Røe Isaksen skryter av HSN-tiltak

Kunnskapsminsiteren står sammen med tre studenter foran en blå campingvogn
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen likte rekrutteringstiltaket til HSN for å få flere søkere til grunnskolelærerutdanningen.

Regjeringen ønsker flere søkere til lærerutdanningene og bevilger syv millioner kroner i stimuleringsmidler til rekrutteringstiltak overfor utdanningssektoren.


HSN fikk 600 000,- kr. i rekrutteringsmidler for å øke søkertallene på grunnskolelærerutdanningen 1-7.

- Vi er glade for tildelingen og skal bruke midlene best mulig for å øke antall søkere til lærerutdanningen ved HSN, forteller Anne Fængsrud, visedekan for grunnskolelærerutdanningen.

- Målet er at alle elever skal møte kvalifiserte og faglig dyktige lærere, enten de bor i Oslo eller Finnmark, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I forbindelse med tildelingen trakk utdanningsministeren fram ett av HSN sine rekrutteringstiltak som et godt eksempel.

HSN rekrutterer på campingturne

I vår dro HSN-studenter på campingvognturne med en vintage Poletta-campingvogn fra 70-tallet og fylte den med studieinformasjon og gaver. Hensikten var å sikre at så mange som mulig ble kjent med aktuelle studietilbud i forkant av søknadsfristen 15. april.

Behov for lærere i hele landet

- Lærerutdanning er attraktiv for mange fordi det gir en solid utdanning, og det er gode muligheter for jobb i hele landet. Begynnerlønnen er oppunder 500.000 kr, og i utdanningen for grunnskolelærerutdanning 1-7 er det nå kompensasjon for studielån ved gjennomføring på normert tid, sier Fængsrud.

Bare i Buskerud, Vestfold og Telemark er det behov for 4600 nye lærere de neste ti årene (kilde: KOSTRA, SSB, 2017).

Slik fordeler behovet for lærere seg for hvert fylke:

  • Buskerud: 1800
  • Vestfold: 1550
  • Telemark: 1250