Samarbeider om trygghet og sikkerhet på campus

SIGNERER AVTALE: Politimester Ole B. Sæverud i Sørøst Politidistrikt og USN-rektor Petter Aasen signerer avtale. I midten administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen.
SIGNERER AVTALE: Politimester Ole B. Sæverud i Sørøst Politidistrikt og USN-rektor Petter Aasen signerer avtale. I midten administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen.

En samarbeidsavtale mellom universitetet og politiet skal bidra til å trygge USNs campuser.


Sør-Øst politidistrikt, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) signerte 1. juli en samarbeidsavtale som skal bidra til trygghet og sikkerhet på campusene. Universitetets forebyggende arbeid skal styrkes ved at politiet deler sin kompetanse.    

På størrelse med en småby

– Til sammen har 20 000 personer sitt daglige virke på våre åtte campuser, og det skal være trygt for alle. Vi er et samfunn på størrelse med en norsk småby. Studenter bor her, og det er aktiviteter døgnet rundt. Vi er veldig fornøyde med å formaliserer et samarbeid som gir oss tilgang til politiets kompetanse om forebygging, sier rektor Petter Aasen, som signerte avtalen på vegne av USN.

Aasen understreker at USN er en trygg arbeids- og studieplass, men at det på universitetet i likhet med samfunnet for øvrig, kan forekomme uønskede hendelser eller handlinger.

Rådføre seg med politiet

Risiko- og sårbarhetsanalyser, rutiner for følge opp varslinger og bekymringsmeldinger og tiltak for fysisk trygghet er en del av universitetets kontinuerlige arbeid, i likhet med ulike typer beredskapsøvelser.

Kunnskapsdepartementet har pålagt alle norske universiteter å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, blant annet gjennom tiltak for inkluderende studiemiljøer.

– Samarbeidsavtalen med politiet vil forbedre dette arbeidet. Vi kan rådføre oss med dem, enten det gjelder bekymring for en student eller utforming av bygg og uteområder. I tillegg skal vi ha faste samarbeidsmøter, sier Aasen.