Ruster opp for utveksling

Norske og utenlandske utvekslingsstudenter ved California State University, Monterey Bay, som er et av stedene USN har avtale med.
Norske (USN) og utenlandske utvekslingsstudenter ved California State University, Monterey Bay, som er et av stedene USN har avtale med.

Seksjon for internasjonalisering vil at enda flere USN-studenter tar et semester i utlandet, og setter i gang nye tiltak.


En fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå gjengir norske studenters egne begrunnelser for hvorfor de helst holder seg i Norge.

Der går det frem at to av tre studenter ikke har planer om å ta et utenlandsopphold underveis i studiet.

Økonomi, familie og venner

For de norske studentene er det økt økonomisk belastning, og det å være borte fra partnere, barn eller venner som er de viktigste årsakene.

Over halvparten av studentene som ikke har planer om å dra ut, mener dette er en stor eller svært stor hindring for utveksling, til tross for at Lånekassen og ulike stipendordninger som for eksempel Erasmus+ tilbyr svært gunstige støtteordninger for studenter som reiser ut. 

Mange legger også vekt på at de går glipp av muligheten til å jobbe, når de er i utlandet. Studentene i de andre nordiske landene har tilsvarende motforestillinger mot å søke seg til utenlandske læresteder.

- Dette stemmer godt med inntrykkene våre, sier Heidi Tovsrud Knutsen som leder Seksjon for Internasjonalisering.

Heidi Tovsrud Knutsen.  Foto: Jan-Henrik Kulberg
Har det bra - i Norge

Hun sier studenter ved USNs europeiske partnere ser ut til å ha større motivasjon for å reise ut, og tror det kan henge sammen med at norske studenter har det godt i studenthverdagen samtidig som de i større grad har et sikkerhetsnettverk rundt seg når de er ferdig med studiene.

- Det er kanskje et resultat av at arbeidsmarkedet er relativt enkelt å komme seg inn på for nyutdannede, sammenliknet med mange andre land i Europa.  Samtidig ser vi tydelig at stadig flere bedrifter og organisasjoner spør etter internasjonal erfaring, og at dette ofte skiller ut de kandidatene som ender med å få de attraktive jobbene, sier Tovsrud Knutsen.


LES OGSÅ: Lanserer utenlands-internship i studiet

Studentambassadører og tilrettelegging

Dette er noe som nå skal kommuniseres tydeligere mot USN-studentene. Samtidig jobbes det med å få studenter som selv har vært på utvekslingsopphold ute til å være ambassadører.

Analysene til Statistisk sentralbyrå viser også forskjeller mellom lærestedene med tanke på manglende informasjon og integrering av utveksling i studieprogrammene.

Tovsrud Knutsen sier flere av studieprogrammene på USN kan legge bedre til rette for utveksling, men at det jobbes godt i mange fagmiljøer.

- Noen er gode på dette, mens andre fortsatt har en vei å gå. Profesjonsutdanningene har også noen utfordringer i forhold til stramme rammeplanskrav, men de kan løses med god faglig involvering. Vi vil ha stor oppmerksomhet rundt dette i tiden fremover, samtidig som vi skal forsøke å motivere studentene gjennom god informasjon og økt bruk av studentambassadører.

Verdenskart med nåler
Alle må framsnakke utveksling

Seksjon for internasjonalisering bruker allerede sosiale medier systematisk og aktivt, og nettsidene inneholder mye informasjon om muligheter og avtaler.

- Men programmene må være tilrettelagt for utreise gjennom utvekslingsvinduer og godt faglig forankrede avtaler, og både fag og administrasjon må gå sammen om å framsnakke utveksling som en mulighet. Det holder ikke at den jobben gjøres av administrasjonen alene.

Feil partnere gir frafall

Tovsrud Knutsen sier det også har vært en utfordring med frafall underveis i søknadsprosessen. Noe av årsaken fordi samarbeidende universiteter ikke har lagt godt nok til rette.

- Disse partnerne må vi luke ut. Vi kan ikke ha partnere som ikke fungerer. De må ut av porteføljen vår, samtidig som vi må forbedre våre egne prosesser og jobbe med å integrere utveksling enda bedre i våre egne studieprogrammer.
 

Utveksling på USN

Utveksling til utlandet - startside på usn.no

Fakta om utveksling:

Norge har et mål for 2020 om at minst 20 prosent av dem som fullfører en grad, skal ha vært på utveksling (Kunnskapsdepartementet, 2016).

På lengre sikt er målet at halvparten skal ha reist ut. Studietilsynsforskriften (2017, §2-2) har som ett av sine krav at «studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.»

Forskning har vist at studenter som har studert utenlands, får høyere lønn enn studenter som har tatt alle fag i hjemlandet (Rodrigues, 2013).

I tillegg kan utveksling bidra til personlig utvikling (Zimmermann og Neyer, 2013).

Å studere ute kan bidra til at studenter utvikler ferdigheter som bedrer deres muligheter på arbeidsmarkedet, som å beherske flere språk, å kunne jobbe med mennesker fra andre kulturer og opparbeide mer selvsikkerhet (Di Pietro, 2015).

I Norge sier 13 prosent av studentene at de har hatt et studieopphold i utlandet i løpet av sitt nåværende studieprogram i Norge, viser resultater fra Eurostudent-undersøkelsen.

I tillegg har 21 prosent planer om utveksling, enten konkrete eller mindre konkrete planer.

Samtidig har over 65 prosent av studentene ingen planer om å dra til utlandet. Resultatene fra de andre nordiske landene er nokså like de norske.