Revolusjonerer biogass-produksjon

Wenche Hennie Bergland har satt verdensrekord i innmating og omsetningshastighet for biogassproduksjon gjennom sin forskning - her fra laboratoriet. (Foto: Tine Polle, Høgskolen i Sørøst-Norge)
Wenche Hennie Bergland har satt verdensrekord i innmating og omsetningshastighet for biogassproduksjon gjennom sin forskning - her fra laboratoriet. (Foto: Tine Polle, Høgskolen i Sørøst-Norge)

Wenche Hennie Berglands forskning kan gjøre det lønnsomt å produsere biogass på norske gårder.


Det ferske doktorgradsprosjektet til høyskolelektor Wenche Hennie Bergland er basert på studier av biologiske prosesser for å lage fornybar metan ved anaerob nedbrytning av biomasse i husdyrgjødsel.

Tradisjonelle metoder for å framstille biogass er langsomme og lite effektive. Bergland har undersøkt prosesser som kan være opptil 50 ganger mer effektive enn tradisjonelle reaktorer for anaerob behandling av husdyrgjødsel.

Det betyr at de nye metodene kan gjøre det mulig med lønnsom biogassproduksjon på norske gårder.

Denne teksten er hentet fra Teknisk Ukeblad. Les hele artikkelen hos TU.no