Sjekkliste til søknadsfristen 15. april

Søker til høyere utdanning hsn. foto.
Søknad: Fristen for å søke til høyere utdanning går ut ved midnatt 15. april. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Dette må du ha klart før du skal søke om studieplass.


Ved midnatt 15. april går søknadsfristen til høyere utdanning for studieåret 2018/19 ut. For en komplett oversikt over Høgskolens studietilbud kan du besøke våre nettsider. For å kunne sende inn søknad er det flere ting du må ha på plass.

Sjekkliste før søknadsfrist

Elektronisk ID

Elektronisk ID. Dette må du ha på plass for å kunne logge deg inn på Samordna opptak. På Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sine nettsider kan du lese hvordan man skaffer seg Elektronisk ID.

Prioriter dine studievalg

Prioritert rekkefølge av studium. Du kan i alt søke på 10 ulike studier gjennom Samordna opptak. I lokalt opptak har du mulighet til å legge inn 4 valg på din søknad. Det er viktig at du er nøye med rekkefølgen til dine studieønsker. Får du tilbud på ett studieønske, vil nemlig alle studieønskene du har rangert lavere falle bort. Du kan heller ikke sette deg på venteliste til de bortfalte studiene, så det er viktig at du plasserer det du har mest lyst til å studere øverst. Husk at du kan omprioritere studieønskene dine helt frem til 1. juli.

Dokumentasjon

Dette er avgjørende for om du er kvalifisert for studiene du søker på. Husk at noen bachelorgrader, femårige mastere og årsstudier krever kompetanse utover generell studiekompetanse, og alle mastergrader og videreutdanninger har egne opptakskrav. Les derfor nøye gjennom studienes opptakskrav. Hvilke dokumenter som kreves og hvordan disse lastes opp kan du lese mer om på våre nettsider. For deg som søker via Samordna opptak er fristen for dette 20. april. I søknadsweb gjelder egne frister. Hvis du fullfører utdanning denne våren er siste frist for å laste opp dokumentasjon 1. juli. 

På Samordna opptak sine nettsider finner du også mer informasjon om selve søkeprosessen. Her får du i tillegg vite mer om poengberegning samt at du finner en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med søknad til høyere utdanning.

HSN svarer deg hele helgen

Ettersom årets søknadsfrist faller på en søndag vil HSNs opptaksseksjon være elektronisk tilgjengelig for spørsmål hele helgen. De kan kontaktes enten via epost, eller via HSNs Facebook-side.

– Hos oss vil du kunne få svar på alt som har med søking på HSNs studier å gjøre, sier Bjørnar Pande Wølner, seksjonssjef ved opptak.

– Vi har åpen elektronisk svartjeneste på dagtid lørdag og søndag, samt søndags kveld helt frem til søknadsfristen ved midnatt.