Samlet internasjonale nettverk i Bø

Bilde fra seminaråpningen

Hvorfor ikke invitere flere av våre internasjonale samarbeidspartnere til Bø samtidig?


Tekst og foto: Helle Friis Knutzen

Det kan gi noen fine synergieffekter, tenkte programkoordinatorene Ingeborg Nordbø, Anne Gry Sturød og Gudrun Helgadottir.

Nordbø koordinerer et bilateralt samarbeid med Universidad del Valle i Guatemala, innenfor fagområder som bærekraftig turisme og biologi/økologi.

Sturød koordinerer et nettverkssamarbeid med utdanningsinstitusjoner i Kirgisistan og Georgia, innenfor fagområdet bærekraftig turisme og ruralt entreprenørskap.

Helgadottir koordinerer et bilateralt samarbeid mellom USN og Høgskolen i Holar, Island, om effekter på økosystem i klimaendring, med turisme som eksempel. 

Over 10 millioner i støtte

Til sammen har samarbeidsprosjektene mottatt 10 millioner i støtte fra Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, samt en mindre sum fra Arctic Studies and Research Fund.

Nettverkene jobber med studentutveksling og kursutvikling. Det var i forbindelse med det siste at Nordbø, Sturød og Helgadottir fikk ideen om et felles nettverksmøte:

 - Ved alle institusjonene har det vært etterlyst et kurs på engelsk innenfor akademisk skriving, og siden våre nettverk har mange faglige overlappinger så vi muligheten for å utvikle et felles kursopplegg som vi kunne bruke innenfor flere nettverk, forteller Anne Gry Sturød.   

Nå har ledere og prosjektkoordinatorer fra tre ulike nettverk vært samlet i Bø for å utvikle et slikt felleskurs.

Fagmiljøene i Bø har i mange år tilbudt nettstudier og den erfaringen nyttiggjør nå nettverkene, slik at studenter fra mange land kan ta kurset på nett.

Tidspunktet for samlingen i Bø er ikke tilfeldig. Nettverkspartnerne er invitert hit samtidig som et annet stor forskningsnettverk, North Atlantic Forum (NAF), samles til konferanse i Bø. Bærekraftig turisme er tema for flere av innleggene på denne konferansen, som har et hovedfokus på bærekraftig stedsutvikling i rurale strøk.

 - Her treffer våre partnere forskere fra land som USA, Canada og Tyskland – som er opptatt av det samme fagfeltet som dem. Det har blitt mange interessante faglige samtaler på tvers av nettverk i Bø i disse dagene, forteller Ingeborg Nordbø.  

Superfornøyde i SIU

 - SIU elsker oss for dette, sa Anne Gry Sturød, når hun ved innledningen av besøket fortalte om tanken bak samlingen i Bø.

SIU skal bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning gjennom å fremme internasjonalisering innen utdanning.

 - Det er akkurat dette SIU ønsker å oppnå, at midlene de tildeler brukes på en måte som kan skape flere synergieffekter ved å samkjøre prosjektaktiviteter. I tillegg bidrar det til global nettverksbygging.

Ingeborg Nordbø forteller at fagmiljøet har flere samarbeidspartnere som bidrar og deltar på forskjellig vis:

 - Etter besøket er det flere kurs vi har blitt enige om å utvikle sammen, som Destination Development og Research Methods. I tillegg går 2-3 institusjoner samarbeider om å tilby kurs som Festival Management og Trends and Traditions in Tourism Studies som valgfag. 

Prioritert oppgave

Internasjonalisering er en prioritert oppgave hos ledelsen ved HSN. Mandag ønsket rektor Petter Aasen velkommen delegatene fra Guatemala, Georgia og Kirgisistan – og onsdag ønsket styreleder Rune Nilsen velkommen til 80 forskerne fra 11 forskjellige land når han åpnet konferansen North Atlantic Forum.