Skal løfte regionen gjennom samarbeid

Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden kommune, og Petter Aasen, rektor ved USN
SAMARBEID: Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden kommune, og Petter Aasen, rektor ved USN, har signert en samarbeidsavtale mellom kommunen og universitetet. Foto: Maren Sandbakk, USN.

USN og Notodden kommune har signert en femårig samarbeidsavtale. Nå skal universitet og kommune jobbe enda tettere sammen for å styrke regionen.


– USN er og vil være en sentral samarbeidspartner. Vi har mye å tilby universitetet, og Notodden kommune vil styrke, og bidra til, USNs relevans. Dette gir et mulighetsrom for samskaping og innovasjon som er viktig for oss som kommune, sa Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden, under signeringsseremonien.

USN og Notodden kommune har lenge samarbeidet om mindre og større prosjekter. Nå er samarbeidet formalisert gjennom en femårig utviklings- og samarbeidsavtale. Etter mange måneders arbeid ble avtalen signert av rektor Petter Aasen og ordføreren i Notodden tirsdag, til stor glede for begge parter. 

– Vi gratulerer hverandre med dagen og ser fram til et spennende samarbeid, sier Aasen.

LAST NED AVTALEN HER

Tett på arbeidslivet

– USN har en spesiell profil i det norske høyskole- og universitetslandskapet, og vi har lagt opp til et tett samarbeid med omgivelsene. Det gir oss et konkurransefortrinn at vi er tett på arbeidslivet, både offentlig og privat. Jeg håper at denne avtalen er en portal inn til alle våre profesjonsutdanninger, særlig de her på Notodden, sier Petter Aasen.

Gjennom den nye avtalen forplikter USN og Notodden kommune seg til å samarbeide på fire utvalgte områder. Samarbeidet skal blant annet handle om å dra nytte av hverandres ressurser og fagkompetanse og utvikle Notodden som et attraktivt sted å bo, jobbe og studere. 

– Dette betyr alt for oss framover. Vi som vertskapskommune vet å sette pris på universitetet, og får større innsikt i hva USN har og kan bidra med inn i de ulike profesjonene, sier Fuglestveit.

Fire områder

I avtalen er det beskrevet fire samarbeidsområder. Det første er innovasjon og entreprenørskap, hvor kommunen og universitetet skal dele kunnskap og dra nytte av hverandres nettverk, og slik legge til rette for nyskaping og kunnskapsutvikling.

Det andre området er samarbeid mellom profesjonsutdanning og praksisfelt, altså mellom USNs fagmiljøer og profesjonsutdanninger og kommunens fagressurser.

Videre skal kommunen og universitetet samarbeide om stedlig attraktivitet og omdømmebygging, og videreutvikle og markedsføre universitetsbyen Notodden som et attraktivt sted å bo, arbeide og studere.

Det siste samarbeidsområdet er koblingen mellom studieprogrammene og deres fysiske og kulturelle omgivelser.