Se kunststykker fra smarte ingeniørstudenter

Studentene Henning, Dleen og Million gående på rekke med produktet i midten.
MÅLE BADETEMPERATUR: Produktet til ingeniørstudentene Henning Lindseth (til venstre), Dleen Abdelrahman, Million Mulugeta og Charlotte Eriksen (ikke på bildet) skal kunne måle blant annet badetemperatur og vannkvalitet på strender. De gleder seg til å vise seg frem under USNexpo 28. mai. (Foto: An-Magritt Larsen)

Opplev nyskaping, ingeniørkunst og spennende teknologi når ingeniørstudentene våre viser hva de har laget under USNexpo 2019.


Den store teknologimessen arrangeres 28. mai, i år på tre campuser samme dag – Vestfold, Kongsberg og Porsgrunn. 

Og du er invitert. 

Denne dagen får du sammen med resten av publikum og bedrifter oppleve skaperglede, kreativitet, nyskaping, ingeniørkunst, spennende og samfunnsnyttig teknologi utført av universitetets ingeniørstudenter.

– For ingeniørutdanningen og studentene våre, er USNexpo årets største begivenhet. Her får vi se resultatene av intenst, kreativt og faglig arbeid der de snart ferdige ingeniørene og IT-studentene viser frem hovedprosjektene sine på stands gjennom hele dagen, sier prosjektleder Sanda Knutson.

LES OGSÅ: Gode jobbutsikter for ingeniører 

Måle temperatur på strender

Ingeniørstudentene Henning Lindseth, Charlotte Eriksen, Million Mulugeta og Dleen Abdelrahman gleder seg til å vise hva de har jobbet med i siste semester.  

Bacheloroppgaven deres handler om utvikling av en prototype til en miljøbøye som måler parameter i vann. Poenget er at  innbyggere via en app på mobilen skal kunne sjekke for eksempel badetemperatur og vannkvalitet på stranden de er på vei til.

I første omgang er planen at prototypen skal produseres til bruk i Hortens skjærgård. 

– Det er spennende og motiverende å jobbe med et reelt prosjekt. Vi har lært mye gjennom å jobbe sammen i team med studenter fra ulike fag. Vi har fått erfaring og forståelse for hva hverandre gjør og hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse for et best mulig resultat, sier Henning og Million, som er snart ferdig med bachelor i elektro-automasjon og robotikk.

Nærbilde av prototypen miljøbøye.

– Mens Henning og Million har tatt seg av den tekniske delen, har vi fra produktdesign jobbet med design av protypen. Problemstillingen vår var å utvikle en miljøbøyeprototype som designmessig komplimenterer strender i Horten, sier Dleen, som sammen med Charlotte studerer SMART produktdesign.

–Tiltakene for å overvåke vann per dags dato blir gjort ved manuell analyse og prøvetakning, og dette ønsker vi å endre på. Enkelt forklart har vi programmert en liten mobil kommunikasjonsenhet som kan sende vannkvalitet og temperatur opp til en database. Fra den databasen hentes verdiene til en mobilapplikasjon, forklarer Henning. 

LES OGSÅ: Får jobbe med Yara Birkeland

Møteplass for teknologiprat 

Under USNexpo på campus Vestfold viser og forteller Henning, Million, Dleen og Charlotte om miljøbøyeprototypen for publikum. Og ikke for minst potensielle arbeidsgivere.

– Denne miljøbøyen åpner for mange flere muligheter utenom badestrender. Den kan videreutvikles til bruk for å måle forurensing i elever og spillvann fra industrien, sier Henning.

USNexpo er for å spre nysgjerrighet og teknologikunnskaper, og er en viktig møteplass for næringslivet og ingeniørstudentene. 

De fleste av prosjektene er utført på bestilling fra arbeidslivet. Studentene får vise «hva de er gode for» i ønske om å knytte kontakt med potensielle arbeidsgivere, og publikum får oppleve naturfag, fysikk og matematikk i praksis. 

På campus Vestfold deltar studenter fra både ingeniørfag og IT- og informasjonssystemer, som viser frem hovedprosjektene sine på stands gjennom hele dagen.

LES OGSÅ: Hva gjør en ingeniør?

20 år i Vestfold

I Vestfold har USNexpo jubileum i år, hvor messen gjennomføres for 20. året. I jubileumsåret presenteres over seksti bachelorprosjekter og tolv masterprosjekter av studenter på mikro- og nanosystemteknologi.

Publikum fra USNexpo 2018

– Vi gleder oss også over å ha med fem presentasjoner der doktorgradsstudenter i anvendt mikro- og nanosystemer viser frem forskningen sin, sier Knutson, og legger til:

– Det høye antallet eksterne oppdragsgivere viser USNs nære kontakt med næringslivet. Universitetet er opptatt av å levere kandidater med oppdatert kunnskap og kompetanse arbeidsgivere faktisk har bruk for, sier Knutson.

Ved campus Porsgrunn arrangeres messen for andre gang og ved campus Kongsberg for første gang i år.