Sikret seg dagsaktuelle temaer for bacheloroppgaver

- En rekke store anlegg er planlagt for årene framover, og vi trenger ingeniører, sier Jernbaneverkets Christian A. Schelderup (i midten) til byggingeniørstudentene Marius Tangerås og Lars-Johan Tandberg.  Foto
- En rekke store anlegg er planlagt for årene framover, og vi trenger ingeniører, sier Jernbaneverkets Christian A. Schelderup (i midten) til byggingeniørstudentene Marius Tangerås og Lars-Johan Tandberg.

Svært aktuelle temaer for bacheloroppgaver og tett kontakt med bedrifter var også resultatet etter årets versjon av Byggdagen ved campus Porsgrunn.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Det var byggingeniørstudentene som onsdag møtte bedrifter, offentlige virksomheter og bransjeorganisasjoner.

Under byggdagen sikrer studentene seg aktuelle temaer og samarbeidspartnere til sine avsluttende bacheloroppgaver. I tillegg knytter bedriftene kontakter til studentene som potensielle ansatte.

Ett av hovedbudskapene var at byggingeniørene trengs for å gjennomføre byggingen av det nye Norge, til en stor og mangfoldig bygg-bransje og til store infrastrukturprosjekter.

- Norges viktigste næring

- Dere er på vei inn i Norges viktigste næring. Og næringen trenger dere. Bransjen mangler i dag 1500 ingeniører og sivilingeniører, lokket Tormod Hansen fra NHO-foreningen EBA  (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) under åpningen av Byggdagen 2016.

Byggdagen i Porsgrunn har blitt en god og nyttig tradisjon. Utenom å tilby studentene temaer for bacheloroppgaver, bruker bedriftene også anledningen til å presentere sin egen virksomhet.

- Byggdagen er en av måtene vi søker å knytte arbeidsliv og bygg-studentene tettere sammen på, sier Klaus-Joachim Jens, leder for høgskolens Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi.

Særlig populære er de bedriftene som samtidig med tema for bacheloroppgaven tilbyr kontorplass og kontakt med fagmiljø  i egen virksomhet for studentenes oppgaveskriving.

500 arbeidstimer

Oftest går studentene sammen i grupper om en bacheloroppgave.  Samtidig stiller bedriften med veiledere for den enkelte bacheloroppgaven.

Bacheloroppgaven utgjør to-tredjedeler av siste semester i ingeniørstudiet. Pr student utgjør dette rundt 500 arbeidstimer – en innsats som dermed kan være svært verdifull for den enkelte bedrift.

Byggingeniørstudiene ved Høgskolen i Sørøst-Norge har to varianter, «Byggdesign» og «Plan og infrastruktur»,  begge  ved campus Porsgrunn.