og i Midtøsten kjempet de krigførende land i områder som i dag utgjør Iran, Irak, Israel, og Palestina. Krigen påvirket og mobiliserte altså befolkningen i mange land som geografisk lå langt unna frontene i Europa. Dette gjaldt særlig stater som av ulike grunner var bundet til de europeiske kolonimaktene. Mange i Norge har kanskje fått med seg at Australia, Canada, og New Zealand deltok i krigen, men få er for eksempel i dag klar over at flere hundretusen indiske soldater tjenestegjorde i Europa under krigen, sier Brazier. 

Dagens situasjon i Midtøsten

Han mener kunnskap om første verdenskrig er sentralt for å kunne forstå vår egen samtid, og dagsaktuelle hendelser.  

- Krigen markerte et viktig veiskille i europeisk og vestlig historie, og er blitt referert til som en urkatastrofe med vidtrekkende politiske, økonomiske og kulturelle konsekvenser.  Da krigen var over i 1918 hadde de fire keiserdømmene Russland, Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket kollapset, og i kjølvannet fulgte nye nasjonale og etniske konflikter, revolusjoner og kriger i både Europa og rundt om i verden. Den som for eksempel ønsker å forstå dagens situasjon i Midtøsten, kan lære mye ved å lese mer om hvordan særlig Storbritannia og Frankrike administrerte områdene de overtok fra Det osmanske riket i 1918-1919.

Brazier sier første verdenskrig også medvirket til at flere ekstreme politiske ideologier som fascisme, nazisme, kommunisme og militant islamisme fikk sitt gjennombrudd. Den russiske revolusjon i 1917 kan delvis forklares med utgangspunkt i første verdenskrig, i følge Brazier.

- Revolusjonen førte med seg en radikalisering av den europeiske arbeiderbevegelsen i mellomkrigstiden,  og førte til skarpe konfrontasjoner med andre ekstreme bevegelser. Fremveksten av alle disse nye ideologiene kan til dels forklares i en søken etter svar på hvordan en ny storkrig kunne forhindres, og hvordan en ny, og ofte utopisk, verden skulle bygges for å hindre en tilsvarende katastrofe. Da er vi langt på vei i å forklare fremveksten av totalitære bevegelser i både Tyskland og Italia i mellomkrigstiden, og veien frem til en ny verdenskrig. Så skal man forstå forløpet til andre verdenskrig ‪kommer man ikke unna den første, sier Eirik Brazier.

Eirik Brazier - foto Humanist ForlagEirik Brazier

Ph.d. i historie fra European University Institute i Firenze. 

Har de siste årene undervist ved HSNs lærerutdanning i Porsgrunn og på Notodden (nettundervisning), samt ved årsstudiet i historie i Bø.

Et av hans viktigste forsknings- og interesseområder som historiker har de siste årene vært første verdenskrig.

Han har både skrevet aviskronikker, populærhistoriske bidrag, deltatt i radioprogrammer, og holdt foredrag om krigen generelt og hvordan konflikten påvirket Norge.

I 2014 var Brazier også medforfatter av boken «De ukjente krigerne – Nordmenn i første verdenskrig, 1914-1918» (Humanist forlag).

I den samme perioden var han med i både skandinaviske og europeiske forskningsnettverk som har hatt første verdenskrig som tema. 

Dette har gitt resultater i form av historiefaglige artikler i antologier og tidsskrifter.

I forlengelsen av dette har Brazier bidratt med fagartikler om krigen til Store norske leksikon, og fra i år er han tildelt det overordnede fagansvaret for kategorien første verdenskrig.