Skal forske på sikrere og mer effektiv oljeboring

Noen av prosjektdeltakerne på forskningsprosjektet «Semi-kidd» som skal forske på nye målemetoder for oljeboring
Noen av prosjektdeltakerne på forskningsprosjektet «Semi-kidd» som skal forske på nye målemetoder for oljeboring

Høgskolen i Sørøst-Norge skal sammen med en rekke samarbeidspartnere forske på å øke sikkerheten, effektiviteten, samt unngå utblåsing ved oljeboring.


Tekst og foto: Ingvild Gjone Sildnes

Det er Norges Forskningsråd og Statoil Petroleum AS som finansierer forskningsprosjektet som har blitt tildelt 20 millioner kroner.

Prosjekt har fått navnet «Semi-kidd» og skal utvikle nye målemetoder for oljeboring. Dette skal igjen gi bedre kontroll på tilførsel av borevæske, utvikle tidlig varsel om problemer, og redusere uproduktiv tidsbruk i automatiserte boreprosesser.

Fremste i verden

Prosjektet er et ledd i Statoils forskning på å automatisere boreoperasjoner og vil på sikt bidra til enda sikrere boreoperasjoner. Norsk olje- og gassutvinning er i hovedsak basert på «offshore» olje og gass. Boring av produksjonsbrønner er viktig for effektiv utvinning av olje og gass, og norske fagmiljøer er blant de fremste i verden på området. 

- Dette er et stort og viktig prosjekt for Høgskolen i Sørøst-Norge, og det plasserer oss i forskningsfronten innenfor automatiserte boreoperasjoner, sier dekan for teknologiske fag, Morten Melaaen.
 

I dette prosjektet skal Høgskolen i Sørøst-Norge bidra både fra teknologimiljøene ved campus Porsgrunn og campus Vestfold. I tillegg skal NTNU, Teknova, MHWirth, Kelda Drilling Controls, Cybernetic Drilling Technologies, S-Tec og Statoil Petroleum AS delta i forskningsprosjektet.  

- Statoil er svært fornøyd den bredde og kompetanse som prosjektteamet besitter og alt ligger til rette for at prosjektet kan oppnå spennende resultater, sier overingeniør i Statoil, Geir Elseth.


Unngå utblåsings-ulykker

Prosessen knyttet til oljeboring er forbundet med usikkerhet, og kan i verste fall lede til ukontrollert utblåsing («blow-out»). Det skjedde både på Bravo-plattformen i Nordsjøen i 1977, og Deepwater Horizon - ulykken i Mexico-gulfen i 2010.

Prosjekt «Semi-kidd» («Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling») skal utvikle nye metoder for å redusere sjansen for blow-out, og skal bidra til å redusere uproduktiv tidsbruk ved boring. Slik skal kostnadene ved boring reduseres. Det er anslagsvis 30% uproduktiv tid ved boring, denne «dødtida» i produksjonene ønsker man å fjerne.
 

Kontrollere brønn-trykket

Under boring kreves det kontroll på brønn-trykket. Trykket styres ved å tilføre borevæske til brønnen. For høyt brønn-trykk gjør at slam presses inn i brønnveggen, noe som både reduserer muligheten for olje- og gassproduksjon og gir tap av borevæske. For lavt trykk fører til lekkasje av olje/gass ut i brønnen, og kan i verste fall lede til ukontrollert utblåsning.

I tillegg til netto tilført væske, krever tidlig varsel om problemer også kjennskap til borevæskens tetthet, viskositet, etc. Dagens måleinstrumenter er store, tunge og dyre, og gir begrenset informasjon.

Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle målemetoder basert på å kombinere mange og kostnadseffektive sensorer med regnemodeller til en robust og nøyaktig løsning, og målemetodene skal testes ut i kontrollerte forsøk.

Prosjektleder for «Semi-kidd» er professor Bernt Lie ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fakta

Høgskolen i Sørøst-Norge har nylig fått tildelt 20 millioner kroner i støtte til å forske på på nye målemetoder for oljeboring. Prosjektet har fått navnet "Semi-kidd" ("Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling").  

Målet er å gi bedre kontroll på tilførsel av borevæske, utvikle tidlig varsel om problemer, og redusere uproduktiv tidsbruk i automatiserte boreprosesser.

I forskningsprosjektet deltar:

Ta ingeniørutdanning ved HSN

Her finner du oversikten over vårt studietilbud innen teknologiske fag